LUẬT TÙ VÀ ĐÒN TÙ (FB Đỗ Trường Giang)

LUẬT TÙ VÀ ĐÒN TÙ

FB Đỗ Trường Giang

LUẬT TÙ VÀ ĐÒN TÙ (phần 6) November 10, 2014 at 10:08pm
 .
LUẬT TÙ VÀ ĐÒN TÙ (phần 5) November 9, 2014 at 9:45am
 .
 .
LUẬT TÙ VÀ ĐÒN TÙ (phần 3) November 8, 2014 at 6:03am
 .
LUẬT TÙ VÀ ĐÒN TÙ (phần 2) November 8, 2014 at 5:56am
 .

( Hết phần ”Luật tù và đòn tù”)

P/s: Ở phần sau tôi sã kể về các tệ nạn trong tù. Đằng sau những tệ nạn ấy là những gì? Có mấy ai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s