Quyền được biết

Đảng, nhà nước, nhân dân cùng làm
Đó là khẩu hiệu của đảng ta cọng sản
Bảy mươi năm dưới dùi cui súng đạn
Đảng cho dân làm lao động, lao nô
Còn việc nước thì đã có bác Hồ
Đảng cộng sản một mình một chợ.

Nhưng hôm nay dân không thể thờ ơ
Trước vận nước đang bên bờ hủy diệt
Thế cho nên – CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT
Đó là QUYỀN của Ông Chủ một quốc gia
Đó là LỆNH buộc đảng cọng sản phải thành thật khai ra
Những mờ ám đã đi đêm cùng Tàu cọng
Từ Hồ Chí Minh đến Nguyễn Phú Trọng
Từ Thành Đô đến Hà Nội, Bắc Kinh
Đã làm gì sai trái bất minh
Đã làm gì để non nước của mình
Như quận huyện của Tập Cận Bình Hán tộc!?
Từ Biển Đông, Hoàng Trường Sa, Bản Giốc
Đến Nam Quan, cột mốc, Lão Sơn
Bởi vì sao sử sách bị bôi trơn
Hồn tử sĩ ngậm hờn nơi biên giới
Mẹ Việt Nam vẫn đêm ngày chờ đợi
Đàn con yêu bị giặc bắt ở biển đông
Bao thanh niên nam nữ tuổi xuân hồng
Vì yêu nước mang gông cùm cọng sản!?

CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT là yêu cầu chính đáng
Hợp lòng dân, ý đảng, nhà nước ta
Đó là quyền chẳng phải tiếng kêu la
Đảng phải biết để thật thà khai báo.

09/07/2014

Lê Dủ Chân

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s