CXN_111214_7163_Cứ nhớ 2 con số của Ngân Sách 2015 (CSVN nó chưa cho biết sẽ bán bao nhiêu tiền trái phiếu, CXN bổ sung sau) là thu 920 ngàn tỉ đồng và bội chi là 226 ngàn tỉ đồng. Năm 2013 bội chi 200 ngàn tỉ, 2014 bội chi 224 ngàn tỉ, 2015 BC là 226 ngàn tỉ, tức là chí ít mỗi năm tăng thêm nợ công ngần ấy tiền cộng thêm trả nợ, và đầu tư công để ngoài NS). Làm sao sau 2016 giảm nợ công xuống được, có phải lừa bịp hay không ????

Châu Xuân Nguyễn
+++++++++++++++++++
CXN_061014_5286_Khi Ngân sách đi vào bội chi (2013 BC 200 ngàn tỉ, 2014 BC 224 ngàn tỉ) tức là ko tăng thu nổi và giảm chi cũng bó tay nên mới phải vay tiền qua trái phiếu CP 400 ngàn tỉ để trả lương và nợ, thế lày là thế lào ??????: Tăng thu ngân sách 12-14%/năm mới đảm bảo trả nợ


————–
CXN_103114_7007_Hứa cho qua chuyện vì 2016 là hết nhiệm kỳ, không có kế sách cụ thể để giảm nợ: Chính phủ hứa 2016 bắt đầu cắt giảm đáng kể nợ công

————-
CXN_103114_7005_Chi thường xuyên ko giảm, trả nợ ngày càng tăng, đầu tư công tăng tức là chi Ngân sách tăng, thu thì giảm vì DNNVV đóng cửa thì bội chi phải tăng thì nợ càng ngày càng cao cho tới 50 năm nữa chứ làm gì sau 2016 nợ công giảm được ??? ĐCS tưởng dân VN không biết suy luận ????: Tiết kiệm chi thường xuyên không khả thi
————–

Trích bài 7707 ngày 31.10.14:”Trích bài 7005 ngày 31.10.14:”Cái trò lừa bịp trấn an người dân không thành công đâu. Chúng nó trấn an người dân rằng 2016 là đỉnh điểm của nợ công. ————-

Làm sao đỉnh điểm được ??? Nợ công phải tăng theo cấp số nhân như từ 2010 đến giờ chứ.
————

Tôi tính năm 2015 sẽ mang thêm nợ công là 540 ngàn tỉ trong tổng thu thuế là 820 ngàn tỉ..CXN_102414_6906_Tôi thì tính ra là phải mỗi năm 540 ngàn tỉ tăng nợ công, tổng thu thuế + dầu thô 2014 là 800 ngàn tỉ: Nợ công mỗi năm tăng 350 nghìn tỷ – Tiền đâu ra để trả nợ?
—-

Trích bài 6906 ngày 24.10.14:”CXN_101614_6775_Năm 2015 bội chi sẽ là 250 ngàn tỉ trong tổng số thu 1 triệu tỉ, nhu cầu trái phiếu sẽ là 510 ngàn tỉ và chỉ bán dc 200 ngàn tỉ, thâm thủng NS sẽ là 310 người ngàn tỉ năm 2015 sau khi thâm thủng 200 ngàn tỉ năm 2014: Dự chi 150.000 tỷ đồng trả nợ và viện trợ trong năm tới
———
Trích bài 6775 ngày 16.10.14:”Và cứ cho là 2015, tổng thu thuế là 1 triệu tỉ, tổng chi là 1,25 triệu tỉ, bội chi 250 ngàn tỉ, vay bù đắp bội chi là 250 ngàn tỉ (tăng 50 ngàn tỉ đồng), phát hành trái phiếu đầu tư như 2014 là 100 ngàn tỉ, đảo nợ không là 70 ngàn tỉ như 2014 mà 2015 phải là 130 ngàn tỉ đồng (tăng 60 ngàn tỉ đồng), trả nợ và viện trợ như cũ là 159.683 ngàn tỉ như 2014. Vậy nhu cầu trái phiếu 2015 sẽ bằng nhu cầu trái phiếu 2014 là 400 ngàn cộng thêm 50 ngàn tăng bội chi và tăng 60 ngàn tỉ đảo nợ (tổng cộng tăng là 110 ngàn tỉ). Nhu cầu trái phiếu 2015 sẽ là 400+110 = 510 ngàn tỉ.”(HT)
————

Vậy thì nợ thêm  mỗi năm bằng nợ mua trái phiếu trừ đi đảo nợ (đảo nợ là vay nợ mới trả nợ cũ nên ko tăng thêm nợ). Vậy trước mắt, năm 2015 tăng thêm nợ sẽ là 510-130=380 ngàn tỉ, cộng thêm vay ODA hằng năm khoản 8 tỉ usd=160 ngàn tỉ. Vậy nợ tăng trong 2015 sẽ là 380+160=540 ngàn tỉ. Rồi còn phải trả nợ dùm cho Đồng Bành, Vinaconnex v.v…
————

Phần thu thuế và dầu thô thì sau…Năm 2014 thâu 800 ngàn tỉ, năm 2015 GDP là 6%, thâu thuế chỉ là 30% của tăng GDP vì thuế suất bình quân chỉ là 30%, vậy tăng thu cho thuế sẽ là 800 X (1+0.06 X 0.3)= 814 ngàn tỉ thôi mà tăng nợ là 540 ngàn tỉ thì có sặc máu hay không ?????”(HT)

++++++++++++++++++++

Vậy thì mổi năm, chi NS gồm chi thường xuyên (không tiết kiệm dc nhưng lại tăng thêm vì tăng lương, chi phí v.v..), trả nợ (ngày càng tăng vì nợ công mỗi năm tăng ít nhất 540 ngàn tỉ), đầu tư công (mỗi năm mỗi tăng vì GDP tăng và phải ở mức 17% GDP) thì chi NS mỗi năm mỗi tăng phi mã từ 2014 đến 2020, 2030 và hơn nữa chứ làm sao giảm dc. (năm 2014 chi là 1 triệu tỉ)
————

Phần chi tăng như thế, phần thu thì cố định hoặc giảm vì những hiệp định thương mại như ASEAN hiệu nghiệm đầu 2015, DNNVV đóng cửa 650 ngàn/700 ngàn (DN mới là những hàng bán thịt, bán tạp hóa, bán rau chúng cũng bắt đăng ký như DNNVV nên không có tăng thu cho NS). Vậy thì hay lắm giỏi lắm thu vẫn bình bình như 2014 (chúng nói GDP tăng nhưng thuế thu năm nào cũng giảm so với độ tăng GDP) (năm 2014 là 800 ngàn tỉ)
————-

Vậy thì bội chi= tổng chi- tổng thu, trong khi tổng chi ngày càng tăng tới 2030, 2050 thì bội chi ngày càng tăng tới 2030, 2050. Bội chi càng tăng là mỗi năm phải tăng vay tiền qua thị trường trái phiếu thì nợ công phải tăng cho đến 2030, 2050 chứ đâu phải láo khoét bịp bợm như ĐCS nói là nợ công đến đỉnh 2016 rồi sau đó tụt xuống. Chắc DCS nghĩ 90 triệu dân là ngu tất cả nên dễ đ8ể chúng lừa bịp.”(HT)”(HT)
——————

Trích bài báo dưới đây:”Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 là 911.100 tỉ đồng (tính cả 10.000 tỉ đồng thu chuyển nguồn từ năm 2014 sang thì tổng số thu là 921.100 tỉ đồng); tổng chi cân đối ngân sách nhà nước 1.147.100 tỉ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 226.000 tỉ đồng, tương đương 5% GDP.”(HT)
———–

Theo bài 6775 ngày 16.10.2014, CXN chỉ ước tính, bây giờ có con số dc QH thông qua, con số cũng không khác nhau là mấy……..Trích bài 5775 ngày 16.10.14:”Và cứ cho là 2015, tổng thu thuế là 1 triệu tỉ, tổng chi là 1,25 triệu tỉ, bội chi 250 ngàn tỉ, vay bù đắp bội chi là 250 ngàn tỉ (tăng 50 ngàn tỉ đồng), phát hành trái phiếu đầu tư như 2014 là 100 ngàn tỉ, đảo nợ không là 70 ngàn tỉ như 2014 mà 2015 phải là 130 ngàn tỉ đồng (tăng 60 ngàn tỉ đồng), trả nợ và viện trợ như cũ là 159.683 ngàn tỉ như 2014. Vậy nhu cầu trái phiếu 2015 sẽ bằng nhu cầu trái phiếu 2014 là 400 ngàn cộng thêm 50 ngàn tăng bội chi và tăng 60 ngàn tỉ đảo nợ (tổng cộng tăng là 110 ngàn tỉ). Nhu cầu trái phiếu 2015 sẽ là 400+110 = 510 ngàn tỉ.” (HT).
——–

Đoạn này sẽ dc chỉnh sửa theo số liệu QH thông qua theo bài báo dưới đây là…””NS 2015, tổng thu thuế là 921,100 tỉ, tổng chi là 1,147,100 tỉ, bội chi 226 ngàn tỉ, vay bù đắp bội chi là 226 ngàn tỉ (tăng 50 ngàn tỉ đồng), phát hành trái phiếu đầu tư như 2014 là 100 ngàn tỉ, đảo nợ không là 70 ngàn tỉ như 2014 mà 2015 phải là 130 ngàn tỉ đồng (tăng 60 ngàn tỉ đồng), trả nợ và viện trợ như cũ là 159.683 ngàn tỉ như 2014. Vậy nhu cầu trái phiếu 2015 sẽ bằng nhu cầu trái phiếu 2014 là 400 ngàn tỉ cộng thêm 26 ngàn tăng bội chi và tăng 60 ngàn tỉ đảo nợ (tổng cộng tăng là 86 ngàn tỉ). Nhu cầu trái phiếu 2015 sẽ là 400+86 = 486 ngàn tỉ.”
————-

Đó là con số NS của 2015, năm 2016 thì bội chi sẽ tăng vì lương đầu 2015 sẽ tăng 40 ngàn tỉ nữa và chi sẽ tăng theo lạm phát, vậy 2017 sẽ ra sao ??? Làm sao nói là giảm được ????
———

Càng ngày bọn CSVN này càng nợ nhiều thêm, mỗi năm khoảng 540 ngàn tỉ thì sống sót dc bao lâu khi tổng thu NS cộng dầu thô chỉ khoảng 900 ngàn tỉ, hơn phân nữa NS thu là tăng thêm nợ thì bao giờ NS làm ăn khấm khá trả nợ đây ??? Chắc là sẽ vỡ nợ như 3D nói thôi
—–

Melbourne
12.11.14

Châu Xuân Nguyễn
-++++++++++++++++++++++++++

Những vấn đề bàn tại Quốc hội đang làm nóng dư luận Published on November 11, 2014   ·   No Comments quochoi

 

Người bệnh tâm thần cũng có thể ứng cử Quốc hôi, cấm đặt tên con dài, xấu, lương hưu 65 triệu đồng/tháng, thông qua phương án tăng lương…

Đừng để người bệnh tâm thần ứng cử Quốc hội

Tại buổi thảo luận dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội chiều 5/11, nhiều đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM đã dành thời gian thảo luận việc khám sức khỏe đại biểu.

Đại biểu Trần Du Lịch bắt đầu vấn đề này bằng đánh giá: “Tôi thấy tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội đơn giản quá, nếu cứ chung chung thế này thì một người mới từ bệnh viện tâm thần cũng ứng cử được”.

Ngay lúc đó, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM) xin cắt lời: “Tôi đề nghị ứng viên phải khám sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tâm thần”.

Câu chuyện bàn về dự án luật này càng trở nên rôm rả khi đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị phải luật hóa về tiêu chuẩn sức khỏe và lý lịch tư pháp.

“Khám sức khỏe để ứng cử ĐBQuốc hội không phải như khám để thi bằng lái xe. Tôi để nghị phải trắc nghiệm về trình độ, thần kinh, tâm lý. Sau đó đạt chuẩn mới cho ứng cử”, đại biểu Nghĩa nói.

Lý giải cho quy định “ngặt nghèo” này, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói nhiệm kỳ Quốc hội 5 năm là rất dài. Nếu thần kinh, tâm thần không ổn định thì sẽ rất khó lường.

Ngoài vấn đề này, các đại biểu TP HCM cũng đề nghị loại bỏ việc đi bầu giùm. Đại biểu Trần Du Lịch đề nghị người đi bầu phải trình thẻ cử tri và giấy tờ tùy thân chứng minh đó là mình. Tránh việc, sắp hết giờ bầu cử đi gõ cửa từng nhà, một người bầu chung cho cả xóm.

“99, 100% chẳng để làm gì nếu bầu giùm, bầu kém chất lượng”, đại biểu Trần Du Lịch nói.

Đại biểu Lê Đình Khanh (Hải Dương) đề xuất đối với đại biểu Quốc hội trước khi tham gia nghị trường phải có giấy khám sức khỏe, để làm sao chứng minh đại biểu đó có đủ điều kiện tham gia các hoạt động ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

“Anh phải có đủ sức khỏe để ngồi trường kỳ khi thực hiện nhiệm vụ của mình chứ”, ông Khanh nói.

Cấm đặt tên con quá dài, quá xấu, siêu “dị”

Vừa qua, trong phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo Luật Hộ tịch, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nhung (Thanh Hóa) đề nghị Luật Hộ tịch cần quy định nguyên tắc đặt tên và xác định họ cho con phù hợp với văn hoá, tránh những cái tên xấu, quá dài, không thuần Việt.

Đại biểu Nguyễn Thị Nhung cho rằng, dự luật không quy định nguyên tắc đặt tên cho con sẽ làm khó khăn cho cán bộ hộ tịch ở địa phương khi cha mẹ đặt tên cho con không thuần Việt, vì vậy, theo bà Nhung, nếu luật Hộ tịch không quy định xác định họ, dân tộc và nguyên tắc đặt tên thì cần xây dựng một luật mới là luật Đặt tên hay quy định rõ hơn trong bộ luật Dân sự sửa đổi sắp tới.

Theo bà Nhung, luật quy định nguyên tắc đặt tên và xác định họ dân tộc cho con phải phù hợp với văn hoá truyền thống, phong tục tập quán, tránh tình trạng vì mong muốn của bố mẹ mà họ và dân tộc của con không phù hợp phong tục, tập quán.

Quan điểm của vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã gây ra nhiều tranh cãi, bên cạnh một số ý kiến đồng tình, thì có rất nhiều ý kiến lên tiếng phản đối, vì cho rằng đưa điều này vào luật là quá áp đặt. Đặt tên con thế nào là quyền của cha mẹ. Hơn nữa nếu làm luật này thật, sẽ lại có một ban thẩm định tên cho trẻ sơ sinh, quá rườm rà cho người dân và gây lãng phí cho ngân sách!

Bên cạnh đó, dư luận cũng cho rằng, cái tên là một quyền tự quyết của công dân mà ban thành quy định thì không hợp lý, thế chẳng lẽ đi đặt tên cho con thì phải xin phép và đem cái tên đi thẩm định? Đề xuất này phiền hà và gây rắc rối, tăng thêm thủ tục hành là chính!

Lương hưu nguyên Tổng GĐ Bia Huda Huế 65 triệu đồng/tháng

Thông tin trên được ông Bùi Sỹ Lợi – Phó chủ nhiệm ủy ban Các vấn đề xã hội tiết lộ trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi ngày 23/10 và ngay lập tức đã làm xôn xao nghị trường.

Cụ thể, trong phiên thảo luận tại hội trường về luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, ông Bùi Sỹ Lợi – Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội đã chỉ ra những bất cập trong việc tính lương hưu hiện nay.

Người lao động tuy có mức lương thực tế cao nhưng lại đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương cơ bản. Người lao động khi nghỉ hưu được hưởng 75% lương của trung bình 5 năm hoặc 10 năm lao động sau cùng.

Thông tin trước Quốc hội, Ông Bùi Sỹ Lợi cho biết: “Nếu được hưởng lương hưu bằng 75% của 5 năm hoặc 10 năm cuối trước khi nghỉ thì hiện có 1 trường hợp rất đặc biệt là ông Nguyễn Minh, nguyên Tổng giám đốc nhà máy Bia Huda Huế hiện hưởng lương hưu 65,2 triệu đồng/tháng, cao hơn rất nhiều lương của Chủ tịch Quốc hội hiện nay”.

Ông Bùi Sỹ Lợi nhận định trên thế giới, các nước thường không hình thành cơ chế tính hưởng lương hưu ở mức như Việt Nam.

“Về nguyên tắc, lương hưu được coi là khoản bù đắp cho hao phí lao động để hưởng khi tuổi già, lúc không còn sức lao động chứ không hướng đến việc phải sống đàng hoàng bằng lương hưu”, ông Lợi nhấn mạnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng dù trường hợp nhận lương hưu 65,2 triệu đồng của ông Minh là hợp lý nhưng xét ở góc độ chính sách xã hội thì không nhất thiết phải vậy.

Để hạn chế tình trạng này, Nhà nước đã quy định khoản đóng bảo hiểm không vượt quá 20 lần lương cơ sở. Và thực tế hiện nay, những người đang hưởng lương cao cũng chỉ tham gia đóng bảo hiểm ở mức tương đương lương tối thiểu vùng cộng thêm một tỷ lệ nhỏ 5-7%.

6,3 triệu người sẽ được tăng lương

Ngày 10/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2015, với 88,13% đại biểu tán thành. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 là 911.100 tỉ đồng (tính cả 10.000 tỉ đồng thu chuyển nguồn từ năm 2014 sang thì tổng số thu là 921.100 tỉ đồng); tổng chi cân đối ngân sách nhà nước 1.147.100 tỉ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 226.000 tỉ đồng, tương đương 5% GDP.

Trong nghị quyết, Quốc hội yêu cầu Chính phủ thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, phân bổ chi Ngân sách nhà nước tập trung, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát. Quốc hội yêu cầu Chính phủ không đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu Ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết quốc tế. Quốc hội giao Chính phủ điều hành chi Ngân sách nhà nước theo dự toán được giao; thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên; giảm tối đa các khoản chi hội nghị, hội thảo, lễ hội, đi công tác nước ngoài… Việc tổ chức đại hội Đảng các cấp cần bảo đảm tinh thần triệt để tiết kiệm.

Đối với nợ công, Quốc hội yêu cầu cần có biện pháp tích cực để giảm bội chi và tăng chi trả nợ. Cần tính đúng, tính đủ nợ công, không để vượt mức trần theo nghị quyết của Quốc hội (65% GDP); quản lý chặt chẽ nợ công, đặc biệt là các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ, các khoản vay về cho vay lại. Tiếp tục các biện pháp cơ cấu lại những khoản vay. “Từ năm 2015, phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn từ 5 năm trở lên, không thực hiện các khoản vay có kỳ hạn ngắn cho bù đắp bội chi Ngân sách nhà nước, giảm mức vay đảo nợ” – nghị quyết nhấn mạnh.

Đặc biệt, nghị quyết đồng ý từ ngày 1/1/2015 thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Như vậy, khoảng 6,3 triệu người sẽ được tăng lương từ đầu năm 2015.

Đề xuất thêm hàm đại tướng công an

Theo dự thảo luật Công an nhân dân (sửa đổi) được trình QH ngày 6/11, cấp bậc hàm cao nhất của Thứ trưởng – Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương là đại tướng.

Thường vụ Quốc hội cho rằng đây là cấp phó của Bộ trưởng Công an, giúp Bộ trưởng (đồng thời là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương) thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó có nhiệm vụ về công tác Đảng.

“Chức vụ giúp việc cần bố trí thấp hơn một bậc để đảm bảo thống nhất trong bộ máy Đảng, Nhà nước”, Chủ nhiệm UB Quốc phòng – An ninh Nguyễn Kim Khoa nói, và cũng nêu rõ chức vụ này khác với chức vụ Tổng tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND đã được Hiến pháp quy định là do Chủ tịch nước bổ nhiệm, có trần quân hàm đại tướng.

Theo nguyên tắc cấp hàm cấp tướng của cấp phó phải thấp hơn cấp trưởng một bậc, đồng thời, thực hiện thông báo kết luận của Bộ Chính trị về việc này, Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định cấp bậc hàm cao nhất của chức vụ này là thượng tướng, như các thứ trưởng khác.

Chính phủ cũng đề nghị quy định cấp bậc hàm trung tướng cho Giám đốc Công an Hà Nội và TP HCM. Thường vụ Quốc hội tán thành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của hai thành phố có vị trí đặc biệt quan trọng.

Nhưng Giám đốc Công an của 6 tỉnh, thành phố trọng điểm khác (Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Nai) vẫn có trần cấp bậc hàm là đại tá, không như đề xuất ban đầu của cơ quan soạn thảo là thiếu tướng.

Thảo luận dự thảo luật này, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Đại biểu Vũ Chí Thực, chia sẻ tình cảm trước giờ phút trọng đại Quốc hội thảo luận lần cuối trước khi thông qua: “Dù còn nhiều sai sót, khuyết điểm, thậm chí vi phạm, nhưng chúng tôi cũng tự hào vì đã thực hiện tốt nhiệm vụ được nhân dân giao phó. Chúng tôi cám ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành những chế độ chính sách tốt nhất cho lực lượng vũ trang trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn”.

Ông cho biết mấy chục vạn cán bộ chiến sĩ công an hy vọng luật sửa đổi sẽ khắc phục được những bất cập đang có, mà ông chia sẻ là “chạnh lòng khi nghe dư luận nói”: “Người ta nói cơ quan điều tra sai nhiều quá, tôi khẳng định đây không phải vi phạm hệ thống hay bản chất của công an nhân dân, mà là lỗi nghiệp vụ, Bộ đang tìm cách khắc phục”.

“Dân cũng nói công an lắm tướng thế, nhưng mỗi cấp bậc đều được phong qua một quy trình rất chặt chẽ”, ông Vũ Chí Thực lưu ý những thách thức mà lực lượng công an phải đối mặt để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tuy nhiên, một số đại biểu vẫn muốn hạn chế số tướng trong công an. Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) nhận định Việt Nam là một trong số ít nước thừa nhận công an là lực lượng vũ trang, thì phải bố trí lực lượng tương đương với quân đội, nhưng “Đảng cũng đã nghe và chia sẻ với dân nên mới có chỉ đạo chặt chẽ về số lượng tướng trong quá trình sửa hai luật”.

Đại biểu Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận) đề nghị xác định rõ tiêu chuẩn phong tướng, với cả công an và quân đội, về phẩm chất và năng lực, cũng như thành tích, rồi ấn định số lượng trong luật để “không còn băn khoăn”.

Theo Kiến Thức

3 comments on “CXN_111214_7163_Cứ nhớ 2 con số của Ngân Sách 2015 (CSVN nó chưa cho biết sẽ bán bao nhiêu tiền trái phiếu, CXN bổ sung sau) là thu 920 ngàn tỉ đồng và bội chi là 226 ngàn tỉ đồng. Năm 2013 bội chi 200 ngàn tỉ, 2014 bội chi 224 ngàn tỉ, 2015 BC là 226 ngàn tỉ, tức là chí ít mỗi năm tăng thêm nợ công ngần ấy tiền cộng thêm trả nợ, và đầu tư công để ngoài NS). Làm sao sau 2016 giảm nợ công xuống được, có phải lừa bịp hay không ????

  1. Năm nào cũng bội chi hết thế mà cuối cùng nợ giảm . Y như chuyện tiếu : bừa nay tao mượn mày mười đồng , ngày mai tao mượn tiếp mười đồng nừa là trừ hết nợ . Nói láo , ngang ngược , ngu muội thì cs đứng nhất .

    Like

  2. cs tô hồng mọi vấn đề , nhất là về kinh tế nhằm mục đích khoe khoang và trấn an dân : đảng là hay nhất , là sáng suốt nhất …. để che lấp mọi thất bại nặng nề do bọn chúng gây ra mà thôi . Dân bây giớ hết tin cs rồi , nên càng trơ tráo chừng nào càng phản tác dụng chừng nấy , càng gây căm hờn trong lòng dân mà thôi . Đường lối tuyên truyền của cs hoàn toàn thất bại rồi .

    Like

Leave a Reply to thương nước việt Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s