CXN_092814_6524_Cái khác biệt rất đơn giản giữa VNCH và CSVN về tư duy “rối loạn Chính Trị biểu tình dân oan, Sinh viên Học Sinh Saigon”

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..

Châu Xuân Nguyễn

—————————-
Trước hết nói về VNCH: Từ thời Cụ Diệm, Phật Giáo, SVHS đốt xe Mỹ (Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm) v.v..rồi đến Cụ Thiệu Ký giả ăn mày (Hồ Ngọc Nhuận), PG Thích Trí Quang, Đôn Hậu, SVHS (huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi v.v..), Ni sư Huỳnh Liên, Ngô Bá Thành v.v…
—————
Phản ứng là phần nhiều từ người bạn Mỹ, người trả mọi chi phí cho cuộc chiến chống làn sóng của bọn quỷ đỏ…
1. Mấy anh VNCH bất tài, mất lòng dân, dân không ủng hộ cuộc chiến chóng cộng thì chúng tôi (Mỹ) đổ hằng 500 ngàn xương máu của chúng tôi sẽ bị nguy hiểm, usd thì chúng tôi không tiếc nhưng xương máu 500 ngàn lính Mỹ là chúng tôi tiếc, các anh phải thay đổi chính sách để dân ủng hộ nhưng không được đàn áp biểu tình vì thế sẽ đẩy dân về phía CS. Nếu các anh làm ko dc thì chúng tôi kéo các anh xuống, đem người khác dc dân ủng hộ lên thay để cùng chúng tôi sát cánh hữu hiệu ngăn chặn bọn quỷ đỏ. Vậy là cụ Diệm bị đảo chánh, tới thời cụ Thiệu thì Mỹ biết đảo chánh nữa thì cũng vô dụng nên 1968 sau Mậu Thân Nixon quyết định ngồi vào bàn Hội Nghị tháng 5,1968 và chuận bị rút đến 1973 rồi 1975
——–
2. Bây giờ ai cũng biết những xáo trộn CT là do CS cài cắm.
—————–
Bây giờ nói về CSVN, dân oan, chống TQ, quyền con người v.v… Vì là bọn mọi rợ rừng rú CS nên luận điệu của chúng là thế này….
1. Bọn biểu tình xuống đường chống đối là bọn phản động bị Mỹ giật dây, cấp tiền để trở thành thế lực thù địch (chuyện giựt dây thì CSVN quá rành rồi trong đệ nhất và đệ nhị CH)
2. Bọn này không nghe lời NN, những sáng suốt của NN và Đảng khi đối phó với TQ, dân oan về đất của toàn dân, quyền con người có trong hiến pháp và CSVN đã ban cho toàn dân trong khuôn khổ Pháp Luật (luật pháp lấy lại những quyền đó vì tự do ngôn luận là tuyên truyền lật đổ NN)
3. Người dân ko có quyền thay ĐCS với đảng phái khác vì DCS là duy nhất lãnh đạo. Thực ra Đảng khác ko dc hoạt động thì làm sao thay dc ĐCSVN.
—————–
KẾT LUẬN
————-
2 dòng tư duy đơn giản nhưng sẽ nhìn thấy rõ chế độ nào tôn trọng người dân và chế độ nào tôn trọng Đảng cầm quyền hơn. Đây chính là tư duy thế nào là Dân Chủ tức Dân làm chủ NN hay NN làm chủ nhân dân. Quá đon giản để nhìn ra. Tiếng Anh gọi là “Stating of the bovious” tức là những tuyên bố hiển nhiên, không nói thì ai cũng biết …Nhưng phần lớn dân VN bị nhồi sọ suốt đời có biết đâu ????
Melbourne
28.9.14
Châu Xuân Nguyễn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s