CXN_091614_6317_Tôi kêu gọi đồng bào đừng bảo vệ đám sư hổ mang Chùa Liên Trì, Thích Không Tánh là đám sư sãi cùng Giáo Hội VN Thống Nhất của Thích Đôn Hậu, Thích Quảng Độ những người chính thức trong hàng ngũ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, dâng Miền Nam cho Cộng Sản, hãy để CS lấy lại chùa, ác giả ác báo, đám sư sãi hổ mang này phải biết hơn ai hết, đừng kêu gọi lòng từ tâm của đồng bào VN nữa

Hội Đồng Liền và Tồn (L.n và Tiền)Thích Không Tánh aka Thích đô la or Thích Bao Che cho ấu dâm Thích Khoái Lạc (aka Thích Chánh Lac)

Hội Đồng Liền và Tồn (L.n và Tiền)Thích Không Tánh aka Thích đô la or Thích Bao Che cho ấu dâm Thích Khoái Lạc (aka Thích Chánh Lac)

Tin Paris. Tài liệu này của Văn khố Douglas Pike thuộc Viện Đại Học California ( UCLA), đã chuyển giao cho Viet Nam Center Lubbock. Số tài liệu : 231 0509021a – Juspao doc 111   
Tài Liệu của Thư Viện Đại Học Hoa Kỳ  liên quan đến Thích Đôn Hậu .

Một vài  ” phóng ảnh ”  dưới đây được trích ra từ  tài liệu anh ngữ nghiên cứu về những người lãnh đạo của Chánh Phủ Cách Mạng Lâm Thời/ CPCMLT ( Provisional Revolutionary Government : PRG) ,  Mặt Trận Tổ quốc Giải Phóng Nam Việt Nam hay Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ( National Front Liberation of South Viet Nam: NFLSV) , và những tổ chức phụ thuộc, 1973.

Theo thư liệu của  CPCMLT( Việt Cộng) , nói về  tiểu sử của T. Đôn Hậu, thì Ông tuyên bố công khai năm 1967, là không ” chấp nhận”  Tổng Thống Chế ở Miền Nam, và bắt liên lạc với ” Kháng Chiến “. Khi Việt Cộng vào Huế Tết  1968, Hậu bỏ thành phố, và theo họ , tìm trú ẩn sau chiến tuyến của họ, do đó khỏi bị họ tàn sát.  Ông trở  thành Phó chủ tịch trong Liên Minh Quốc Gia, Dân Chủ và  Lực Lượng Hòa Bình.


Trong mọi  hoạt động, danh sách các người tham dự Nghị Hội Tháng 11 năm 1972, được tuyên dương rộng rãi trong nhiều tháng , những người của CPCMLT và Mặt Trận Giải Phóng  coi như là có uy tín với quần chúng. Trong nhiều tuần sau đó, là màn giới thiệu những nhân vật trong danh sách  và vài  người dù không có tên trong đó. Những chức vị của CPCMLT  được nêu tên trong các buổi phát thanh trên radio. Các diễn văn trong các buổi meeting do các vị có tên dưới đây ( có Thích Đôn Hậu ) được phát thanh trên Đài radio Giải Phóng từ ngày 10.11 đến 22.11 :

 • Sau đây là danh sách thành phần của Hội Đồng Cố Vấn của MTGPMN  ( có tên Thích Đôn Hậu )

One comment on “CXN_091614_6317_Tôi kêu gọi đồng bào đừng bảo vệ đám sư hổ mang Chùa Liên Trì, Thích Không Tánh là đám sư sãi cùng Giáo Hội VN Thống Nhất của Thích Đôn Hậu, Thích Quảng Độ những người chính thức trong hàng ngũ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, dâng Miền Nam cho Cộng Sản, hãy để CS lấy lại chùa, ác giả ác báo, đám sư sãi hổ mang này phải biết hơn ai hết, đừng kêu gọi lòng từ tâm của đồng bào VN nữa

 1. Kính thưa quý độc giả trang CXN.
  Kính thưa đồng bào miền Nam.
  Thưa bà con miền Bắc.
  Thưa các bạn đồng cam cộng khổ của CLB.CXN.
  Trẹm xin nói lời chơn tình mộc mạc cùng quý vị.
  Lịch sử hình thành nên chế độ cs khốn nạn ngày hôm nay quý vị ai ai cũng rõ:chúng được người dân VN từ người nông dân cho đến trí thức ủng hộ chúng vì chúng đã khéo léo khoác lên người bộ mặt giả nhân giả nghĩa.
  Nay chúng đã rớt mặt nạ đạo đức giả ra rồi.
  Tất cả bọn chúng…từ tụi cs Bắc việt đến tụi MTGPMN…được sự trợ giúp đắc lực của tụi PG Ấn Quang…sau khi cướp được miền Nam,hí hửng ăn mừng chiến thắng…
  VNCH,một chế độ tự do,dân chủ còn non trẻ bị tụi PGAQ tiếp tay với tụi cs Bắc việt nên bị bức tử.
  Người dân miền Nam vô cùng đau đớn,khổ sở khi mất nước,khi bị tụi cs Bắc việt cai trị,không viết mực nào tả xiết…!
  Thời kỳ trăng mật của băng đảng ô hợp ăn cướp đã qua.
  Đã đến lúc,ăn chia địa vị,quyền lợi không thỏa mãn…
  Nay chúng quay lại cấu xé nhau…
  Tôi xin đồng bào trong nước,quốc tế hãy dĩ độc trị độc:để cho tụi nó thanh toán nhau trắng đen rõ ràng,để nó biết cái tội ủng hộ tụi cs khát máu,để tự thân nó vận động,để biết quả báo là gì,để nó nhớ đến tội lỗi mà chính lũ PGAQ đã tiếp tay giết chết VNCH.
  Thành thật cám ơn đồng bào!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s