CXN_100414_6643_Nếu Bộ Trưởng CAn Trần Đại Quang thật sự muốn nâng cao hình ảnh CA và có tư duy sâu sắc của Tây Âu thì chính TĐQ nên ủng hộ quyền được im lặng của phạm nhân. Vì thằng Đại Biểu Đương này là Đương rau muống vì nó từng phát biểu VN lạm phát thấp vì giá 1 đĩa rau muống ở VN rẻ hơn 1 đĩa rau muống ở TQ

Chiến dịch uy hiếp Công An bắt đầu để chúng không dám đàn áp biểu tình lớn của dân

Chiến dịch uy hiếp Công An bắt đầu để chúng không dám đàn áp biểu tình lớn của dân

Châu Xuân Nguyễn
——————
CXN_072414_5738_Người dân căm thù và muốn giết CA: Chiến dịch CXN vạch mặt những xấu xa bỉ ổi, hèn hạ của Côn An thành công rồi: Bộ trưởng Công an: ‘CSGT cần xây dựng hình ảnh đẹp’


——–
Đúng vậy, phải có suy nghĩ sâu sắc như tư duy Tây Âu mới nhìn thấy ra điều này. Thứ nhất cho quyền được im lặng của phạm nhân là tôn trọng quyền tự do ngôn luận, để phạm nhân không thể tự kết án mình (self-incrimination) và đặc biệt, quyền này là tự động cấm bức cung vì tù nhân có quyền im lặng.
——-
Mỗi năm chỉ có chừng 10 đến 100 hiện trạng bức cung chứ không nhiều, nhưng hiện trạng này đem lại tai tiếng không xiết cho tất cả ngành CA mà TĐQ muốn xây dựng hình ảnh đẹp. Bức cung là đem lại hình ảnh xấu về CA trong mắt người dân.

Còn chuyện không tìm ra tòng phạm thì sao ???? Thì người CA phản phấn đấu như Cảnh sát Úc, Mỹ, không ép cung, không bức cung mà phải điều tra thêm từ những dữ kiện khác như DNA, vùng sinh hoạt v.v…Khi tù nhân có quyền im lặng thì lập tức theo đó mất đi quyền ép cung và bức cung của CSĐT, ko cần luật lệ chế tài CSĐT, chỉ cần CSĐT tuyên bố khi giam giữ phạm nhân và phạm nhân có quyền dc LS đại diện trong cuộc thẩm vấn như Úc Mỹ là hết bức cung, ép cung chứ đừng nói đến tra tấn. Đã đến lúc BCA nên hành xử như một CP hợp pháp để có hình ảnh đẹp với dân chứ đừng hành xử như Mafia làm ng dân muốn giết CA khi có dịp.
CXN_092514_6463_Bài viết của Anh Dung Đăng về PT Dân Chủ và lý do tại sao Cảnh sát Úc và Mỹ được dân chúng thương và kính trọng khi Công An bị người dân khinh bỉ và muốn giết chết….
——————
CXN_100414_6629_Tại sao chúng ta nên suy nghĩ và hành động theo tư duy Âu Mỹ thay vì tư duy cộng sản VN ????: ‘Nhổ cỏ dại lúa mới mọc lên’

—————
CXN_100214_6591_(Bài dài, rất dài) Cái nhìn thiển cận, hời hợt của phe Dân Chủ VN trong chuyện HKong: Nên trách ai ??? SVVN, dân VN hay Đảng Cộng Sản VN ???’: Nếu Joshua Wong ở Việt Nam…’ (tư duy Âu Mỹ)

—————————-

Dưới đây là quyền giữ im lặng, bên Mỹ gọi là Miranda Rights http://crime.about.com/od/police/a/miranda_warning.htm?utm_term=miranda%20rights&utm_content=p1-main-3-title&utm_medium=sem&utm_source=google&utm_campaign=adid-48a05a27-24ce-4e1c-a06e-b04bc2453098-0-ab_gsb_ocode-5907&ad=semD&an=google_s&am=broad&q=miranda%20rights&dqi=miranda%2520rights%2520laws&o=5907&l=sem&qsrc=999&askid=48a05a27-24ce-4e1c-a06e-b04bc2453098-0-ab_gsb
———–

Since the landmark Supreme Court ruling in MIranda v. Arizona in 1966, it has become the practice of police investigators to read suspects their rights — of give them the Miranda warning — before questioning them while in custody.

Many times, police give the Miranda warning — warning suspects they have the right to remain silent — as soon as they are placed under arrest, to make sure the warning is not overlooked later by detectives or investigators.

The following is the standard Miranda warning:

“You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to be speak to an attorney, and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at government expense.”

Sometimes suspects are given a more detailed Miranda warning, designed to cover all contingencies that a suspect might encounter while in police custody. Suspects may be asked to sign a statement acknowledging they understand the following:

Detailed Miranda Warning

You have the right to remain silent and refuse to answer questions. Do you understand?

Anything you do say may be used against you in a court of law. Do you understand?

You have the right to consult an attorney before speaking to the police and to have an attorney present during questioning now or in the future. Do you understand?

If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you before any questioning if you wish. Do you understand?

If you decide to answer questions now without an attorney present you will still have the right to stop answering at any time until you talk to an attorney. Do you understand?

Knowing and understanding your rights as I have explained them to you, are you willing to answer my questions without an attorney present?

DỊCH GOOGLE VÀ HIỆU ĐÍNH CXN

Kể từ khi Tòa án tối cao phán quyết mang tính bước ngoặt trong Miranda v Arizona vào năm 1966, nó đã trở thành thực tế của các điều tra viên cảnh sát để tuyên bố quyền của người bị bắt giữ   gọi là cảnh báo Miranda – trước khi đặt câu hỏi cho họ khi bị giam giữ.

Nhiều lần, cảnh sát tuyên bố cảnh báo Miranda cảnh báo kẻ tình nghi bị bắt giữ rằng họ có quyền giữ im lặng ngay khi họ đang bị quản thúc, để đảm bảo rằng các cảnh báo không bị bỏ qua hay quên mất sau đó khi gặp các thám tử hay các điều tra viên.

Sau đây là tiêu chuẩn cảnh báo Miranda:

Anh/Chị có quyền giữ im lặng Bất cứ điều gì bạn nói có thể sẽ được sử dụng làm bằng chứng chống lại bạn tại Tòa. Quý vị có quyền được gọi một luật sư, và có luật sư đại diện trong phiên CS thẩm vấn. Nếu bạn không thể đủ khả năng tài chánh cho một luật sư, bạn sẽ được cung cấp cho bạn với chi phí đài thọ bởi chính phủ.

Đôi khi nghi phạm được đưa ra một cảnh báo Miranda chi tiết hơn, được dùng trong mọi tình huống một kẻ tình nghi có thể gặp khi bị cảnh sát giam giữ. Nghi phạm có thể được yêu cầu ký một tuyên bố thừa nhận họ hiểu những điều sau đây:

Chi tiết Cảnh báo Miranda
Bạn có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bạn có hiểu không?

Bất cứ điều gì bạn nói có thể được sử dụng làm bằng chứng chống lại bạn tại Tòa. Bạn có hiểu không?

Bạn có quyền tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi trả lời thẩm vấn của cảnh sát và có thể có một luật sư đại diện trong câu hỏi ngay bây giờ hoặc trong tương lai. Bạn có hiểu không?

Nếu bạn không đủ khả năng tài chánh mướn một luật sư, một LS sẽ được chỉ định cho bạn trước khi bạn trả lời thẩm vấn nếu bạn muốn. Bạn có hiểu không?

Nếu bạn quyết định để trả lời câu hỏi bây giờ mà không có một luật sư đại diện bạn vẫn sẽ có quyền ngừng trả lời bất cứ lúc nào cho đến khi bạn tham khảo ý kiến với một luật sư. Bạn có hiểu không?

Biết và hiểu được các quyền của mình như tôi đã giải thích cho bạn, bạn có sẵn sàng để trả lời câu hỏi của tôi mà không có một luật sư đại diện?
++++++++++++++
http://crime.about.com/od/police/a/miranda_rights.htm?utm_term=miranda%20rights&utm_content=p1-main-6-title&utm_medium=sem&utm_source=google&utm_campaign=adid-48a05a27-24ce-4e1c-a06e-b04bc2453098-0-ab_gsb_ocode-5907&ad=semD&an=google_s&am=broad&q=miranda%20rights&dqi=miranda%2520rights%2520laws&o=5907&l=sem&qsrc=999&askid=48a05a27-24ce-4e1c-a06e-b04bc2453098-0-ab_gsb

Miranda Rights and Warning

In 1966, the U.S. Supreme Court made a landmark ruling in the case of Miranda v. Arizona that established that a suspect has the right to remain silent and that prosecutors may not use statements made by defendants while in police custody unless the police have advised them of their rights.

The case changed the way police handle those arrested for crimes. Before questioning any suspect who has been arrested, police now give the suspect his Miranda rights, or read them the Miranda warning.

The following is the common Miranda warning used by most law enforcement agencies in the United States today:

You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at government expense.

Miranda v. Arizona

The case that brought about the eventual Miranda rights ruling, involved Ernesto Miranda of Phoenix, Arizona. In 1963, Miranda was arrested for the armed robbery of a bank worker.While in custody of police, Miranda — who had a record for armed robbery, attempted rape, assault and burglary — signed a written confession to the armed robbery. He also confessed to kidnapping and raping an 18-year-old girl 11 days prior to the robbery.

Miranda was convicted of the armed robbery, but his attorneys appealed the case on the grounds that Miranda did not understand that he had the right against self-incrimination.

Ironic End for Miranda

When the Supreme Court made its landmark Miranda ruling in 1966, Ernesto Miranda’s conviction was overturned. Prosecutors later retried the case, using evidence other than his confession, and he was convicted again. Miranda served 11 years in prison and was paroled in 1972.At age 34, Ernesto Miranda was stabbed and killed in a 1976 bar fight. A suspect was arrested in Miranda’s stabbing, but exercised his right to remain silent.

He was released without being charged.

++++++++++

GOOGLE DỊCH CXN HIỆU ĐÍNH

Quyền Cảnh báo Miranda

Năm 1966, Tòa án Tối cao Mỹ đã phán quyết mang tính bước ngoặt trong trường hợp của Miranda v. Arizona xác định được rằng một nghi can có quyền giữ im lặng và rằng các công tố viên không được sử dụng lời khai của bị cáo trong khi bị giam giữ trừ khi cảnh sát đã khuyên cáo họ các quyền giữ im lặng của họ.

Từ đó thay đổi hệ thống cảnh sát xử lý những người bị bắt vì những tội phạm. Trước khi đặt câu hỏi bất kỳ nghi phạm đã bị bắt giữ, cảnh sát phải tuyên bố các quyền Miranda cho nghi phạm, hoặc đọc cảnh báo Miranda.

Sau đây lời cảnh báo Miranda thường được sử dụng bởi hầu hết các cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ ngày hôm nay:

Bạn có quyền giữ im lặng. Bất cứ điều gì bạn nói có thể sẽ được làm bằng chứng sử dụng chống lại bạn tại Tòa án. Bạnị có quyền nói tham khảo một luật sư và có một luật sư đại diện trong bất kỳ câu hỏi nào. Nếu bạn không đủ khả năng mướn một luật sư, bạn sẽ được cung cấp cho bạn với chi phí của chính phủ.

Miranda v. Arizona
Câu chuyện dẫn tới phán quyết quyền Miranda, liên quan đến Ernesto Miranda Phoenix, Arizona. Năm 1963, Miranda đã bị bắt vì cướp có vũ trang một nhân viên ngân hàng.

Trong khi bị giam giữ, Miranda người đã có một kỷ lục cướp có vũ trang, hiếp dâm, tấn công và trộm cắp đã ký một lời thú nhận bằng văn bản vế phiên Tòa cướp có vũ trang này. Ông cũng thú nhận bắt cóc và cưỡng hiếp một cô gái 18 tuổi, 11 ngày trước khi vụ cướp.

Miranda đã bị kết án về cướp có vũ trang, nhưng luật sư của ông kháng án trên cơ sở rằng Miranda đã không hiểu rằng ông đã có quyền không tự buộc tội.

Kết cục mỉa mai cho Miranda
Khi Tòa án Tối cao đã phán quyết mang tính bước ngoặt Miranda vào năm 1966, Ernesto Miranda được hủy bản án và xử lại. Các công tố viên sau đó sử dụng bằng chứng khác hơn là lời thú nhận của ông, và ông đã bị kết án một lần nữa. Miranda ở tù 11 năm đã được ân xá vào năm 1972.

Ở tuổi 34, Ernesto Miranda bị đâm chết trong một cuộc ấu đả trong một quán rượu năm 1976. Một nghi phạm đã bị bắt trong vụ đâm Miranda, nhưng nghi phạm đó thực hiện quyền của mình để giữ im lặng.

Nghi phạm đó được trả tự do mà không bị truy tố vì không đủ bằng chứng buộc tội.

+++++++++++++++

http://www.answers.com/Q/What_do_American_police_say_when_they_are_arresting_someone

What do American police say when they are arresting someone?

They say a series of phrases known as the Miranda rights (because of an important trial in which a defendant was found guilty without exercising his rights). it usually goes along the lines of

  • You are under arrest.
  • You have the right to remain silent.
  • Anything you say can and will be used against you in a court of law.
  • You have the right to an attorney.
  • If you cannot afford an attorney, one will be appointed to you.

DỊCH GOOGLE cxn hiệu đính
cảnh sát Mỹ nói gì khi họ bắt giữ một ai đó?

Họ nói một loạt các cụm từ được biết đến như các quyền Miranda (vì một phiên Tòa quan trọng, trong đó một bị cáo bị kết tội mà không thực hiện các quyền im lặng của mình). nó thường là:

Bạn đang bị quản thúc.
Bạn có quyền giữ im lặng.
Bất cứ điều gì bạn nói có thể sẽ được sử dụng làm bằng chứng chống lại bạn tại Tòa.
Quý vị có quyền có luật sư.
Nếu bạn không thể đủ khả năng mướn luật sư, một LS sẽ được chỉ định cho bạn.

++++++++++++

http://www.answers.com/Q/What_do_British_police_say_when_they_arrest_someone

What do British police say when they arrest someone?

They say in the UK: I am arresting you for [They crime they committed ]. You do not have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention when questioned something which you later rely on in court. Anything you do say may be given in evidence. Do you understand?
=============

Dịch
Những gì cảnh sát Anh nói khi họ bắt giữ một ai đó?
Họ nói Anh: Tôi đang bắt giữ bạn [Tội mà nghi can đã tình nghi vi phạm]. Bạn không cần phải nói bất cứ điều gì, nhưng nó có thể gây tổn hại cho sự biện hộ của bạn nếu bạn không đề cập đến khi được hỏi một cái gì đó mà sau này bạn dựa vào tại tòa án để biện hộ. Bất cứ điều gì bạn nói có thể được đưa ra làm bằng chứng. Bạn có hiểu không?

+++++++++++++++
http://addictions.about.com/od/legalissues/f/rightsonarrest.htm?utm_term=Not%20Being%20Read%20Your%20Miranda%20Rights&utm_content=p3-main-4-title&utm_medium=sem-unp&utm_source=&utm_campaign=ocode-5907&ad=&an=&am=&q=Not%20Being%20Read%20Your%20Miranda%20Rights&dqi=&o=5907&l=sem&qsrc=6&askid=
——

Question: What Are My Rights If I Am Arrested?

Many activities related to addictive behaviors are against the law. Drug users are often adept at avoiding arrest, but it is always a risk. Possessing illegal drugs, for example, is a common grounds for arrest among people with addictions, although there are many more, and they are not limited to drug-related offenses.

So what do you need to know, in the event of being arrested? Here are some basic guidelines which apply to arrests in the United States. Remember, other jurisdictions may not give you the same rights.

Answer:

The Right to Information

You have the right to be informed of your basic rights before being interrogated. This will normally be done verbally. However, you can be arrested without having your rights read to you. This is why it is a good idea to know your rights ahead of time.

The Right to Silence

You have the right to remain silent. This means you don’t have to say anything, even if you are interrogated. You should be informed that if you do say anything, it can be used against you in court. For this reason, it’s a good idea not to say anything until you have spoken with your lawyer.

However, police are allowed to ask routine questions like name, address, date of birth, and Social Security number to identify you, and to give alcohol and drug tests without warning, although you can refuse to answer questions during the tests.

The Right to an Attorney

You have the right to have an attorney present now and during any future questioning. An attorney is a lawyer, who will help the court understand what you did, and help you put together a defense case. This is a way of explaining what you did, why you did it, and whether there were understandable reasons for doing so.

If you cannot afford an attorney, one can be appointed to you free of charge. It is important you understand this right, because lawyers’ fees are expensive, and people with addictions often have limited funds available. Without understanding this right, you might feel you can’t afford a lawyer to represent you. You have the right for a break in questioning until your lawyer can be present.

+++++++++

Dịch
Câu hỏi: Quyền của tôi là gì Nếu Tôi bị bắt?

Nhiều hoạt động liên quan đến hành vi gây nghiện trái pháp luật. Sử dụng ma túy thường rất giởi trong việc tránh bị bắt, nhưng nó luôn luôn là một nguy cơ. Sở hữu các loại thuốc bất hợp pháp, ví dụ, là một nền tảng chung cho bắt giữ những người nghiện ngập, mặc dù có nhiều trường hợp hơn nữa, và họ không giới hạn vi phạm liên quan đến ma túy.

Vì vậy, những gì bạn cần phải biết, trong trường hợp bị bắt giữ? Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản áp dụng cho các vụ bắt giữ tại Mỹ. Hãy nhớ rằng, các nước khác có thể không cung cấp cho bạn các quyền tương tự.

trả lời:
Quyền được thông tin

Quý vị có quyền được thông báo về các quyền cơ bản của mình trước khi bị thẩm vấn. Điều này thường sẽ được thực hiện bằng lời nói. Tuy nhiên, bạn có thể bị bắt mà không có quyền của bạn đọc cho bạn. Đây là lý do tại sao là một ý tưởng tốt để biết quyền lợi của mình trước thời hạn.
Quyền im lặng

Bạn có quyền giữ im lặng. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải nói bất cứ điều gì, ngay cả khi bạn đang bị thẩm vấn. Bạn sẽ được thông báo rằng nếu bạn nói gì, nó có thể được sử dụng làm bằng chứng chống lại bạn tại tòa án. Vì lý do này, đó là một ý tưởng tốt bạn không nên nói bất cứ điều gì cho đến khi bạn đã nói chuyện với luật sư của mình.

Tuy nhiên, cảnh sát được phép đặt câu hỏi thông thường như tên, địa chỉ, ngày sinh, số an sinh xã hội để xác định bạn, để cung cấp cho kiểm tra rượu và ma túy mà không có cảnh báo, mặc dù bạn có thể từ chối trả lời câu hỏi trong lúc kiểm tra (rượu và ma túy).
Quyền cung cấp một luật sư

Quý vị có quyền luật sư đại diện bây giờ và trong bất kỳ câu hỏi trong tương lai. Luật sư là những người sẽ giúp tòa án hiểu những gì bạn đã làm, và giúp bạn biện hộ tại Tòa. Đây là một cách để giải thích những gì bạn đã làm, tại sao bạn làm điều đó, và cho dù những lý do đó rất dễ hiểu.

Nếu bạn không thể đủ khả năng mướn một luật sư, một người có thể được chỉ định cho bạn miễn phí. Điều quan trọng là bạn hiểu quyền này, bởi vì lệ phí luật sư đắt tiền, và những người nghiện thường có kinh phí hạn chế. Nếu không có sự hiểu biết quyền này, bạn có thể cảm thấy bạn không thể đủ khả năng một luật sư đại diện cho bạn. Bạn có quyền tạm ngưng phỏng vấn cho đến khi luật sư của bạn có mặt.
+++++++++++++++
http://crime.about.com/od/Crime_101/qt/Do-The-Police-Have-To-Read-Me-My-Miranda-Rights.htm?utm_term=Not%20Being%20Read%20Your%20Miranda%20Rights&utm_content=p1-main-3-title&utm_medium=sem-rel&utm_source=google&utm_campaign=adid-48a05a27-24ce-4e1c-a06e-b04bc2453098-0-ab_gsb_ocode-5907&ad=semD&an=google_s&am=broad&q=Not%20Being%20Read%20Your%20Miranda%20Rights&dqi=miranda%20rights%20laws&o=5907&l=sem&qsrc=6&askid=48a05a27-24ce-4e1c-a06e-b04bc2453098-0-ab_gsb

Do the Police Have to Read Me My Miranda Rights?

Your Rights During Police Encounters

By Charles Montaldo
Crime Expert
Share this
Shouldn’t the police read me my “Miranda rights” before they question me?

It depends. Issuing a Miranda warning (often referred to as Miranda rights) is required when a person has been arrested and the police are planning on interrogating them about a crime.

Anything a person who is not under arrest says to the police, or any statement, such as a confession to a crime, made voluntarily to the police and not during an interrogation, can often be used during a trial, even if the Miranda warning was not issued.

Because Miranda applies only to interrogations done while a person is in police custody, it does not protect people being detained from standard booking questions such as name and address.

The Miranda Warning

The following is the common Miranda warning used by most law enforcement agencies in the United States today:

You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at government expense.

Example:

A murder takes place and when the police question neighbors of the victim, several suggest that the police should talk to Jay Johnson, because he was a friend of the victim.

When the police go to Johnson’s home to ask him about the victim he breaks down and confesses to the murder.

Because Johnson was not under arrest for the crime and because he was not being interrogated while in police custody, his confession would likely be used against him in court, even though the police did not issue the Miranda warning.

Example:

Johnson is placed under arrest for the murder of his neighbor and the police read him the Miranda warming. During a taped interrogation he tells the police he wants a lawyer, but continues to give the police details about the crime.

During the interview he asks four more times for a lawyer, but the police keep questioning him and continues to provide them with answers that are self incriminating.

It is likely that a judge would refuse to allow any statements he made during the interrogation as evidence because the police failed to stop the interview when Johnson asked for a lawyer.

————-

Dịch

Cảnh sát có bị bắt buộc phải đọc quyền Miranda cho tôi hay không?
Quyền của bạn khi đối đầu với Cảnh sát
Charles Montaldo
Chuyên gia tội phạm

Cảnh sát có bị bắt buộc phải đọc quyền Miranda” cho tôi trước khi đặt câu hỏi tôi?

Tùy theo. Đọc cảnh báo Miranda (thường được gọi là quyền Miranda) là bắt buộc khi một người đã bị bắt giữ và cảnh sát đang có kế hoạch thẩm vấn họ về một tội phạm.

Bất cứ điều gì một người không phải là đang bị bắt nói với cảnh sát, hoặc bất kỳ tuyên bố, như một lời thú nhận một tội ác, tự nguyện với cảnh sát và không phải trong một cuộc thẩm vấn, thường có thể được sử dụng trong Tòa, ngay cả khi cảnh báo Miranda không được đọc.

Bởi vì Miranda chỉ áp dụng cho cuộc thẩm vấn được thực hiện trong khi bị cảnh sát giam giữ, nó không bảo vệ người dân đang bị giam giữ với những câu hỏi tiêu chuẩn như tên và địa chỉ.

Cảnh báo Miranda
Sau đây lời cảnh báo Miranda thường được sử dụng bởi hầu hết các cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ ngày hôm nay:

Bạn có quyền giữ im lặng. Bất cứ điều gì bạn nói có thể sẽ được sử dụng làm bằng chứng chống lại bạn tại Tòa án. Bạn có quyền nói chuyện với một luật sư và có một luật sư đại diện trong bất kỳ câu hỏi nào. Nếu bạn không thể đủ khả năng mướn một luật sư, bạn sẽ được cung cấp cho bạn với chi phí của chính phủ.

Ví dụ:

Một vụ giết người diễn ra và khi những người hàng xóm trả lời câu hỏi của cảnh sát về nạn nhân, một số cho rằng cảnh sát nên nói chuyện với Jay Johnson, bởi vì ông là một người bạn của nạn nhân.

Khi cảnh sát đến nhà của Johnson hỏi ông về nạn nhân, ông bị xúc động thú nhận tội giết người.

Bởi vì Johnson đã không bị bắt và anh ta đã không được thẩm vấn trong khi cảnh sát giam giữ, lời thú nhận của ông sẽ có thể được sử dụng làm bằng chứng chống lại ông tại tòa án, mặc dù cảnh sát không đưa ra lời cảnh báo Miranda.

Ví dụ:

Johnson đang bị quản thúc cái chết của người hàng xóm và cảnh sát đọc cảnh báo Miranda cho anh. Trong một thẩm vấn được ghi âm ông nói với cảnh sát anh ta muốn một luật sư, nhưng vẫn tiếp tục cung cấp cho các chi tiết của cảnh sát về tội phạm.

Trong cuộc phỏng vấn, ông đòi hỏi nhiều hơn bốn lần cho một luật sư, nhưng cảnh sát tiếp tục thẩm vấn anh ta và tiếp tục cung cấp cho họ câu trả lời mà tự buộc tội.

Có khả năng là một thẩm phán sẽ từ chối lời khai đã thực hiện trong quá trình thẩm vấn vì cảnh sát không ngưng cuộc phỏng vấn khi Johnson yêu cầu một luật sư.
++++++++++++++++++
“Từ hơn một năm nay, tôi lên tiếng rất thường, rất nhiều về những tư duy nông cạn, hời hợt, thiển cận của phe dân chủ VN, đơn giản vì đại đa số họ chưa bao giờ bước chân ra khỏi mảnh đất hình chử S chứ đừng nói đến sinh sống, hấp thụ, học hỏi, trao dồi kinh nghiệm bản thân ở nước dân chủ Tây Âu để nhìn thấy thế nào là dân chủ thật sự để lãnh đạo (và tái gầy dựng nền KT đổ nát này do CS gây ra) 90 triệu dân VN tới con đường DC thật sự mà không bị vấp ngã, lúng túng, thay đổi chính sách nữa đường khi thấy 1 chính sách nào đó sẽ có mâu thuẫn, ko như những chính sách dân chủ của Mỹ, Úc với chế tài trong chính sách ví dụ như tự do thương mại trong Thị Trường chứng khoán phải có chế tài khuynh đảo thị trường, gian lận, móc nối chứ ko phải tự do là xả cảng, sẽ có loạn lạc v.v…).
——————-

Nhưng những “nhà dân chủ này rất nhanh nhẩu khi miệt thị SVVN, dân VN, là không đủ dân trí nhất là khi có vụ HKong này.
—————-

Mấy ngày nay, tôi nhìn HKong và những trò miệt thị dân VN mà sôi gan vì những “nhà dân chủ” này lớn tiếng miệt thị dân trí, SVVN và nhiều nữa, nhưng tuyệt đối, không có nhà dân chủ nào trách một thủ phạm duy nhất, đó là ĐCSVN suốt 70 năm qua, bưng bít thông tin, dùng dạ dầy để kiểm soát dân VN để dc độc quyền cai trị suốt 70 năm nay với những thằng thiến heo và y tá để kéo dài chế độ của chúng, chế độ bỏ đói và ngu dân đưa tới tình trạng ngày hôm nay thì đó đâu phải là sự lựa chọn của dân VN.
———–

Từ ngày viết blog gần 6 năm nay, nhiều, rất nhiều ng còm là anh Châu có tư duy rất sâu sắc, biết vấn đề từ cội nguồn và giải quyết từ cội nguồn chứ không bao giờ hời hợt, thiển cận. Đó là nhưng gì tôi học từ một nghề KS và một công dân của 1 nước dân chủ thật sự, mở mang dân trí thật sự (những bài KTVM của CXN là từ những nhà KT Úc, Mỹ, họ viết đầy dẫy trên báo suốt 39 năm qua để mở mang dân trí của họ về KTVM, đầy dẫy những suy thoái, khủng hoảng, cách chữa, dự báo v.v…từ đó tôi mới nãy sinh ra ý tại sao họ mở mang dân trí của họ mà CXN không mở mang dân trí về KT VM của dân VN của mình, và sự thành công của trang CXN là khỏi bàn…).

Ngay cả khi tôi làm từ thiện, BS Tản còn nói…”Tư duy của NVHN (lúc đó BS coi tôi như tiêu biểu của NVHN nhưng sự thật không phải thế) rất sâu sắc, tôi để ý thấy anh Châu tặng rất nhiều tiền nhưng luôn luôn anh Châu tặng cần câu cá và dạy họ cách câu cá cho ng nghèo chứ ko tặng con cá”, đó là vì ngay cả khi cung cấp tiền thất nghiệp, CP Úc ko cứ nhắm mắt cung cấp cho 1 ng năm này qua năm khác, thập kỷ này qua thập kỷ khác nhưng CP Úc nhìn tại sao ng này ko có việc ??? Thiếu việc, làm biếng, thiếu kiến thức, thiếu kỷ năng hay tại sao, từ đó CP mới khuyến khích cty mở rộng thương mại để có thêm công việc cho người dân, làm biếng thì bắt họ đi xin việc nhiều hơn, 10 hay 20 lần /tuần trc khi cho tiền, thiếu kiến thức hay kỹ năng thì gửi họ đi học miễn phí, còn phụ cấp thêm cho xăng, ăn trưa, xe buýt v.v..Đó là những suy nghĩ, cách làm việc của một quốc gia văn minh, tiên tiến coi sự phát triển dân tộc của họ hàng đầu nhưng ko bao giờ rao giảng là họ lo cho dân, họ thể hiện qua hành động.
——————-

Tất cả những gì những nhà Dân Chủ tai to mặt bự trách là lỗi CS nhưng họ trách dân VN, SVVN nên suy nghĩ của tôi rằng những nhà Dân Chủ này tất cả là do CS cài cắm, tiền của VN để hướng dư luận không chỉ trích ĐCS mà chỉ trích, xỉa xói dân VN, SVVN.”(HT)

——————–
LỜI KẾT
———

Đọc bài này, đồng bào thấy rõ bọn cộng nô này là một lũ rừng rú, tư duy không có làm thui chột, nghèo nàn hết 90 triệu dân VN và đời con cháu chúng ta nữa. Chúng ta hãy mạnh dạn xuống đường biểu tình lật đổ ĐCS và tự đồng bào bầu ra những người có tư duy trong sáng, tư duy Tây Âu, kiến thức, kinh nghiệm để xây dựng lại một VN Hậu CS đầy hứa hẹn cho tương lai của con em chúng ta, đồng bào ko thể vượt biên nữa vì cửa đó đóng từ 1989, đồng bào phải tìm cách khác là lật đổ CS để đem văn hóa tư duy Tây Âu về với VN thay vì vượt biên tìm văn hóa Tây Âu
————
Vậy là trang CXN này từ TBT, BCT, Thủ Tướng, tất cả Bộ Trưởng, BBT, BCHTW, QH, ĐV, Lão thành và bây giờ Vụ Trưởng đều phải đọc để học khôn. Vậy thì từ chức hết để CXN lên lãnh đạo nước VN có phải hay hơn không.
————— Vậy là phải giải thể ĐCS, đem CXN lên thì mới bỏ DNNN chủ đạo, bán hết DNNN, hết bội chi, nhu cầu trái phiếu bé tí, giảm học phí, có tiền trả GV huyện, bớt viện phí, bớt nợ lương v.v…Giải pháp đưa CXN lên TT làm sao thực hiện dc ??? 90 triệu người dân phải làm điều này như họ từng và đang ngưng đóng thuế, đóng cửa DNNVV 650 ngàn/700 ngàn, đốt cháy mỗi ngày vài cơ sở thương mại.

Đó là bất chợt khi ra đường, thấy những điều bất bình như tai nạn hay CSGT ăn hối lộ, hành hung dân thì tụ tập quanh CSGT đó, uy hiếp nó, ban đầu vài trăm mỗi vụ, CXN đưa lên trang mình, rồi 5 hay 10 vụ nữa vài ngàn người mỗi vụ nhưng vì đột xuất nên CA không huy động kịp trc khi đám đông giải tán, khi đám đông mỗi lần vài ngàn, vài chục ngàn diễn ra vài lần mỗi tuần thì ĐCS phải trốn bỏ thôi vì CA lúc đó sẽ rất sợ hãi đám đông rồi…Chúc đồng bào vững tâm thực hiện, như đốt cháy, đóng cửa DNNVV, ngưng đóng thuế v.v…
———–

CXN: Đọc những bài đó, quý vị sẽ thấy có một TT, ĐCS bất tài, không dự báo được những gì xảy ra có hại cho đời sống KT của 90 triệu dân như thế nào thì sau này, khi đồng báo có dịp chọn Thủ Tướng hay Tổng Thống, đồng bào hãy vì lợi ích của chính mình và con cháu mình mà chọn lựa một TT có tài dự báo, đoán trước những gì sẽ xẩy ra và hành động trước khi phong ba bão táp đến, đọc tất cả bài của tôi 6 năm nay sẽ thấy.———
Đã đến lúc đồng bào phải hành động để ngăn chặn hành động điên rồ về quản lý KTVM của ĐCS này bằng cách xuống đường biểu tình cơ hội gần nhất có thể. Đồng bào đã thành công thực hiện những lời kêu gọi trước của tôi như đốt cháy làm lại, đóng cửa DNNVV, không đóng thuế, căm thù Công An thì chuyện đợi lúc có xung đột, tham gia hô hào xuống đường biểu tình đột xuất thì CA không trở tay kịp thì chúng ta sẽ thành công ban đầu nhỏ, từ từ sẽ lớn lên, như PT đốt cháy, ngưng đóng thuế, đóng cửa DNNVV ban đầu rất nhỏ nhưng hiện nay là vũ bảo…====================
Chúng nó bây giờ gào thét lên là “thừa tiền, cứ đi vay, đừng đóng cửa nữa, 90 triệu dân VN ai cũng thấy mặt bằng trống vắng khắp nơi thì người dân sẽ không đóng thuế, xuống đường biểu tình địa phuong lật đổ bọn chúng. Tình hình KTVM nếu bọn bán nước còn thì sẽ là 15 đến 50 năm khủng hoảng.

Đồng bào hãy xuống đường biểu tình địa phương lật đổ bọn bất tài tham nhũng này để đồng bào có quyền chọn lựa một CP tài giỏi về kiến thức và kinh nghiệm để dân tộc VN dc sống công bằng, bác ái, thịch vượng, đầy đủ nhân quyền như Úc, Mỹ, không lệ thuộc ngoại bang, ko tham nhũng và gian dối v.v..
———-
Đấy, bây giờ đồng bào thấy rõ tài kinh bang tế thế của bọn này, tài dự đoán thần kỳ vài ngày trước khi xảy ra, ko như ông CXN dự đoán 5 năm trước đó v.v..đó là tài quản lý KTVM của chúng, khi phát hiện thì không biết tìm phương pháp giải cứu như thế nào. Còn nếu CXN là Thủ Tướng và nhìn thấy từ 5 năm trước thì CXN sẽ làm gì năm 2009 ????? Dễ quá, làm những gì CXN nói năm 2009 tức là bán hết DNNN, thu vào 30 tỉ usd để làm chuyện khác và mỗi năm từ 2009 đến gờ không nợ chồng nợ mỗi năm thêm 30 tỉ usd để đến bây giờ phải trả lãi là 208 ngàn tỉ năm 2014 như thằng ngu xuẫn, không dự báo, đợi nước tới trôn nhảy ko kịp như thằng nguyễn tấn dũng này.

Bây giờ có lẽ đồng bào nhìn thấy tại sao có một TT giỏi, có tầm nhìn , kiến thức và Kinh nghiệm xa hằng 5 hay 10 năm sẽ cứu KT quốc gia khỏi chìm sâu vào biển nợ, bấm vào trang này củ của tab tôi sẽ thấy tôi viết gì năm 2009….

Chúc đồng bào thành công xuống đường biểu tình lật đổ thằng CSVN này.”(HT)———–

Đồng bào hãy tìm bất cứ cớ gì để xuống đường biểu tình như cúp điện thường xuyên, tăng giá xăng và điện liên tuc,5 thất nghiệp cao v.v.. để vất chúng vào thùng rác và tìm một nhóm tài giỏi hơn để vực dậy đất nước này.

Đó là một lý do gói 30 ngàn tỉ BĐS này ế dữ dội, cộng thêm chuyện bạo động ở Bắc Sơn khi lá chắn chế độ trốn hết và mấy ngày sau BT Xã, trưởng CA xã từ chức vì sợ…Lá chắn của CS dần dần chứng minh dc là không bảo vệ nổi những vị trí chính trị của đảng thì phải sụp thôi, nhất là khi lòng dân nổi lên xuống đường biểu tình bất kỳ lý do gì ở tất cả 64 tỉnh thành. CSCĐ ở những địa phương cho thấy rõ là họ không nhận đúng huấn luyện để đối đầu với bạo loạn vài trăm người chứ chưa nói đến vài ngàn người như ở Ninh Thuận.

Chỉ có một biện pháp duy nhất là tất cả ngưng đọng lại, đâu đứng đó, thay đổi thể chế, bõ CS hay XHCN vì nó thất bại hoàn toàn, bầu cử tự do để có người tài, đủ kiến thức, kinh nghiệm và uy tín với 90 triệu đồng bào ta thì mới vực dậy KT và cuộc sống của dân tộc.
Khi một thể chế mới lên thì tất cả nợ loanh quanh sẽ tự nhiên phải khoanh lại, người người cố gắng thu nhập cho cuộc sống, mua sắm cái mới, tạo nguồn cầu cho nền kinh tế, phá sản những NH ngoắc ngoải, dư tiền cho DN mới vay, tích biên 200 ngàn căn hộ, bán rẻ cho dân với lãi suất lock-in (khoá lãi suất cố định, CP bù lỗ nếu lãi suất tăng cao sau này và CP hưởng lãi suất thặng dư nếu lãi suất thị trường thấp hơn LS lock-in.

Dĩ nhiên giải thể tất cả DNNN, khuếch trương công thương để xuất khẩu, tất cả những món hàng xuất khẩu phải qua “stringent export quality control” tức là tiêu chuẩn xuất khẩu cao để bảo vệ thương hiệu xuất khẩu và chử “Made in VN”, cùng lúc bảo vệ một nồi cơm lâu dài cho dân tộc ta. Từ những phát triển KT, sau 5 năm chúng ta củng cố quốc phòng và lấy lại Hoàng Sa. Cảnh sát sẽ theo tiêu chuẩn CS Úc, Y tế sẽ từ từ giảm bớt 4 hay 5 bệnh nhân trg 1 giuòng, Y tế dự phòng, VSATTP là hàng đầu để giảm thiểu số người nhập viện, giáo dục sẽ trở lại như thời kỳ VNCH nơi mà bằng cấp của du học sinh dc thế giới công nhận, tiếng Anh là bắt buộc vì đó là sự phát triển dân trí, khoa học, xã hội, kỹ thuật, an ninh, QP tất cả đều dùng Anh ngữ, ngay cả Google cũng là Anh Ngữ.

Cải cách hành chánh, đuổi việc 2/3, giử 1/3 và tăng lương gấp đôi, ai làm ko chạy việc thì cho nghĩ vì có 2/3 dự bị quen việc rồi, dĩ nhiên là thật tah2, minh bạch, ko tham nhũng và bắt buộc phải đối xử như công chức là công bộc người dân, ko hơn, ko kém, tất cả ý tưởng quan liêu, cửa quan cửa quyền sẽ bị đập bỏ.

Về ngoại giao sẽ nghiên về Mỹ nhưng không lệ thuộc Mỹ như VNCH hồi xưa (hồi xưa Mỹ viện trở VN vài tỉ usd, nay GDP 170 tỉ usd nên chúng ta sẽ mua vũ khí Mỹ, tham gia, tham chiến với 1 vài tiểu đoàn với Mỹ, dần dần tạo lòng tin để thành một thành viên của ANZUS–> trở thành AVNZUS (cái này rất rất khó nhé), được bảo vệ an ninh bời HK. Thiết lập lại biên giới Việt Hoa, đem trở lại hệ thống Visa, trục xuất tất cả những ai nhập cảnh lậu, lập phòng thủ Hà Nội và phía bắc VN, dùng 6 tàu Kilo tuần tiểu cùng với HK, Su-33 Mk2 12 chiếc sẽ đóng ở Đà Nẵng và Nội Bài, có thể Hải Phòng.-

An sinh xã hội thì sẽ có thất nghiệp, lương hưu cho bất cứ ai trên 65 ko phân biệt đảng phái, sẽ ko còn cảnh màn trời chiếu đất.

Khoa học kỹ nghệ sẽ dựa trên phát triển KT, công thương chứ ko hàn lâm, tất cả hổ trợ công thương, xuất khẩu. NHNN sẽ độc lập với CP, họ sẽ điều phối lãi suất, tỉ giá để thay đổi theo tình hình KT phát triển 9theo kiểu thắ chặt và thả ra theo dự đoán 2 hay 5 năm để ko giật cục)

VN là một nước nông nghiệp, sẽ ko còn TCT thực phẩm thu mua lúa giá rẻ, bán qua cty sân sau ở Sing rồi cty sân sau bán lại lãi gấp mười cho thị trường thế giới. CP HCS sẽ lập hiệp hội xuất khẩu gạo do chủ DN bầu ra và CP sẽ giúp xuất khảu qua ĐSQ cho những hiệp hội như thế này, VN phải xuất khảu hàng đầu và nông dân phải có cuộc sống ít nhất bằng ng thành thị (ở Úc, nông dân là loại rất giàu vì họ lập hội lúa mì, gạo và họ tự định giá, mỗi tấn XK trích vài aud để hiệp hội hoạt đọng, đính giá xuất khẩu vô vụ lợi như The Australian Wheat Board (HH Lúa mì), Ricegrowers’ Association of Australia

Bộ Kế Hoạch và Đầu tư sẽ dẫn đầu bởi một BT có đầy đủ kinh nghiệm và kiến thức như TS Alan Phan, người “đọc” dc suy nghĩ của nhà đầu tư ngoại quốc, biết họ muốn làm gì, nghề gì, xuất khẩu đi đâu, điều kiện nhân công thế nào, tỉnh nào có lợi thế nhất, vận tải thành phẩm và nguyên liệu như thế nào…Những thằng đầu đất như Bùi Quang Vinh thì chỉ đáng xách dép cho những người bảo vệ hay làm vệ sinh của Bộ KH và ĐT của CP HCS.

Một thằng đáng xách dép cho bảo vệ Bộ GT là Đinh La Thăng….Sẽ nghiên cứu và nếu có tiền sẽ làm đường sắt khổ rộng đồng nhất cho VN, đường xá, cầu cống sẽ đấu thầu tư nhân từ A tới Z, Tư vấn giám sát bước đầu là ngoại quốc hay cty VN chỉnh chu, ko móc ngoạc nhà thầu v.v..Dẹp hết những cty cầu đường của BGT & VT

Bộ Xây Dựng cũng phải rất tinh tường về nhu cầu của nhưng building công cộng, có thể trách nhiệm điện lạnh, bảo trì và xây dụng những bld mới của công sở, quản lý nhà chính phủ cho thuê v.v..

Bộ Tài nguyên môi trường sẽ tách ra thành 3 Bộ là Môi Trường, Khoáng sản và Đất đai. KS sẽ giám sát cty tư nhân khai thác đồng, chì, dầu mỏ, than, titanium, Tungsten v.v… Bộ MT sẽ có nhiệm vụ rất cao là giữ môi trường như của Úc Dept of Environment. Bộ đất đai sẽ trách nhiệm lưu trử tất cả nhưng tài liệu sở hữu đất (sẽ trả đất cho dân oan và nhà nước ko quản lý đất đai nữa, sẽ ko còn chuyện quyền sử dụng đất mà chỉ còn là quyền sở hữu đất như Úc thôi)

Bộ LĐ TBXH sẽ lo QĐ về hưu, tàn phế ko kể CS hay VNCH

Bộ thông tin sẽ hoàn toàn báo tư nhân nhưng sẽ giới hạn chứ ko là 700 tờ báo. Đài TH sẽ như Úc, một đài của CP ko lấy quảng cáo thương mại (vì giá quảng cáo rất dễ che giấu, ko có giá “thị trường”, người Úc rất kỹ, CP ko bao giờ dính vào những gì mà từ ngoài nhìn vào ng ta có thể tố cáo tham nhũng)

Bộ VHTTDL, sẽ phải quảng bá hình ảnh du lịch VN với Úc (gần, nhiều tiền, sẽ ngày càng tăng thị phần so với Bali, nhưng chúng ta phải hiếu khách, môi trường tốt, ko chặt chém, giúp đở nhỏ nhặt nếu ko là bộ phận giá của tour) và dĩ nhiên BT phải rành về sở thích của khách du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch của VN, CS ko ăn hối lộ v.v..

Đó là vài điều suy nghĩ về một VN tương lai mà bây giờ tôi ko ngại đăng, ko ngại CS bắt chước vì chúng sắp sập rồi, còn gì nữa để chúng cải cách.

Với một người lãnh đạo mới, một ê-kíp có cùng khả năng, nguyện vọng phục vụ, có thành tích quản lý KT thì tôi tin rằng 90 triệu người sẽ hưởng ứng và cúng nhau xây dựng lại một tương lai VN ấm no, công bình, bác ái, thịnh vượng và văn minh

Trong khi chờ đợi, chúng ta vẫn phải ngưng đóng thuế.

Melbourne

04.10.2014 

Châu Xuân Nguyễn

One comment on “CXN_100414_6643_Nếu Bộ Trưởng CAn Trần Đại Quang thật sự muốn nâng cao hình ảnh CA và có tư duy sâu sắc của Tây Âu thì chính TĐQ nên ủng hộ quyền được im lặng của phạm nhân. Vì thằng Đại Biểu Đương này là Đương rau muống vì nó từng phát biểu VN lạm phát thấp vì giá 1 đĩa rau muống ở VN rẻ hơn 1 đĩa rau muống ở TQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s