QLVNCH: Có Những Anh Hùng Của QLVNCH

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1530078230561346&set=a.1380594875509683.1073741830.100006775504551&type=1

 

( Có Những Anh Hùng Của QLVNCH )

Những “Hồn Ma Biên Giới” là danh từ ám chỉ những người lính vô danh thuộc đơn vị Nha Kỹ Thuật mà dân chúng thường biết như là chiến sĩ Lôi Hổ.
Một đơn vị ưu tú của QLVNCH được thành lập cách đây 46 năm.
Được thành lập năm 1964 với sự huấn luyện và yểm trợ tối đa của các đơn vị cố vấn Hoa Kỳ nhưng tổ chức rất bí mật và khiêm nhường.
Từ những đơn vị Liên đoàn 77, đến Biệt Kích Nhảy Bắc cuối cùng là những toán hoạt động được gọi Sở dưới danh xưng Nha Kỹ Thuật như Sở Bắc, Sở Công Tác, Sở Phòng Vệ Duyện Hải, Sở Không Yểm, Sở Tâm Lý Chiến.

Nói về Những Anh Hùng Chiến Sĩ Biệt Kích Lôi Hổ Nha Kỹ Thuật…

…Họ là những anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước…

(Cựu Đại tá Liêu Quang Nghĩa) VN, Sưu Tầm )

 

One comment on “QLVNCH: Có Những Anh Hùng Của QLVNCH

  1. Dai Hoi 4 va 5 Nha Ky Thuat / Biet Kich / Loi Ho / Hac Long / RVN Special Forces MACV-SOG

    Nhũng Ngày Xưa Thân Ái / Lôi Hổ Nha Kỹ Thuật

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s