Thượng Đế, Nhà Nước là Ảo Thể- Chúng Ta là Thực Thể – Không có Thượng Đế, Không có Nhà Nước, Chỉ có Chúng Ta, Tôi và Quí Vị phải Quyết Định phương cách tự trách nhiệm Trao Đổi để Sống Chung Tự Do, Bình Đẳng với nhau mà thôi!

Tiêu chí của mục phê bình này là: vận động ngưòi dân Việt Nam biết tỏ thái độ COI THƯÒNG, KHINH BỈ bọn lãnh đạo, bọn khoa bảng, bọn quyền cao chức trọng trong xã hội v.v để THỂ HIỆN NHẬN THÚC TỰ TIN BÌNH ĐẲNG . Ngưòi Việt Nam phải tập nói về chính trị, bàn về xã hội một cách bình thưòng; đề cập đến nhà nưóc, nhân vật lịch sử, lãnh đạo v.v một cách chế diễu, trào lộng, khôi hài đú đởn….Quần chúng Việt Nam phải lấy được sự TỰ TIN, CAN ĐẢM, THẲNG THẮN để LÀM CHỦ XÃ HỘI… Đó chính là bình thường hóa chính trị.. Đây chính là Dân Chủ Tự Do. Đó chính là hành xử tự do dân chủ.

Tự Do không phải là phương tiện để đạt mục tiêu chính trị cao hơn; Mà Tự Do chính là mục tiêu chính trị CAO NHẤT. (Liberty is not a means to a higher political end. It is itself the highest political end. -Lord Acton, Lecture, February 26, 1877)
Duy Việt- “Tất cả chúng ta đều được nhồi nhét bởi báo chí, truyền thông v.v những lập luận cho rằng CHÚNG TA cần phải có LÃNH TỤ CẦM ĐẦU (minh quân), rằng vấn đề quá lớn CÁ NHÂN NGƯÒI DÂN KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC v.v Tất cả mục tiêu của tuyên truyền này là LÀM MẤT Ý CHÍ ĐỐI KHÁNG CỦA CHÚNG TA.. và đồng thời NÂNG CAO VỊ TRÍ CỦA BỌN NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ trong suy tư của quần chúng.. Khiến quần chúng thuần phục trong não trạng ngồi chờ.. No cũng chờ, đói, bị chà đạp..cũng chờ, cúi gằm xuống chờ…chờ LÃNH ĐẠO ANH MINH XUÁT HIỆN.. Nhưng khi nhìn suốc lịch sử, cận sử, và hiện tại đang diễn ra trưóc mắt.. chúng ta đều thấy, nếu không có NHỮNG CÁ NHÂN CAN TRƯỜNG, thì không có TẬP THỂ CAO TRÀO.. và không thể có LÃNH ĐẠO. Những CÁ NHÂN BÌNH THƯỜNG DẤN THÂN chính là CAO TRÀO, và đẻ ra lãnh đạo.”

Ngưòi Việt Nam thật sự yêu Dân Chủ Tự Quyết phải ghi nhớ nằm lòng là : Mỹ chỉ “quậy” DÂN CHỦ ở những nưóc đối nghịch không phục tùng chính sách Mỹ, kể cả đã DÂN CHỦ mà không phục tùng theo Mỹ, Mỹ sẽ phá, như Batư năm 1953 AJAX , và hiện nay như là Venezuella, Bolivia v.v Còn những quốc gia dù phi dân chủ, mà Mỹ có quyền lợi, thì Mỹ vẫn ủng hộ chế độ và ngăn cản dân chủ, như trường hợp Trung Cộng (sau Đặng Tiểu Bình,) Việt Nam ; bên Trung đông thì như Ai Cập, Arập Seoudi, Kuwait; Đông Âu thì như Georgia v.v Bọn Ngụy Ngục là một trong những nhóm tay sai của Mỹ, mà Mỹ vì vẫn làm ăn đang tốt với CSVN cho nên ….hehehehehehehehe.. Ngụy ngục ra chầu rìa..(Duy Việt)

“Nếu quần chúng nhân dân không còn lưu tâm đến công việc chính trị xã hội, thì các Ông và Tôi, và Quốc Hội, Lập Pháp, Chánh Án, Thống Đốc, tất cả sẽ trở thành những con Chó Sói. Điều này dường như là luật tự nhiên  thuộc bản chất tổng quát của chúng ta, cho dù có vài cá nhân ngoại lệ .” (If once [the people] become inattentive to the public affairs, you and I, and Congress and Assemblies, Judges and Governors, shall all become wolves. It seems to be the law of our general nature, in spite of individual exceptions.” : Thomas Jefferson to Edward Carrington, 1787)
NGƯÒI ĐÀN BÀ ĐẢM LƯỢC NHẤT QUỐC GIA A Phú Hãn
Nữ Dân biểu lập pháp A Phú Hãn, người được dân A Phú Hãn hãnh diện gọi là NGƯÒI ĐÀN BÀ ĐẢM LƯỢC NHẤT QUỐC GIA.. Bà  bị đám quân phiêt, thổ phỉ mafia ma túy, cực đoan tôn giáo do Mỹ dựng lên và đem vào quốc hội, truất quyền nhiệm kỳ dân biểu. Vì  giữa quốc hội, bà tố cáo hành động bán khai và phi dân chủ của nhóm này, bà gọi nhóm đó là bầy  súc vật trong sở thú. Nhóm quân phiệt này đúng là coi quốc hội là sở thú, khi chúng vây đánh bà và một số dân biểu ngay giữa Quốc Hội, vì can đảm bênh vực dân quyền cho phụ nữ và tố cáo quân đội chiếm đóng Mỹ và NATO. Nhóm tay sai quyền lực Mỹ này còn đánh chết phóng viên ngay trong phòng họp quốc hội khi họ đặt những câu hỏi hóc búa vạch mặt bán khai và tay sai của “quốc hội”.
Xuất hiện trên chương trình 7g30 Report của đài ABC Úc ngày 30-06-2009,vừa qua, (Afghanistan needs to find its own way to democracy: Malalai Joya) nữ dân biểu trẻ tuổi nhưng già dặn dân trí này, đã trả lời rất sắt thép về những tuyên truyền hư cấu của Mỹ về “dân chủ A Phú Hãn”.
Sinh tháng 4 năm 1978 tại AphúHãn.  Sinh ra trong thời loạn, từ thuở bé bà phải lận đận làm ngưòi tị nạn từ trại này qua trại khác, từ Batư qua Pakistan. Sau đó trưởng thành, năm 1990 bà trở về quê hương dấn thân cho tiền đồ dân chủ của A Phú Hãn. Bà là kẻ thù của cả Taliban, Nhóm Liên Minh Phỉ miền Bắc và cả Mỹ lẫn Nato.. bà đứng hẳn về phe nhân dân và dân chủ A Phú Hãn.. Bà  chủ trương Dân Chủ từ Dân Trí, Dân Tộc Tự Quyết… đó là lý do bà trỏ thành kẻ thù của tất cả phe phái chính trị lừa bịp dân tộc của bà:
Khi được ký giả đài ABC Úc  KERRY O’BRIEN hỏi về tình hình A Phú Hãn đường hướng chủ trương của Bà, Joya trả lời:
“Ngày hôm nay, dân tộc chúng tôi đứng giữa hai kẻ thù. Kẻ nội thù Taliban, kẻ khủng bố chống Mỹ- và bọn phỉ  khủng bố Liên Minh miền Bắc theo Mỹ..Bà nói thẳng là cuộc bầu cử sắp đến chỉ là trò diễn của Mỹ và NATO chính đáng hoá bọn MAFIA buôn ma túy, lãnh chúa bộ lạc.. Đưa chúng vào quốc hội bằng súng đạn hăm dọa chứ không phải dân chủ.
Khi được  hỏi “dân tộc bà sẽ lấy sức mạnh ở đâu để  đánh bại hai kẻ thù hồi giáo cực đoan Liên Minh Bắc Phỉ và bọn Quân Phiệt Taliban?  (KERRY O’BRIEN: Where will your people, as you call them, find the strength and the power to defeat both the fundamentalists of the Northern Alliance, the war lords and the Taliban?)
MALALAI JOYA trả lời : Tôi quả quyết rằng chẳng có quốc gia nào có thể hiến tặng việc giải phóng cho một quốc gia khác. Đậy là trách nhiệm của dân tộc chúng tôi phải chiến đấu cho QUYỀN của chính MÌNH để đạt được những giá trị như DÂN CHỦ và NỮ QUYỀN, NHÂN QUYỀN ngay trên đất nước chúng tôi. Nó là một cuộc đấu tranh lâu dài, một cuộc đấu tranh nguy hiểm đầy khó khăn và thách đố, nhưng Tôi vững tìn vào ĐỒNG BÀO CỦA TÔI. Vào lịch sử của dân tộc chúng tôi..(chứ không phải Mỹ và Liên Âu, Nato như bọn Ngụy ngục và “dân chủ cuội dái hạt đậu” của Viêt Nam.. NKPTC chú thích Heh Hahhaha Ah)  (I strongly believe that no nation can donate liberation to another nation. This is the responsibility of our own people to fight for their rights to achieve values like democracy and women’s rights, human rights in our country. It’s a prolonged struggled, it’s a risky struggle full of hardships and challenges but I trust on my people. On the history of my country.)
Bà được quần chúng nhất là giới phụ nữ A Phú Hãn kính trọng tin tưởng ủng hộ vì quan điểm bình quyền, tự do và chống BẤT KỲ SỰ XEN XÍA NÀO CỦA NGOẠI BANG..
Bà nói nếu dư luận quần chúng A Phú Hãn kêu gọi, bà sẽ chẳng ngần ngại ứng cử tổng thống nưóc A Phú Hãn.. Cần nhắc lại, chi đến nay bà bị đủ mọi phía tìm cách ám sát nhiều lần.. Nhưng nhờ quần chúng địa phương che chở bảo vệ và che dấu…và thoát chết nhiều lần trong đường tơ kẽ tóc.. Để xem Bà còn sống sót bao lâu khi Mỹ Anh úc Pháp Nato.. muốn triệt hạ bà…(Theo ABC 7:30 Report 29-06-2009 và Democracy Now)

Ngưòi Đàn Bà Dân Chủ, Dân Trí A Phú Hãn này, mà ngay bọn ĐÀN ÔNG VIỆT NAM, NHỮNG THẰNG LUẬT SƯ, NHỮNG CON NHÀ VĂN, thằng NHÀ BÁO, thằng NHẠC SĨ, Giáo sư v.v KHÔNG ĐÁNG SÁCH DÉP! Cứ tưởng mình nói được vài ba cái chuyện “cũ rích” với “giọng điệu úp mở uốn éo” là TƯỞNG MÌNH ĐÃ HẾT HÈN.. Mở mắt ra mà nhìn PHỤ NỮ NGƯÒI TA ĐÂY NÀY! Tiên sư chúng nó, SỰ THÂT CHẲNG CẦN VĂN HÓA LỊCH SỰ CHUẨN CON MẸ GÌ HẾT.. Với lũ súc vật bán khai , man rợ coi thường NHÂN QUYỀN, CHÀ ĐẠP NHÂN PHẨM, TỘI ĐỒ DÂN TỘC, thì lịch sự văn hóa cái gì??? Hèn thì nói mẹ nó ra là HÈN..

1- MẸ tiên sư, dân mình đã dốt, bọn khoa bảng xã hội Việt còn dốt hơn nữa, dốt cỡ Tô Hải.. và cuối cùng vì dân dốt, khoa bảng dốt như vậy, cho nên bọn Phỉ mới diễn một vở tuồng nhạt nhẽo đần độn cho bọn con cháu Phỉ BắcBộCục (BBC) tại Anh quốc đăng tải… Vụ cái thằng vớ vỉn họ Cù lách, Cù leo gì đó, nghe rằng là Luật sư, luật sãi .. nó đâm đơn kiện Thủ Tướng Phỉ (Dũng) : cái tội KHÔNG CÓ TRONG LUẬT: đó là ký lệnh không tham khảo quốc hội !!!!
Ôi mẹ ôi!!! Thủ Tướng là chức vụ đứng đầu hành pháp của chính phủ, hành động  “không thông qua quốc hội”, NHƯ VẬY vi phạm ĐIỀU LUẬT NÀO, BỘ LUẬT GÌ? Và thằng tòa án nào CÓ  PHÁP QUYỀN để xử THỦ TƯỚNG hành xử NHƯ VẬY?
1- Tiên sư con bà nó.. Nếu- ĐÚNG NGUYÊN LÝ – trong Hiến Pháp – Chương Nhà Nưóc, đIỀU Mục KHOẢN Thủ Tướng V.V – có   qui định QUYỀN HẠN THỦ TƯỚNG –  và MỰC ĐIỀU KHOẢN QUỐC HỘI có qui định quyền hạn trách nhiệm quốc hội,v.v thì cứ thế mà theo những nguyên tắc hiến định..  Mọi tranh chấp giằng co GIỮA HÀNH PHÁP và LẬP PHÁP thuộc quyền TÒA ÁN HIẾN PHÁP TỐI CAO.. Nếu Tòa Án Hiến Pháp phán quyết Thủ Tướng SAI..(VI HIẾN) thì Quốc Hội y chuẩn quyền hạn mình và vô hiệu hóa SẮC LỆNH, SẮC LUẬT, NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH , hoặc ĐÀN HẶC, TRUẤT PHẾ THỦ TƯỚNG ..
Còn Tòa tối cao phán quyết Thủ Tướng làm đúng theo quyền thủ tướng do Hiến Pháp qui định.. Thì …. Huề…
Những Tòa án Tư Pháp Công Pháp khác  CHỈ XỬ NHỮNG VỤ VIỆC LIÊN ĐỚI GÌŨA CÔNG DÂN VÀ CÔNG DÂN với CÔNG QUYỀN.. chẳng hạn, nếu tên thủ tưóng Dũng ăn cắp của công, hay hiếp dâm vợ tên  Cù gì đó.. thì mới đưa đơn kiện, mà kiện thằng công dân Tấn Dũng, chứ không kiện Thủ Tướng..Nghĩa là khi thằng Tấn Dũng hầu tòa, nó phải nghỉ phép để ra tòa với tư cách là công dân thường.. Nếu bị kết tội.. thì đương nhiên nó phải TỪ CHỨC hoặc bị QUỐC HỘI (cách chức, TRUÂT hay BÃI NHIỆM) và ở tù với tư cách CÔNG DÂN THƯỜNG, chứ không phải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.
2- Nếu chính sách của chính phủ, đứng đầu là THỦ TƯỚNG sai. Thì có hai trường hợp chính:
a- Nếu chính sách NHÀ NƯỚC BAN HÀNH, rõ ràng vi phạm quyền lợi chung quốc gia – thì TRÁCH NHIỆM ĐẦU TIÊN phải là QUỐC HỘI HỌP và RA QUYÊT ĐỊNH VÔ HIỆU HÓA hoặc BÃI NHIỆM THỦ TƯỚNG..
B- Nếu Quốc Hội KHÔNG PHẢN ỨNG, tức nhiên ĐỒNG THUẬN.. như vậy..BẤT CỨ CÔNG DÂN, HỘI ĐOÀN NÀO CŨNG có QUYỀN LÊN ÁN, TỐ CÁO  CHÍNH PHỦ  Tố cáo lên án buôc CHÍNH PHỦ TỪ CHỨC, hay ĐÒI HỎI QUỐC HỘI BẤT TÍN NHIỆM, Vô HIỆU HÓA QUYẾT ĐỊNH v.v HOẶC QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT BÃI NHIỆM THỦ TƯỚNG..
– Chứ không phải MỘT CÁ NHÂN ĐI KIỆN cá nhân tên Dũng hay CHỨC VỤ THỦ TƯỚNG..
NẾU cả HÀNH PHÁP (CHÍNH PHỦ) SAI, LẬP PHÁP (QUỐC HỘI) SAI, TƯ PHÁP (tòa án) bất lực…có nghĩa là HIẾN PHÁP BỊ COI THƯỜNG.. THÌ QUYỀN TỐI CAO và TỐI HẬU là DÂN CHỦ..Tức là QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN sẽ ĐỨNG LÊN LẬT ĐỔ CƠ CHẾ NHÀ NƯỚC PHẢN DÂN HẠI NƯỚC COI THƯỜNG HIẾN PHÁP…
Vấn đề này không thuộc lãnh vực tư pháp tố tụng, mà là thuộc lãnh vực CHÍNH TRỊ DÂN CHỦ VÀ NGUYÊNN LÝ CHÍNH TRỊ QUỐC GIA..QUY ĐỊNH .pháp quyền hiến định của Hành Pháp và  Lập Pháp.. và DÂN TRÍ DÂN CHỦ.
Ở những trường hợp – hành động hành pháp của Chính Phủ sai trái gây thiệt hại đến cá nhân công dân nào, hội đoàn nào , thì công dân, hội đoàn đó THƯA CHÍNH PHỦ tại bất kỳ TOÀ ÁN NÀO LIÊN HỆ theo LUẬT ĐỊNH đòi bồi thường..
NHƯNG ĐÂY CHỈ LÀ BÀN LUẬN trên nguyên tắc CĂN BẢN của một QUỐC GIA DÂN CHỦ PHÁP TRỊ.. Chứ tiên sư nó, ở CHXHCN Việt Nam , Nhà nưóc chính phủ các cấp có do dân bầu đếch ra đâu? Quốc Hội cũng vậy.. Tiên sư thằng Đảng nó bao thầu hết..  Đảng nó sắp xếp mọi chức vự từ nhỏ đến to, từ thấp đến cao..Từ thằng Tòa Án, cho đến mọi ban ngành Thủ Tướng, Bộ Trưởng, các cấp Ủy xã quận tỉnh v.v rặt do Đàng chỉ định cũng như bãi chức, cách chức, kết án, thưởng công… Thế thì thằng tòa nào xử thằng thủ tướng Dũng, cách chức, bắt nó ở tù đây?
Còn ba cái tờ giấy gọi là Hiến Pháp CHXHCNVN, thì CHỈ LÀ MỚ CHỮ vụn vặt của một lũ dốt nát bán khai viết ra cho có, chỉ dùng để chùi mỗi lần đi thăm lăng HCM, Chứ có đứa nào quan trọng ngó ngàng….
Tiên sư nó bịp một cách rẻ tiền,, Do Dân Trí trong nước đã ngu thấp, bọn chống cộng ngoài này còn ngu ngục hơn, cứ thế mà đăng tin..bịp ké… Đám phỉ con BBC thì không nói làm gì, vì Phỉ cha tung, thì Phỉ con hứng..
Còn thằng bé Cù nhây Cù lần gì đó, NẾU mà ở nước Pháp Trị, nó sẽ bị phạt tội NGỚ NGẨN, Làm MấT GIỜ TÒA ÁN, VÀ phí phạm CÔNG QUỸ.. hEHHEHEH HEHEHE NHƯNG mà ở nước Dân Chủ Pháp Trị, dân trí cao, không có “luật sãi”, “luật ni cô” cho nên chẳng có chuyện ấm ớ này.. Có chăng thì cũng đám người Việt ta thôi.. Như đám “Luật chú tiểu” Đinh Thạch Bích, và đám Ngụy Ngục đâm đơn kiện CSVN với LHQ về các hiệp định giấy lộn trong quá khứ vậy..
Chưa hết vụ thằng luật sư luật sãi Cù lách, lại xảy ra vụ thằng Luật sĩ ấm ớ gì đó bị bắt.. Mẹ thiệt tình, xem cái cảnh nó thú tội, ngồi một mình trống trơn, chẳng thấy tí “luật” nào.. Chẳng có đại diện pháp lý, nhân ch1ng đôc lập lời lẽ thú tội cũng vớ vỉn..
Theo kinh nghiệm của Tôi.. cũng từng bị bắt, bị khủng bố tinh thần, với tội tổ chức chống phá lật đổ nhà nưóc Phỉ CHXHCNVN,…. thì  …….cái màn cải lương hạng bét này An Ninh VC hớ nặng… Tôi đồ đoán, theo cách tự thú và cảnh ngồi đọc lời tự thú, thì bọn an ninh Phỉ…Cực nhọc cài độ cho được gã mặt trắng bụ bẫm VÀO làm phản gián… cuối cùng quảng cáo không công cho Việt tân… Nhưng lại HÈN MẠT ở chỗ ĐẾCH DÁM TỐ CÁO sự dính líu của NHÂN VIÊN và CÔNG DÂN MỸ thuộc NGOs và tổ chức Tài Nguyên Quốc Gia cho Dân Chủ (NED)….
Này nhé -hhehe heheh ít nhất  ĐÁM VIỆT TÂN chính là CÔNG DÂN MỸ, đầu nậu nằm ở Mỹ , như vậy:
1- Theo nguyên tắc Bang Giao Việt Mỹ, lẫn Công Pháp… Phỉ Cộng có quyền đưa bằng chứng để Mỹ dẫn độ Đảng Việt Tân- Công Dân Mỹ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THAM GIA HAY HÀNH ĐỘNG CHỐNG PHÁ NHÀ NƯÓC BẠN CỦA MỸ…
2-Và nếu đủ bằng chứng, đảng Viêt Tân sẽ bị luật Mỹ xử và lên danh sách là KHỦNG BỐ, SẼ BỊ TRUY TỐ và CẤM HOẠT ĐỘNG NGAY TẠI MỸ … 3- Sau đó, dĩ nhiên các quốc gia đồng minh của Mẽo như Anh úc Pháp Đức v.v cũng sẽ đưa Việt Tân vào danh sách KHỦNG BỐ..
NHƯNG!!!!! Hehhehe, khổ một điều, Phỉ Cộng cũng biết  thừa cái nhóm Tài Nguyên Quốc Gia cho Dân Chủ là “bàn tay cưng” của nhà nưóc Mỹ . đếch dám nêu đích danh.. Đám Việt tân cũng biết thế  nên cũng bám HƠI NED … chỉ dám nhắc khéo đến “cách mạng mầu”…

–Trong chuyện này hai kẻ ăn mừng là:

1- bọn nhà nuóc Phỉ ra cái vẻ “An Ninh giỏi” và có “pháp quyền”, DĨ NHIÊN là trong TẦM mắt và bộ não KÉM CỎI của quần chúng Viêt Nam…
2- Đám Việt Tân, nhờ Phỉ Cộng quảng cáo được TIẾNG TĂM CÓ “KHOẢNG TRỜI ĐẤT HOẠT ĐỘNG” RỘNG RA ĐẾN GIỜI.. Dĩ nhiên, cũng theo con ,mắt và tầm trí của đám NGỤY NGỤC..

Chỉ có tổ tiên, giòng họ nhà con giời Luật sĩ luật sải gì đó là nhục vì có thằng con cháu “ăn học” mà vừa ngục, vừa hèn..Nếu đúng là phản gián thì phạm tội ĐẠI NGU Nhắm mắt làm tên gián điệp cho một chế độ đồi bại.. Không nhìn gương Phạm Xuân Ẩn..Vũ Ngọc Nhạ.
Còn không thì rõ ràng là NHỤC tập tễnh làm “chính chị” với bộ óc và hòn dái teo bằng hạt đậu…còn tệ hơn cả tên gì Nam Hải xin “hưu non” vì bố hăm dọa cắn lưõi, cắn môi, lăn đùng đòi chết …
Mẹ tiên sư,  đúng là đất nưóc Viêt đã mạt cùng.. cách đây mới khoảng 100 năm, dân tộc này có những Ông, những Bà tuổi mới chỉ trên dưới 20, xác lập được chí hướng lý tưởng, đi làm chính trị, , chấp nhận hậu quả, như Nguyễn Thái Học, Bà Nguyễn Thị Bắc, Bà Nguyễn Thị Giang,  Bà Đỗ Thị  Tâm.. Đời nay, tiền đồ đât nước đang như chỉ mành treo chuông, mà con cháu, những thằng, những con ngoài 30-40, thậm chí có cả nhũng thằng, những con văn gia, nhạc sĩ..ngoài .60-70-80-90… mà lý tưởng, chí huớng lá gan chưa được như đúa trẻ lên ba…Sợ khổ, sợ khó tham sinh úy tử như bày nô lệ..
Chỉ biết ngửa mặt thở dài!!!
ôi DÂN TRÍ, DÂN TRÍ , DÂN TRÍ ôi DÂN KHÍ, DÂN KHÍ ….(NKPTC.)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s