HỌ DĂN NHAU :PHẢI BẢO MẬT NHÉ !

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

HỌ DĂN NHAU :PHẢI BẢO MẬT NHÉ !

Kiểm điểm Ban lãnh đạo Hội NBĐLVN và ông Ngô Nhật Đăng


(lưu hành nội bộ)

Kính gửi: Các hội viên Hội NBĐLVN

Sau khi xảy ra vụ việc tại FB VNTB do ông Ngô Nhật Đăng điều hành, nhiều hội viên đã yêu cầu ban lãnh đạo Hội phải rút kinh nghiệm, có thái độ và xử lý ngay vấn đề này đối với ông Đăng.
Ban lãnh đạo Hội đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với từng cá nhân, đồng thời tham khảo dư luận và các góp ý. Khẳng định của đa số trong BLĐ Hội là vụ việc này không mang tính tranh giành quyền lực, quyền lợi hay mâu thuẫn cá nhân, mà bắt nguồn từ ý thức và hành động làm việc trái với nguyên tắc và Điều lệ Hội của ông Ngô Nhật Đăng, gây ảnh hưởng tiêu cực nặng nề đến uy tín Hội, gây chia rẽ và làm suy yếu Hội, gây khó khăn cho việc bảo đảm yêu cầu cao nhất trong bối cảnh hiện nay là sự an toàn của tổ chức Hội và các hội viên, dẫn đến việc Ban lãnh đạo Hội bắt buộc phải ban hành Thông báo số 5.
Trên cơ sở đó, việc xử lý những vấn đề nội bộ liên quan đến FB VNTB và ông Ngô Nhật Đăng không xuất phát từ những tranh chấp nào đó và do vậy không phải theo chiều hướng “hòa giải” như một số dư luận, mà phải bảo đảm tính khách quan và nghiêm minh cần thiết của một hội đoàn dân sự độc lập mới ra đời, ai vi phạm đều phải chịu trách nhiệm về vi phạm của mình.
Sau khi thống nhất đa số ý kiến, Ban lãnh đạo Hội xin gửi các hội viên bản kiểm điểm Ban lãnh đạo Hội cùng 3 hình thức xem xét, xử lý đối với ông Ngô Nhật Đăng để hội viên cho biểu quyết.
Việc xem xét, xử lý đối với ông Ngô Nhật Đăng là cấp bách nhằm ngăn chặn tác nhân gây mất đoàn kết nội bộ trong Hội.

1. Trách nhiệm của Ban lãnh đạo Hội:
– Trách nhiệm của Chủ tịch Phạm Chí Dũng:
Nhà báo Phạm Chí Dũng nhận khuyết điểm trước BLĐ Hội và các hội viên về việc ngay từ đầu lập Hội đã chọn không đúng người là ông Ngô Nhật Đăng (do LM Lê Ngọc Thanh giới thiệu). Trong thời gian qua, đây là việc rất tế nhị đối với chủ tịch hội vì LM Thanh được phân công phụ trách trực tiếp FB VNTB và là người giữ quyền quản trị của FB này.
Liên quan đến FB VNTB, chủ tịch hội đã không đủ sức thuyết phục ông Đăng trả lại FB này cho Hội. Hậu quả là ông Đăng đã chiếm dụng FB của Hội và lợi dụng danh nghĩa Hội để thông tin trái Điều lệ Hội.
Hiện nay, BLĐ Hội đang khắc phục bằng việc xúc tiến xây dựng một FB mới cho Hội.
– Trách nhiệm của Phó chủ tịch T/T Lê Ngọc Thanh:

Với tư cách là người được phân công phụ trách trực tiếp FB VNTB, LM Thanh chịu trách nhiệm về những sai phạm của ông Ngô Nhật Đăng. Trách nhiệm này cần được rút kinh nghiệm sâu sắc.

2. Vi phạm và đề nghị hình thức xem xét, xử lý đối với ông Ngô Nhật Đăng:
* Các vi phạm:
Từ ngày thành lập Hội đến nay, ông Ngô Nhật Đăng đã có những vi phạm cụ thể sau:
– Tự ý bỏ “Quy chế phản hồi” trên FB VNTB do chủ tịch hội biên soạn và gửi lên.
– Hoàn toàn không tuân thủ Quy chế biên tập bài đã được thống nhất đa số trong cuộc họp BLĐ Hội.
– Lấy danh nghĩa VNTB để thông báo công khai: “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam có 2 trang báo mạng song hành tồn tại, không có cái nào là chính, cái nào là phụ và càng không có đâu là cơ quan ngôn luận, đâu không phải là cơ quan ngôn luận của Hội”. Nội dung này là trái với điều lệ Hội và trái với những nội dung BLĐ đã thống nhất.
– Sau khi lãnh đạo Hội cố gắng thuyết phục về thái độ và nguyên tắc làm việc, ông Đăng vẫn không tuân thủ nguyên tắc nội dung đưa lên trang FB VNTB phải thông qua BLĐ Hội.
– Lần thứ hai liên tiếp, ông Đăng lấy danh nghĩa VNTB ra thông báo phủ nhận vai trò “cơ quan ngôn luận của Hội” của trang web VNTB.
– Tự ý lập ban biên tập cho FB VNTB mà không có ý kiến của tập thể BLĐ Hội.
– Mặc dù đã được chủ tịch Hội thuyết phục chuyển FB VNTB cho một người khác điều hành, hoặc trả FB này về cho Hội, ông Đăng vẫn không tuân thủ.
– Sau khi BLĐ Hội có Thông báo số 5 về FB VNTB, ông Đăng phản ứng bằng một số thông tin không đúng sự thật về chủ tịch Hội. Hành động gần đây nhất của ông Đăng là lấy một số ý kiến trong hộp thư trao đổi nội bộ của các hội viên để đăng công khai lên FB VNTB (ý kiến anh Huỳnh Ngọc Chênh, chị Phương Anh, anh Phạm Chí Dũng…). Hành động này là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bảo mật thư tín cá nhân và trái với đạo lý người làm báo và viết báo.
* Xử lý trách nhiệm:
Với nhiều vi phạm cụ thể đã nêu, Ủy viên Ngô Nhật Đăng đã vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hội NBĐLVN, gây ảnh hưởng tiêu cực nặng nề đến uy tín Hội, dẫn đến tình trạng chia rẽ và khiến suy yếu Hội, gây khó khăn cho việc bảo đảm yêu cầu cao nhất trong bối cảnh hiện nay là sự an toàn của tổ chức Hội và các hội viên. Những vi phạm này thuộc về quy định “Hội viên có thể bị khai trừ vì vi phạm kỷ luật hay có hành động ngược lại tiêu chí của Hội”.
Trên cơ sở cụ thể đó, ngày 8.9.2014, BLĐ Hội quyết định nêu 3 hình thức xem xét và xử lý đối với ông Ngô Nhật Đăng:
1. Giữ nguyên chức vụ ủy viên và tư cách hội viên.

2. Miễn nhiệm chức vụ ủy viên nhưng vẫn giữ tư cách hội viên.

3. Bị khai trừ khỏi Hội.
Tổ chức lấy biểu quyết:
Do hiện nay không có điều kiện để tổ chức một cuộc họp công khai cho toàn thể hội viên toàn quốc (xa cách địa lý, bị chính quyền ngăn chặn), BLĐ Hội tổ chức lấy ý kiến của tất cả hội viên về 3 hình thức trên qua email.
Các hội viên chọn 1 trong 3 hình thức đề nghị, ghi rõ tên người gửi (để tránh nhầm lẫn) và hình thức chọn, gửi ý kiến của mình cho Phó chủ tịch Nguyễn Tường Thụy (Hà Nội) để tổng hợp.
Email: tuongthuy52@gmail.com
Hội viên có thể không bày tỏ ý kiến với 3 hình thức đề nghị trên, nhưng cần gửi thư nêu rõ “không có ý kiến”.
Ý kiến biểu quyết của các hội viên được Tổ kiểm phiếu gồm 3 người (Nguyễn Tường Thụy, Bùi Minh Quốc, Phan Thanh Hải) bảo mật.
Sau khi tổng hợp các ý kiến, Tổ kiểm phiếu trình kết quả kiểm phiếu cho BLĐ Hội để quyết định, dựa trên cơ sở đa số ý kiến của hội viên đối với 1 trong 3 hình thức đề nghị (hình thức nào được tán thành nhiều nhất sẽ quyết định theo hình thức đó).
Kết quả kiểm phiếu và quyết định cuối cùng sẽ được BLĐ Hội công khai cho toàn thể hội viên. Quyết định cuối cùng cũng được thông báo trên trang web VNTB.
Thời hạn cuối nhận ý kiến biểu quyết của hội viên: ngày 10.9.2014

Ngày 8 tháng 9 năm 2014
Thay mặt Ban lãnh đạo Hội Nhà báo độc lập Việt Nam
Chủ tịch
Nhà báo Phạm Chí Dũng

 

9 comments on “HỌ DĂN NHAU :PHẢI BẢO MẬT NHÉ !

 1. Trí thức cs là những cục phân!Hết thế hệ nầy đến thế hệ khác,chúng là loại giòi bọ được gắn mác làm người.
  Một góc nhìn của bs HoHai về Đèn cù.Đèn cù đã nói lên cái yếu hèn của lũ trí thức cs:Tôi đọc”Đèn cù”.
  http://bshohai.blogspot.com.

  Like

 2. Ha ha, chúng nó đánh nhau rồi kìa! Sao cái trách nhiệm của chủ tịt PCD giống Thủ tướng 3D quá vậy: “nhận khuyết điểm trước BLĐ Hội và các hội viên về việc ngay từ đầu lập Hội đã chọn không đúng người là ông Ngô Nhật Đăng” như cái kiểu “nhận khuyết điểm về vụ Vinashin”. Rồi thì trách nhiệm của LM Lê Ngọc Thanh là “rút kinh nghiệm sâu sắc”, là rút cái gì vậy ta? Đúng là ngôn ngữ của CS, chúng nó lộ rõ cái đuôi CS ko bao giờ thay đổi được!! Rất chung chung và ngụy biện. Sao PCD đường đường là nhà báo, có quyền độc lập, không ra một tuyên bố riêng cá nhân vạch trần vấn đề Ngô Nhật Đăng mà lại phải viện cả một “hội đồng tổng cốc” để ra một tuyên bố chung chung như vậy! Sao ngay từ đầu, PCD không đưa ra bài viết nào phản hồi lại những bài viết của Ngô Nhật Đăng với những lý luận chứng cứ rõ ràng, thuyết phục mà lại phải trưng cầu ý kiến “qua email hoặc facebook” với hội viên một cách “bảo mật”, sao giống như bỏ phiếu bầu hội đồng nhân dân quá vậy. Để rồi xem, kết quả sẽ như bầu cử ở VN thôi, rồi sẽ áp đảo và đa số đồng ý. Kết tội người khác mà không vạch ra được tội bên cạnh đó dùng áp lực số đông để kết tội và sử dụng biện pháp khai trừ là ngụy biện trắng trợn, phản dân chủ!!! Hội NBĐL nên đổi tên là Hội Nhà báo độc tài thì đúng hơn, độc tài của tên gián điệp hai mang – Phạm Chí Dúng!!!!

  Like

 3. hihihi chơi đểu pcd lấy thịt đè người nếu phe phái của pcd và ntt thành công,thì người kế tiếp bị đấu tố sẽ là linh mục phó chủ tịch hnbdl lẹ ngọc thanh./.

  Like

 4. Cách hành xử đúng kiểu CS. vậy mà cũng có lắm kẻ theo tôn phò PCD, LÊ NGOC THANH thì nhìn vào cũng đáng GHÌM CƠN MỮA thật đấy.Tởm cho cái đám bát nháo này quá

  Like

 5. Cứ cái đà này ts kt phạm chó dũng sẽ lên dàn thiêu, từ từ sẽ lòi chất cs ve sầu thoát xác lộ nguyên hình.

  Like

 6. Dân Vẹm có câu để đời: Nhà văn nói láo, Nhà báo nói phét. Rất may là đồng chí CXN là…Kỹ sư.
  Đã là CS gộc thì có rúc trong đống cứt thì người vẫn bốc mùi…phưn.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s