“Tuyên ngôn Độc lập” mở ra chân trời nào ???

Hồ Chí Minh bán nước chó đẻ

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 202 (01-09-2014)

Nhân kỷ niệm 69 năm của cái gọi là “Cách mạng Tháng Tám” và “Quốc khánh” nước CHXHCN Việt Nam, tưởng cũng nên xem lại cái gọi là “Tuyên ngôn Độc lập” mà Hồ Chí Minh đã đọc tại Ba Đình ngày 02-09-1945, nhất là các đoạn tố cáo tội ác Thực dân Pháp:

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dã man…. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn”. Toàn bộ các lời tố cáo trên đây có thể quy vào 3 lãnh vực: dân quyền, dân khí và dân sinh. Dĩ nhiên khi viết những dòng này, HCM và đảng CS mặc nhiên cam kết trước quốc dân là sẽ hoàn toàn làm ngược lại.

1- Dân quyền:

Chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào”. Thành thử đảng ta trước hết cần nắm độc quyền cai trị để thí ban dân chủ tự do cho nhân dân. Phải bắt đầu bằng việc loại trừ tiêu diệt các “đảng phản động” là Việt Nam Quốc Dân đảng và Đại Việt Quốc Dân đảng trong “vụ án (dàn dựng) phố Ôn Như Hầu” tháng 7 năm 1946. Tiếp đến ban hành một Hiến pháp vào tháng 11 năm 1946, một hiến pháp có vẻ dân chủ nhưng đã tiềm ẩn mầm mống độc tài: “Ngay từ khởi thủy, Hiến pháp 1946 được xây dựng không nhằm mục đích phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân. Lợi dụng lòng yêu nước mãnh liệt của nhân dân Việt Nam, dựa vào nhu cầu tập trung quyền lực để chống ngoại xâm, những người chủ trì việc soạn thảo bản hiến pháp này đã trao quyền lực quá lớn cho một cá nhân (Chủ tịch Nước), đồng thời tước đoạt quyền lực của cơ quan đại diện nhân dân (Nghị viện) để trao cho một nhóm nhỏ có tên là Ban Thường vụ Nghị viện. Đó là nguồn gốc của cơ chế “Chủ tịch Nước – Ban Thường trực Quốc hội”, một cơ chế đã vận hành trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Kể từ đầu thập niên 1950, cơ chế “Chủ tịch Nước – Ban Thường trực Quốc hội” được thay thế bằng cơ chế “Bộ chính trị – Ban chấp hành Trung ương Đảng”, hình thành nên chế độ “đảng trị” tồn tại mãi cho đến ngày nay” (Mai Thái Lĩnh, Đôi điều cần nói thêm về bản Hiến pháp 1946). Đến HP 1980 và 1992 thì đảng CSVN chính thức lên ngôi “lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội”. Còn HP mới nhất, ban hành cuối năm 2013, hoàn toàn thể hiện Cương lĩnh của đảng.

Trong tất cả các HP này, mọi nhân quyền và dân quyền đều bị đè bẹp bởi độc quyền cai trị xã hội, độc quyền sở hữu tài nguyên quốc gia, độc quyền sử dụng lực lượng vũ trang của đảng, bởi ưu quyền của đảng lèo lái văn hóa (chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng HCM là thống soái) và ưu quyền của đảng thực hiện kinh tế (công ty xí nghiệp nhà nước là chủ đạo). Mới đây, hôm 16-8-2014, phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 69 ngày truyền thống của ngành công an, Thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng lại lớn tiếng ra lệnh cho lực lượng này phải “dứt khoát không để nhen nhóm, hình thành những tổ chức chống đối, phá hoại”. Tiếp lời, bộ trưởng công an Trần Đại Quang cũng chỉ đạo: “Kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định chính trị xã hội. Không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa”.

Phải chăng đó là xây dựng dân chủ, cổ vũ tự do hỡi hồn ma Hồ Chí Minh?

2- Dân khí:

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân”. Thành thử đảng ta hứa “làm ngược lại”.

Thế là tuần tự được ban hành các bộ luật từ Luật Giáo dục, Luật Báo chí đến Pháp lệnh Tôn giáo (sắp trở thành luật); từ Nghị định 72 về kiểm soát Internet, Nghị định 174 về tuyên truyền phản động đến Chỉ thị 37 về độc quyền báo chí; từ Quyết định 97 cấm công bố ý kiến phản biện, Thông tư 04 cấm khiếu kiện đông người đến Thông tư 28 (mới nhất) chà đạp quyền luật sư; từ điều 79, 88 đến điều 258 Bộ luật Hình sự cấm “lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác”….

Tất cả các luật ấy muốn biến mọi công dân thành công cụ qua một nền giáo dục hoàn toàn nằm trong tay đảng, hoàn toàn bị chính trị hóa, chẳng có chút chi gọi là khai phóng, nhân bản, dân tộc. Học sinh sinh viên được dạy dỗ, được đào tạo không phải để trở thành con người tự do, phát triển đầy đủ đức, trí, thể để phụng sự đất nước, giúp ích xã hội nhưng là trở thành những tôi tớ, ngu trung chỉ biết lấy đảng làm đối tượng phục vụ, lấy Bác làm gương mẫu noi theo, lấy xã hội chủ nghĩa hư ảo làm lý tưởng.

Tất cả các luật ấy muốn biến mọi công dân thành thần dân bằng nền “đạo đức cách mạng”: “nghe theo đảng, nói theo đài”. Phải lấy đảng làm suối nguồn của sự thật, làm thước đo của công lý, làm chuẩn mực của đạo đức văn minh. Mọi công dân đứng lên đòi phản biện để xây dựng chính sách, đòi đất đai để sống xứng nhân phẩm và có tự do, đòi các dân quyền và nhân quyền để đứng thẳng làm người, đòi hình thành xã hội dân sự để thăng tiến đất nước, đòi phản đối quân bán nước và cướp nước để bảo toàn tổ quốc quê hương… Tất cả phải bị bịt miệng, phải bị đẩy vào cảnh đói rách lang thang, phải bị sách nhiễu, hành hung, cấm cản, bỏ tù. Nếu cần thì cứ dàn dựng một âm mưu thô bỉ để tóm bắt bọn chúng, một chiến dịch tuyên truyền dối trá để đầu độc công luận, một bản cáo trạng đầy vu vạ trắng trợn, lập luận ngụy biện và quy kết vô lý để lôi chúng ra trước vành móng ngựa, một phiên tòa trấn áp bị cáo, bịt miệng luật sư, khủng bố thân thuộc để chúng biết thế nào là “pháp quyền xã hội chủ nghĩa” như vụ Lấp Vò, Cao Lãnh, Đồng Tháp mới đây!

Tất cả các luật ấy muốn biến mọi tôn giáo thành công cụ phục vụ nhà nước theo phương châm “đạo pháp và xã hội chủ nghĩa”, thành thuốc phiện ru ngủ quần chúng, chuyên lo dạy tín đồ, nhất là chức sắc phải sợ “làm chính trị”, đừng dại dột phê phán nhà nước, chớ lên tiếng đấu tranh cho lẽ phải, cứ bằng lòng với chuyện xây cất cơ sở, tổ chức lễ hội, cứ vui lòng chịu gian khổ đời này để được niết bàn, thiên đàng mai sau.

Hỡi hồn ma Hồ Chí Minh, kiểu biến con người thành con vật, công dân thành công cụ, làm nhân dân ra hèn nhát, dân tộc ra bạc nhược, sẵn sàng chấp nhận cho đất nước thành tỉnh tự trị của đại quốc Trung Hoa như ông toan tính từ 1954 và bọn đệ tử của ông toan tính từ năm 1990, phải chăng đó là lối chấn hưng dân khí khi ông tố cáo Thực dân trong “Tuyên ngôn Độc lập”?

          3- Dân sinh

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn

Thành ra khi xây dựng Hiến pháp, đảng ta phải khẳng định: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” (HP 2013, đ. 53). Nhân dân chỉ được quyền sử dụng. Và khi cần thì “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng… vì mục đích phát triển kinh tế – xã hội…” HP đ. 54), để giao cho quan chức cao cấp xây biệt thự, làm đồn điền cao-su, bán cho đại gia tư bản trong nước xây chung cư bất động sản, công ty xí nghiệp nước ngoài dựng nhà máy sản xuất, dâng cho đàn anh Đại Hán làm nơi gọi là “công trường khai thác bauxite”, “khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu” mà người dân Việt không thể bước vào, chính quyền Việt không thể kiểm soát… Cho dù việc này có thể gây ra nạn dân oan đến hàng triệu hộ, sống vô gia cư, chết vô địa táng, khiếu kiện từ đời ông đến đời cha, từ đời con đến đời cháu, lang thang đầu đường xó chợ trong cảnh tuyệt vọng không cùng và cảnh công an đầu gấu sẵn sàng dộng dùi cui, báng súng để đi cho khuất mắt.

Thành ra khi xây dựng Hiến pháp, đảng ta phải khẳng định: “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”. Có thế mới đẻ ra được những tổng công ty, đại tập đoàn như Vinashin, Vinalines và hàng chục Vina… khác làm ăn thua lỗ sặc gạch, tiêu sạch tiền thuế nhân dân, nhưng làm đầy túi các ban giám đốc, các ban quản trị là thân nhân họ hàng của đảng. Dù việc này có thể giết chết hàng trăm ngàn công ty xí nghiệp tư doanh hay liên doanh. Dù việc này có thể đẩy hàng triệu công nhân vào cảnh lầm than bóc lột. Nhưng đảng ta đâu có sợ họ nổi loạn, vì tổng liên đoàn lao động là tay chân của đảng ta mà!

Hỡi hồn ma Hồ Chí Minh, kiểu biến đất nước thành tụt hậu về kinh tế, suy kiệt tài chánh với những món nợ xấu kếch sù, nợ công khủng khiếp chẳng biết sẽ vỡ lúc nào, kiểu làm cho VN luôn đội sổ thế giới về phát triển và văn minh, hạnh phúc và no ấm phải chăng đó là kiểu thăng tiến dân sinh ông đã mơ tưởng và đệ tử của ông luôn hứa hẹn? Hay là tự thâm tâm ông và đệ tử ông, quê hương đất nước giống nòi ra sao thì ra, miễn là đảng luôn ngự trị trên ngai vàng? Vì đối với tất cả bọn ông, làm gì có đồng bào, tổ quốc, dân tộc!

BAN BIÊN TẬP

 

6 comments on ““Tuyên ngôn Độc lập” mở ra chân trời nào ???

 1. Vâng..mở ra chân trời mới, “thiên đường” CƯỚP GIẾT HIẾP! Ngẫm lại thì đúng là hồ dâm quỷ “khai” thật luôn về đảng cướp sạch trong “tuyên NÔN” của nó! Đảng cộng sản chỉ thực hiện y hệt thôi. Tại thằng dân lúc đó ngu và đói quá nên ko nhìn ra, đi ăn bo bo đâm đầu vào chỗ chết! Mỉa mai thay bây giờ “đảng ta” Bán mẹ cả VN cho Tàu cẩu. Đảng là đảng cướp, dân đen là nạn nhân, 1 MẤT 1 CÒN!

  Like

 2. sao ngày 2.9 ai cũng im lặng hết vậy . không có gì sôi động . trong khi những tờ báo tuổi trẻ thanh niên dân tri cứ mãi ca ngợi hcm , chán quá

  Like

 3. ĐẬP NẬP con mẹ gì mà chán thế này, năm nay ngày độc lập của bọn sản thấy im ắng quá cờ máu k treo, k tổ chức rùm beng hội hè. Chứng tỏ rằng đcs hết sạch tiền rồi, các phe phái trong đảng còn mải đấu đá, giết nhau, choảng nhau.

  Like

 4. Chỉ có độc lập khi nào đảng Cộng Sản VN bị lật đổ.Còn CS thì còn nô lệ cho CS TQ thì làm gì có độc lập với tự do.

  Like

 5. -Nguồn gốc của Ác Quỉ CS ,Chính nó đã diệt chủng sơ sơ có 100triệu Người vô tội và còn di họa đến ngày nay trên vài quốc gia TQ,VN,BH,Cu Ba
  Trích “Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2012
  Mối liên hệ giữa Marx, Satan giáo và chủ nghĩa cộng sản
  Nhãn: Illuminati là gì, Marx và Sa-tăng, Phân tích tà thuyết Marxist
  http://www.karlmarxleaks.com/2012/11/moi-lien-he-giua-marx-satan-giao-va-chu.html
  Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công. Tuyên truyền bịa đặt rợp trời dậy đất thông qua truyền thông hiện đại đã lan khắp mọi ngõ ngách trên thế giới; chỉ tính riêng tại Trung Quốc, đã có hàng trăm triệu người chịu độc hại từ lừa dối, trên phạm vi thế giới số người bị đầu độc còn lớn hơn nữa. Trong lời tiên tri nổi tiếng về “tháng 7 năm 1999″ (Các Thế Kỷ X, Khổ 72), Nostradamus viết (“Mars” ở trong khổ thơ là chỉ Marx):

  Vào năm 1999, tháng 7,
  Để Đại vương Angoulmois phục sinh,
  Đại vương Khủng bố sẽ từ trên trời xuống,
  Đến thời trước và sau khi Mars thống trị thiên hạ,
  Nói là để có cuộc sống hạnh phúc cho mọi người.

  Khi ấy, người ta quan sát thấy trong Thái Dương hệ, trật tự sắp xếp các hành tinh có hình cây thập tự. Đối với con người ngày nay, thì gần như không ai biết rốt cuộc là sự việc gì. Mười hai năm đã trôi qua, con người dường như đã quên mất rồi, có người cho rằng chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp thiên văn mà thôi. Tuy nhiên, đứng từ góc độ chiêm tinh học mà xét, hàm nghĩa chân chính của nó lại là tử vong
  Marx không phải là người vô thần. Giáo hội Sa-tăng tin vào sự tồn tại của Thần, chỉ là họ thù hận Thần, muốn vượt qua Thần, leo lên trên cả Thần (ít nhất là ngồi ngang hàng với Thần). Do đó rất nhiều tác phẩm thơ ca của Marx đều phản đối Thần, sùng bái Sa-tăng… Marx đã thừa nhận “Sa-tăng cấp cho ông ta một thanh kiếm, lại cấp ấn ký cho ông ta”.
  Mikhail Bakunin (một người Nga theo chủ nghĩa vô chính phủ, cùng Marx sáng lập “quốc tế thứ nhất”, cũng là một giáo đồ Sa-tăng), người từng có thời là bạn thân của Marx, nói:

  “Người ta nhất định phải sùng bái Marx. Người ta ít nhất cũng phải sợ ông ta để có được sự khoan dung của ông ta. Marx là người tự đại cực độ, tự đại đến mức ghê tởm và điên cuồng”.

  Sau khi gặp Marx, Engels đã miêu tả cảm tưởng về Marx như sau:

  “Ai là người theo đuổi mục tiêu dã man? Một con người đen tối đến từ Trier (nơi Marx sinh ra), một con quái vật đích thực…
  2. Khởi nguyên của đảng cộng sản

  Do phong tỏa thông tin và sự khác biệt ngôn ngữ, tuyệt đại đa số người Trung Quốc đều cho rằng Marx là người sáng lập chủ nghĩa cộng sản. Kỳ thực Marx không phải người khởi xướng chủ nghĩa cộng sản, mà khởi nguyên thực sự của đảng cộng sản bắt nguồn từ một tổ chức bí mật ở Châu Âu — hội Illuminati (Quang Chiếu bang). Để giúp con người thế gian triệt để nhận rõ bộ mặt chân thực của ma giáo cộng sản
  … Ngày 1 tháng 5 năm 1776, giáo sư luật Adam Weishaupt (1748-1830) thuộc trường đại học Ingolstadt ở Bavaria, miền Nam nước Đức thành lập một tổ chức cực kỳ bí mật mang tính khuynh đảo chính trị — hộiIlluminati (Order of Illuminati). Weishaupt là một nhân vật thuộc phái Machiavelli — không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, do vậy “không từ thủ đoạn” là một đặc điểm cơ bản của hội Illuminati. Lừa dối và dọa nạt cũng trở thành thủ đoạn cơ bản để đạt mục đích.
  … Cương lĩnh lập hội của Illuminati là: xóa bỏ tài sản tư hữu và quyền thừa kế (tức “cộng sản”); xóa bỏ hôn nhân gia đình và luân lý đạo đức (tức “cộng thê”); xóa bỏ tất cả tín ngưỡng tôn giáo, dùng một “tân tôn giáo” thay thế (tôn giáo mới này dựa trên vô thần luận và chủ nghĩa duy vật); xóa bỏ quốc gia, dùng chủ nghĩa quốc tế thay thế chủ nghĩa yêu nước; cuối cùng xóa bỏ hết thảy trật tự xã hội bằng cách mạng thế giới, và thay thế bằng một trật tự thế giới mới (New World Order) do hội Illuminati khống chế, hoàn toàn độc tài, không có nhân quyền và đạo đức, hơn nữa còn thiết lập một hệ thống mật vụ không đâu không có.

  Vì sao nói hội Illuminati là tà ác? Bởi vì nó ngay từ đầu đã phản đối đạo đức truyền thống của nhân loại, phá hoại luân lý và hôn nhân gia đình, lại còn tuyên bố là kẻ thù của tất cả tôn giáo chính thống. Ngay từ khi thành lập, nó đã được định trước là một ma giáo họa loạn thế gian con người.
  .. Hội Fabian (Fabian Society) thành lập năm 1884 là một tổ chức phân chi của hội Illuminati, từng trợ giúp Lenin, gọi Lenin là “người Fabian vĩ đại nhất”. Biểu tượng của hội này là một con sói đen khoác da một con cừu trắng. Hình tượng sói khoác da cừu này đã phản ánh đặc điểm lừa dối của chủ nghĩa cộng sản hiện đại mà hội Illuminati sáng lập. Bang chủ Weishaupt của Illuminati nói với những người thân tín rằng phải tận sức dùng nghệ thuật lừa dối, nghệ thuật ngụy trang bản thân, nghệ thuật trinh sát người khác và nghệ thuật theo dõi tư tưởng người khác. Ông ta còn dạy thủ hạ cụ thể phải lừa dối như thế nào. Để đánh lừa bên ngoài, hội Illuminati khoác lên hình ảnh của một tổ chức từ thiện, tuyên bố mục đích là khiến nhân loại trở thành một “đại gia đình hạnh phúc và phồn vinh” (giống như tấm “da cừu”), nhờ đó thu hút rất nhiều phần tử trí thức, quan viên chính phủ và nhân viên thần chức trong tôn giáo, v.v., khiến họ ngộ nhận đây là một tổ chức đơn thuần mang tính từ thiện của Cơ Đốc giáo. Sau này đảng cộng sản vận dụng lừa dối và ngụy trang còn khéo léo hơn nữa.

  Để che đậy và không để người ta nghi ngờ, hội Illuminati thâm nhập và khống chế hội Tam Điểm(Freemasonry), đồng thời phát triển trong đó. Bởi vậy hội Illuminati là một tổ chức bí mật ký sinh vào hội Tam Điểm thần bí. Hội Illuminati và hội Tam Điểm hỗ trợ nhau độc lập
  … nước Pháp có tổng cộng 282 hội quán Tam Điểm (lodge), trong đó 266 hội quán bị hội Illuminati khống chế. Hội Tam Điểm Đức cũng bị hội Illuminati lật đổ triệt để. Sau đó hội Illuminati còn phát triển thâm nhập vào rất nhiều quốc gia như Áo, Pháp, Hà Lan, Anh quốc, Bỉ, Ý, Thụy Sĩ, Hungary, Nga, thậm chí cả Mỹ, v.v. Tới tận ngày nay… ba loại lớn: sơ cấp (Nursery), trung cấp (Freemasonry – Tam Điểm), cao cấp (Mysteries). Mỗi loại lại phân thành các đẳng cấp khác nhau. Hai loại lớn ở bên ngoài (sơ cấp và trung cấp) tương tự “da cừu”, trong đó hội viên chỉ được biết rằng hội “vì một đại gia đình hạnh phúc của toàn nhân loại”. Chỉ có tiến nhập vào cấp bậc “thần bí” (Mysteries), hội viên mới dần dần được nói cho mục đích thật sự. Điều này cho thấy hội Illuminati vô cùng thận trọng, bởi vì nó biết rằng bản thân nó là tà ác. Thực sự tiến vào được loại cao cấp chỉ là thiểu số, còn đối với các nhân viên bên ngoài chiếm đại đa số mà không biết mục đích thật sự, Weishaupt nói, một mặt họ có thể hư trương thanh thế, mặt khác có thể làm bia đỡ đạn. “Thống nhất chiến tuyến” của đảng cộng sản cũng tương tự như thế.
  … “Tuyên ngôn của đảng cộng sản” không phải nguyên tác của Marx, mà lấy văn kiện cơ sở của Đồng minh những người cộng sản để chỉnh lý thành; tư tưởng và quan điểm chủ yếu của nó đều đã có sẵn, đều là của hội Illuminati (“Đồng minh những người cộng sản” là một tổ chức phân chi của hội Illuminati). “Hội Tam Điểm Đại Đông phương”, “Câu lạc bộ Jacobin”, “Hội bình đẳng” của Babeuf, “Đồng minh những người lưu vong”, “Đồng minh những người chính nghĩa”, “Đồng minh những người cộng sản” đều có chung một manh mối. Manh mối này đủ để chứng minh rằng: hội Illuminati đã sáng lập chủ nghĩa cộng sản hiện đại (đảng cộng sản).

  Trong thời kỳ đại cách mạng Pháp, Mirabeau (1749-1791) khi ấy là một hội viên Illuminati ở Pháp, được Weishaupt giao trọng trách đưa hội Illuminati thâm nhập nước Pháp và phát triển tại Pháp. Sau đó, hội Illuminati thông qua “Hội Tam Điểm Đại Đông phương” bị khống chế để thành lập “Câu lạc bộ Jacobin”…
  3. Nguồn gốc ký hiệu của đảng cộng sản

  Trong quá trình thành lập chính quyền, ĐCSTQ mang theo một đặc trưng tương đối điển hình: màu đỏ Xô Viết, hồng quân, hồng kỳ, sao năm cánh đỏ, búa liềm (biểu tượng của đảng). Những đặc trưng này (ký hiệu, phù hiệu, xưng hô) dường như không thể tìm ra xuất xứ và nguồn gốc từ văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc. ĐCSTQ đã thừa nhận mình là tôn giáo ngoại lai. Kể từ khi thành lập, nó đã đi theo lý luận và thực tiễn của Liên Xô, dựa vào sự nâng đỡ của Liên Xô để lớn lên. Do vậy các ký hiệu, tên gọi này đều đến từ Liên Xô.
  … rằng: “Cờ đảng búa liềm của đảng cộng sản đại biểu công nhân và nông dân, cái búa đại biểu công nhân, còn cái liềm đại biểu nông dân”. Thế nhưng hàm nghĩa thực sự của chúng lại không phải như vậy. Như trước đã nói, hội Illuminati thâm nhập và khống chế hội Tam Điểm, dùng hội Tam Điểm để che chở, do vậy búa liềm trong cờ đảng thực sự đến từ hội Tam Điểm. Trong nghi thức của hội Tam Điểm, “đại sư thợ đá” (Master Mason) tay cầm một chiếc búa, bởi vì búa là công cụ lao động của thợ đá. Kỳ thực, từ “đồng chí” xưng hô giữa những người cộng sản là đến từ hội Tam Điểm, giữa các hội viên cấp 2 của hội Tam Điểm gọi nhau là “đồng chí” (comrade).
  Marx xúi giục công nhân bạo động đoạt chính quyền, Lenin nói thành lập chính đảng của “giai cấp công nhân”, đều là dựa vào công nhân, căn bản không đề cập đến nông dân. Nông dân là Mao Trạch Đông đề cập đến “nông thôn bao vây thành thị”, còn đảng huy là đã có từ thời Liên Xô rồi, do đó liềm căn bản không đại biểu cho nông dân. Như vậy liềm đại biểu điều gì? Liềm cũng bắt nguồn từ hội Tam Điểm, đại biểu sự hủy diệt. Trong văn hóa đại chúng của Tây phương, Thần Chết mang theo một lưỡi hái; liềm thực sự đại biểu hủy diệt, đại biểu cái chết.
  Đảng huy của Liên Xô và ký hiệu Sa-tăng là rất giống nhau. Từ mấy bức hình chúng ta có thể so sánh, ngoài ra còn phát hiện một điểm: “sao năm cánh đỏ” là của giáo hội Sa-tăng, còn “búa liềm” là của hội Illuminati (Tam Điểm). Đây chính là sự kết hợp giữa ma giáo Sa-tăng và hắc bang Illuminati.

  Nếu như nói Liên Xô cũ là một tổ chức phân chi của hội Illuminati, thì như vậy ĐCSTQ chính là kế thừa của phân chi này. Đảng kỳ, đảng huy, quốc kỳ, quốc huy và các loại huy chương của ĐCSTQ đều do các biểu tượng của Liên Xô diễn hóa thành. Chỉ là “sao năm cánh” và “búa liềm” được tách nhau ra. Ký hiệu “sao năm cánh ngược” của Sa-tăng xuất hiện trên đoàn kỳ của ĐCSTQ, trở thành biểu tượng của đoàn. Còn “búa liềm” được sử dụng đơn lẻ, trở thành biểu tượng của đảng.
  …”HT

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s