Bạn nghe chăng nhân dân hát?


Trần Quốc Việt dịch
(Lời nhạc phim Những người khốn khổ)

Bạn nghe chăng nhân dân hát?
Hát bài ca của những người phẫn nộ?
Bài ca ấy là âm nhạc của nhân dân
Những người nhất định sẽ không chịu trở lại cảnh nô lệ!

Khi nhịp đập tim bạn
Vang lên cùng nhịp đập trống
Cuộc đời mới sắp bắt đầu
Khi ngày mai đến!

Bạn muốn chiến đấu bên chúng tôi?
Những ai mạnh mẽ hãy đứng với tôi nào?
Phải chăng bên ngoài chiến hào
Có một cuộc đời bạn ao ước muốn thấy?
Thì hãy nhập cuộc đấu tranh này
Mà sẽ cho bạn quyền sống tự do!

Bạn nghe chăng nhân dân hát?
Hát bài ca của những người phẫn nộ?
Bài ca ấy là âm nhạc của nhân dân
Những người nhất định sẽ không chịu trở lại cảnh nô lệ!

Khi nhịp đập tim bạn
Vang lên cùng nhịp đập trống
Cuộc đời mới sắp bắt đầu
Khi ngày mai đến!

Hkong

Bạn sẽ cho tất cả những gì bạn có thể cho
Để ngọn cờ chúng ta có thể tiến lên
Nhiều người sẽ ngã xuống, và nhiều người sẽ sống
Bạn có sẵn sàng chấp nhận hy sinh?
Máu của bao liệt sĩ
Sẽ tưới xuống những cánh đồng nước Pháp!

Bạn nghe chăng nhân dân hát?
Hát bài ca của những người phẫn nộ?
Bài ca ấy là âm nhạc của nhân dân
Những người nhất định sẽ không chịu trở lại cảnh nô lệ!

Khi nhịp đập tim bạn
Vang lên cùng nhịp đập trống
Cuộc đời mới sắp bắt đầu
Khi ngày mai đến!

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=PTLwzuQuRsw

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s