DANH SÁCH GIÁO HỘI TW PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

Icon_Symbols_Religion_Hoa Hao_01
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY
THỐNG NHẤT GIÁO HỘI- CỦNG CỐ GIÁO QUYỀN- XIỂN DƯƠNG GIÁO PHÁP
.
THÔNG BẠCH
V/v DANH SÁCH GIÁO HỘI TW PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

.
KÍNH GỞI:
HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN HẢI NGOẠI
ĐẠI DIỆN THÂN TỘC TỔ ĐÌNH
CHƯ QUÝ ĐỒNG ĐẠO PGHH Ở QUỐC  NỘI VÀ HẢI NGOẠI
CHƯ QUÝ THÂN HỮU PGHH
.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
.
– Xét rằng : Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo được Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH thành lập 1945 là cơ cấu hành chánh của Đạo để thực hiện nhiệm vụ hoằng pháp lợi sinh, từ thiện xã hôi…nhầm đem lại phúc lợi cho nhân sinh.
.
– Xét rằng: Trải qua bao thăng trầm biến cố của lịch sử Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo đã gắn liền với dân tộc. Giáo Hội PGHH cũng bao lần gặp những truân chuyên, thử thách. . . Nhất là Đức Huỳnh Giáo Chủ bị việt minh cộng sản (VMCS) ám hại năm 1947 và gần 50.000 nhân sĩ, tín đồ PGHH bị cs giết chết trong mọi môi trường từ 1947 đến giờ. . . biết bao nhà tan cửa nát . . .
.
Đặc biệt là sau ngày 30/4/1975,các Trị sự viên của Giáo Hội PGHH đều bị tù đày; tất cả cơ sở của Giáo Hội: chùa,văn phòng, hội quán, thư viên, độc giảng đường… đều  bị nhà cầm quyền CSVN cưỡng chiếm; quyền tự do tín ngưỡng của tín đồ PGHH bị CSVN đàn áp thô bạo.
..
Trước  sức ép của Quốc tế và sự đấu tranh của các Tôn giáo, các tổ chức Xã Hội Dân Sự, các Đảng phái chính trị trong nước; nhà cầm quyền CSVN cho ra đời Ban Đại Diện PGHH ( sau này Ban Trị Sự Giáo Hội PGHH quốc doanh).
.
Tổ chức này do CSVN thành lập nhầm xóa bỏ những truyền thống tốt đẹp của PGHH và đi ngược lại Tôn chỉ hành đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH.
.
  Trước cơn pháp nạn của nền đạo PGHH bị ngoại đạo phá hoại, các Trị Sự Viên của GHPGHH trước 1975 và các nhân sĩ PGHH: Lê Quang Liêm, Nguyễn Văn Điền, Hà Hải… tái phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy vào tháng giêng năm Canh Thìn (2000):
.
-Xét rằng:  Trải qua một thời gian dài (2000 – 2014) Giáo Hội PGHH Thuần Túy đã đem lại một số thắng lợi cho 7 triệu tín đồ PGHH. Tuy nhiên, bên cạnh đó GH PGHH Thuần Túy bị đàn áp một cách  khóc liệt: nhiều người bị tù đày và hy sinh thân mạng, nhiều người nhà tan cửa nát.
.
  Vì vậy nhiều nhân sự trong cơ cấu của GH TW PGHH Thuần Túy bị Khuyết.
.
– Nhằm bảo tồn những truyền thống tốt đẹp của PGHH.
– Nhằm bảo tồn những chân truyền của Giáo lý PGHH.
– Nhằm đấu tranh đòi nhà cầm quyền csVN thực thi quyền Tự Do Tôn Giáo nói riêng và nói chung là tự do nhân quyền ở Việt Nam  …
Nên ngày 01/11/2014, Giáo Hội TW Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy mở phiên đại hội thu hẹp bí mật tại Sài Gòn nhằm bầu cử nhân sự cho GH TW PGHH Thuần Túy nhiệm kỳ 2014 – 2018.
.
Nay GH TW PGHH Thuần Túy:
.
– Căn cứ vào chương trình hành chánh của GH PGHH do Đức Huỳnh Giáo Chủ  PGHH thành lập 1945.
.
– Căn cứ vào chương trình Giáo sự của GHTWPGHH Thuần Túy.
.
– Căn cứ vào phiên Đại hội thu hẹp tại Sài Gòn ngày 01/11/2014 của GHTW PGHH Thuần Túy.
.
Xin công bố danh sách Giáo Hội Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy (Danh sách đính kèm).
.
Sài Gòn, ngày 1 tháng 11 năm 2014
T/M GH TW PGHH Thuần Túy
Hội Trưởng
Lê Quang Liêm
.
DANH SÁCH  GH TW PGHH THUẦN TÚY
.
1/ Hội trưởng : Lê Quang Liêm
2/ P.Hội trưởng thường trực: Nguyễn Văn Điền
3/ P.Hội trưởng đặc trách đối ngoại : Lê Văn Sóc
4/ Trợ lý Hội Trưởng : Lê Quang Hiển
5/ Chánh thư ký:  Phan Tấn Hòa
6/ P.Chánh thư ký: Hà Phương
7/ Tổng vụ trưởng Vụ Hoằng pháp : Nguyễn Văn Điền
8/ P.Tổng vụ trưởng Vụ Hoằng pháp:  Nguyễn Văn Tiếp
9/ Tổng vụ trưởng Vụ Tổ chức kiêm Tổng Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên PGHH: Hà Văn Duy Hồ
10/ P.Tổng vụ trưởng Vụ Tổ chức: Nguyễn Văn Cường
11/ Tổng vụ trưởng Vụ Kiểm soát : Tống Văn Chính
12/ P.Tổng vụ trưởng Vụ Kiểm soát: Bùi Văn Luốt
13/ Tổng vụ trưởng Vụ Từ thiện Xã hội: Trần Văn Minh
14/ P.Tổng vụ trưởng Vụ Từ thiện Xã Hội: Trần Văn Quang (5 Khéo)
15/ Tổng  vụ trưởng Vụ Truyền thông và Liên lạc: Nguyễn Ngọc  Tân
16/ P.Tổng vụ trưởng Vụ Truyền thong và liên lạc: Hà Duy Hải
17/ Tổng vụ trưởng Vụ Tài chính : Trần Văn Quang (8 Quang)
18/ P Tổng Vụ Trưởng Tài Chánh: Nguyễn Văn Thiết.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s