Dân: biết không được cấm. Đảng: cấm không được biết

Nguyễn Tấn Dũng “xía” vào sân chơi của Nguyễn Phú Trọng

Dân Làm Báo – Sau khi Mạng Lưới Blogger Việt Nam phát động phong trào “Chúng tôi muốn biết” thì ngày lập tức từ Văn phòng Chính phủ đã có ngay Quyết định số 49/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng: Về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương. Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2014.
Tài liệu này chỉ dành riêng cho Ban Kinh tế Trung ương và chưa túm hết mọi lãnh vực hắc ám khác của đảng. Tuy nhiên, nội dung cho thấy là đảng và nhà nước đang rục rịch tìm mọi cách đỗ thêm đất vào hố đen để chôn vùi kỹ lưỡng những bí mật mà dân biết thì chỉ có nước “đi chết đi đảng CSVN” giống như trường hợp… đi chết thêm một nữa đi Phạm Văn Đồng!!! sau khi hủ mắm đời 1958 bị xì.
Một vài điểm cần ghi nhận là Ban Kinh tế Trung ương cũng sốt sắng lo chuyện hậu sự cho đảng với điều 1, mục 3: “Tài liệu về dự trữ ngân sách và các khoản thu, chi đặc biệt của Đảng” được Thủ tướng X xếp vào mức độ Tuyệt Mật.
Và điều 2, mục 8 rất rộng có thể bao phủ luôn được hủ mắm Thành Đô đời 1990: “Các văn bản có sử dụng tin thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của các cơ quan tổ chức khác”.
Điểm ghi nhận sau cùng: Ban Kinh tế Trung ương là một bộ phận trực thuộc đảng CSVN theo quyết định số160-QĐ/TW do TBT đảng Nguyễn Phú Trọng ký vào ngày 28 tháng 12, 2012. Ông Nguyễn Tấn Dũng đang ngồi ghế bên sân nhà chính phủ sao lại thò bút qua sân chơi của đảng để ký chuyện bảo mật tiền bạc và hoạt động làm giàu của đảng và ra lệnh cho Trưởng ban Kinh tế Trung ương là Vương Đình Huệ thi hành. Phủ Chúa đang rầm rì gì với Cung Vua đây?

 

3 comments on “Dân: biết không được cấm. Đảng: cấm không được biết

  1. Từ đây đến 20/10/2014 xin các đảng viên ĐCSVN yêu nước thương dân nên “bật mí” những gì đã liệt kê trong Quyêt Định 49/2014/QD-TTg để được nhẹ tội. Nên chia sẽ những “bật mí” với nhân dân vì Quyết Định này cho thấy những tối mật đã “bất mí” trên internet quá nhiều rồi!

    Like

  2. Bọn chó CSVN không thể tha thứ được. Thằng chó Dũng nó luôn phát biểu lừa bịp nhân dân ta. Đừng có tin bất cứ lời nói nào do bọn chó CSVN phát ra.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s