CXN_100414_6642_KT còn có đuôi thì không bao giờ DNNVV phát triển và vẫn tiếp tục co vòi: Chỉ có DNNN được ưu đãi thôi: 3 năm chỉ có một doanh nghiệp phụ trợ được ưu đãi

3X đầu cứt

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20141003/3-nam-chi-co-mot-doanh-nghiep-phu-tro-duoc-uu-dai.aspx

3 năm chỉ có một doanh nghiệp phụ trợ được ưu đãi

03/10/2014 02:00

Ngày 2.10, Bộ Công thương tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tại TP.HCM. Trong thời gian qua Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định để phát triển một số ngành CNHT, đặc biệt như Quyết định 12/2011. Nhưng theo bà Trương Thị Chí Bình, thành viên tổ soạn thảo nghị định, sau 3 năm chỉ có vỏn vẹn một doanh nghiệp (DN) nhận được các ưu đãi từ nhà nước theo quy định này.

Quy định này vẫn mang tính chất “xin – cho” nên các DN e ngại và không theo đuổi việc lập hồ sơ đề nghị xét duyệt. Đây là những bất cập cần phải thay đổi. Do đó dự thảo Nghị định về phát triển CNHT sẽ tập trung nêu cụ thể về các chính sách hỗ trợ cho DN như thuế thu nhập 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo…

Theo ước tính, hiện có khoảng 500 DN cung ứng linh kiện, phụ kiện cho các ngành cơ khí, ô tô, điện tử, nhưng tỷ lệ cung ứng chỉ đạt từ 10 – 15%, riêng việc cung ứng cho dệt may, da giày và công nghệ cao hầu như chưa có. Đây là số lượng DN và tỷ lệ tham gia rất ít nếu so với con số hơn 500.000 DN trong nước.

Mai Phương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s