CÔNG ƠN CỦA ĐẢNG

CÔNG ƠN CỦA ĐẢNG

Bạn thân mến
Bạn có biết hình ảnh này có khi nào không? Đây là bức ảnh đảng ta cho treo lên sáng nay trong Triển lãm Cải Cách ruộng đất, lên án chế độ thối nát đày đọa nông dân ta.

Nó xuất hiện dưới thời có chế độ thực dân phong kiến bóc lột ở đất nước ta. Khi đó, người nông dân chưa được sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng. Do vậy họ phải làm thuê, làm mướn và kéo cày thay trâu.

Nhờ ơn đảng, ơn bác, mà hôm nay chúng ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn thế kỷ trước. Các bạn phải luôn nhớ và nhắc điều đó. Rằng:
– Khi chưa có đảng, chúng ta sống: Kiếp nô lệ, làm thuê
+ Sau khi có đảng, chúng ta đổi đời: Ai thuê cũng làm
– Khi chưa có đảng, chúng nông dân phải kéo cày thay trâu
+ Ngày nay sau mấy chục năm có đảng, học sinh cũng phải thay trâu kéo cày.
– Khi chưa có đảng, chúng ta sống đời nô lệ lầm than trong nước
+ Sau khi có đảng dân ta được sống đời lầm than, nô lệ ở nước ngoài.
– Khi chưa có đảng: Con vua nó lại làm vua
+ Sau khi có đảng, không chỉ con mà cháu của cán bộ nó cũng làm cán bộ.
– Khi chưa có đảng, dân ta thuế nặng, sưu cao
+ Khi có đảng rồi, dân ta không chỉ có thuế mà còn… phí.
—-
Mời các bác bổ sung tiếp công ơn của đảng ta.

5 comments on “CÔNG ƠN CỦA ĐẢNG

 1. ….
  – khi chưa có đảng, phụ nữ VN mặc váy có rận.
  + bây giờ có đảng, phụ nữ VN cởi truồng “xuất ngoại” hết cả..”rận váy”!
  – khi chưa có đảng, chúng ta có tay sai cho thực dân Pháp.
  + bây giờ có đảng, chúng ta phải “nuôi” báo cô lũ tay sai cho Tàu.
  – khi chưa có đảng, dân ta có âm nhạc.
  +bây giờ có đảng, dân ta có nhạc..dâm.
  – khi chưa có đảng, ăn cắp bị trói giữa chợ.
  + bây giờ có đảng, ăn cắp bị trói giữa chợ..nước ngoài!
  – khi chưa có đảng, dân ta hào khí ngút trời “hòa hay đánh?!”
  + bây giờ có đảng, dân ta hòa khí đánh..rắm KỆ MẸ MÀY!
  – khi chưa có đảng, dân đấu tranh đòi lập đảng.
  + bây giờ có đảng, đảng đấu tranh để dân ko lập.. đảng!

  Like

 2. Khi chưa có đảng ở Hà nội chưa biết hố xí là cái gì,từ ngày có đảng ở Ba đình có cái hố xí công cộng hoành tráng,cả nước vào ị không bao giờ đầy.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s