Bùi Anh Trinh – BÙI TÍN THEO CỜ ĐỎ, ĐIẾU CÀY THEO CỜ NÀO ?

1Mới đây Điếu Cày cho rằng cờ Vàng là cờ của nhà Nguyễn…(!?).  Thế là hằng trăm trang mạng trong nước loa lên rằng Điếu Cày tuyên bố cờ Vàng là cờ bán nước của con cháu Gia Long.

Cũng một cách như vậy, trước đây 15 năm ông Bùi Tín cho rằng cờ Vàng ba sọc đỏ là cờ của thực dân Pháp. Phát biểu của Bùi Tín làm rộ lên một trường tranh cãi ồn ào:

Bùi Tín : – “Theo tôi hiện nay không nên áp đặt một lá cờ nào. Chúng ta không nên sa lầy vào vấn đề này…” ( Bùi Tín, Mây Mù Thế Kỷ, trang 192 ).

Góp ý với Bùi Tín : – Ông đừng hòng lập lờ đánh lận con đen theo kiểu cờ nào cũng được.  Chúng tôi không khờ…Giờ đây trước mặt ông là hai lá cờ, ông nghĩ sao về lá cờ Vàng và nghĩ gì về lá cờ Đỏ?

Quan điểm của Bùi Tín về lá cờ Vàng

Bùi Tín : – “Về lá cờ Vàng ba sọc đỏ, nó được dựng lên dưới thời thực dân Pháp.  Dưới lá cờ ấy biết bao nhiêu người chết oan uổng, mẹ tôi bị quân đội Viễn chinh Pháp bắn chết” (Bùi Tín, Mây Mù Thế Kỷ,trang 187).

Góp ý với Bùi Tín : – Lá cờ đó được dựng lên để nhận sự trao trả độc lập của Pháp.  Nếu Pháp chưa trao trả độc lập thì lá cờ ấy đâu đã có?  Do vậy quân viễn chinh Pháp đâu có chiến đấu dưới lá cờ Vàng ba sọc đỏ.  Lúc đó ông đã 21 tuổi và ông đã từng đánh nhau với quân Pháp.  Ông thừa biết là quân Viễn chinh Pháp đi ăn cướp dưới lá cờ ba màu “xanh trắng đỏ” chứ đâu phải là cờ Vàng ba sọc đỏ?

Bùi Tín : – “Lá cờ Ba sọc đỏ chưa hề chinh phục được tôi.  Tất nhiên mỗi người có quyền tín nhiệm, yêu thích, tôn trọng lá cờ mà mình tự lựa chọn và tôn trọng sự lựa chọn của người khác” (Bùi Tín, MMTK,188).

Góp ý với Bùi Tín : –  Lá cờ đó chưa hề chinh phục được ông;  nhưng đâu phải vì nó không chinh phục được ông rồi ông có quyền gán ghép cho nó cái chuyện do ông tự đặt điều ra.  Ông cho là quân Pháp chiến đấu dưới lá cờ đó là thế nào?  Rồi có ai dùng lá cờ đó để chinh phục ông đâu? Có ai bắt những người từng là đảng viên Cọng sản phải đứng dưới cờ Vàng đâu?

Hiện nay có những người cựu đảng viên hay cựu cảm tình viên của đảng CSVN muốn chống lại chế độ Cọng sản mà không muốn đứng dưới lá cờ Vàng vì không thích được gộp chung với những người Quốc gia thì họ có thể dùng một lá cờ khác đại diện cho họ, ví dụ như họ dùng lá cờ có màu sắc ngược lại với cờ Đỏ sao vàng là lá cờ Vàng sao đỏ chẳng hạn, lá cờ này cũng nói lên ý nghĩa chống cộng và nó cùng đi chung với lá cờ Vàng ba sọc đỏ thì càng thêm phong phú đa dạng chứ sao?

Bùi Tín : – “Cho đến nay, ngay một số người Việt “Quốc gia” đã nghĩ đến một lá cờ khác. Họ không công nhận lá cờ Vàng ba sọc đỏ là “Quốc kỳ” nữa, với lý do nó tiêu biểu cho một thời kỳ, một chế độ tham nhũng do thực dân đế quốc dựng lên” (MMTK, 191).

Góp ý với Bùi Tín : –  Thưa ông, ông dùng sai từ rồi, người Việt Quốc gia có nghĩa là người Việt chống cộng chứ không phải là người của chế độ VNCH.  Trước khi có chế độ VNCH thì đã có chế độ “Quốc gia Việt Nam” từ năm 1948. Chế độ đó có cả nhân dân hai miền Nam Bắc.  Rồi đến năm 1954 một triệu người Quốc gia ở Miền Bắc mới chạy vào Nam.  Số còn lại phải cam chịu nhưng trong lòng họ luôn chống lại CS bởi vì ĐCSVN đã lấy hết đất đai tài sản của họ, và lấy luôn cái quyền làm con người.

Một khi nhân dân Miền Bắc đã có ý tưởng chống lại CS thì họ còn “Quốc gia” hơn người Miền Nam.  Nhiều người Miền Nam sau năm 1975 mới biết về chế độ Cọng sản và lúc đó họ mới chịu “Quốc gia” thì so với người Miền Bắc, cái tuổi “Quốc gia” của họ còn kém, tức là thời gian ý thức được sự dã man tàn nhẫn của chế độ Cọng sản không bằng người Miền Bắc.

Bùi Tín : – “Một số bạn từ trong nước cho biết đã thử thăm dò thì trong nước rất ít ai còn nghĩ tới lá cờ Vàng ba sọc đỏ” (Bùi Tín, MMTK, 191).

Góp ý với Bùi Tín : –  Lúc còn ở trong nước ông đã thử thăm dò chưa? Và ông thừa hiểu vì sao người trong nước không dám cho ý kiến về lá cờ đó.  Chỉ vì bỏ sót nó trong nhà mà vợ chồng đi cải tạo không có ngày về thì những bạn của ông thăm dò ra thứ gì là điều dễ hiểu.

Quan điểm của Bùi Tín về lá cờ Đỏ

Bùi Tín : “Tôi thấy lá cờ Đỏ sao vàng đã có một thời kỳ oanh liệt.  Nó có một lịch sử hào hùng và đi cùng nó là bài quốc ca có tựa đề “Tiến quân ca”.  Nhiều người cho rằng vì nó tiêu biểu cho một thời kỳ lịch sử, được Quốc hội của nước Việt Nam chấp nhận và được công nhận ở Liên Hiệp Quốc, là lá cờ chính thức làm lễ chào cờ khi đón các nguyên thủ quốc gia và thay mặt đất nước Việt Nam trên trường quốc tế” (MMTK, 190).

Góp ý với Bùi Tín : –  Ông đang đứng trước 2 triệu người từng là nạn nhân của là cờ Đỏ sao vàng và ông đang kêu gọi giải thoát cho gần 90 triệu người đang là nạn nhân của lá cờ đó. Vậy quan điểm của ông có đi ngược lại với lời kêu gọi của ông hay không?

Bùi Tín : – “Trên tự điển bách khoa toàn thư , sách địa lý, lịch sử cũng vậy.  Vì đối với quốc tế, là cờ Đỏ sao vàng là lá cờ chính thức của nước Việt Nam hiện nay.  Những người không thích lá cờ ấy, không chấp nhận lá cờ ấy cũng nên có cách nhìn thực tế…” (Bùi Tín, MMTK, 195).

Góp ý với Bùi Tín : –  Nếu ai cũng căn cứ trên Bách Khoa toàn thư thì hiện nay lá cờ búa liềm của Liên Xô chưa bị hạ xuống và lá cờ của các nước Cọng sản Đông Âu đang còn phất phới bay?  Trước năm 1990 nhân dân Liên Xô và nhân dân các nước Đông Âu không muốn thấy những lá cờ ấy trên tự diển Bách khoa toàn thư và quả nhiên sau năm 1990 những lá cờ đó biến mất.

Sự mong nuốn của họ rất thực tế, trái lại kẻ nào nghĩ rằng lá cờ búa liềm mãi mãi nằm tên tự điển Bách khoa toàn thư thì kẻ đó không thực tế !

Bùi Tín : – “Thế nhưng nhìn vào sự thật, công nhận sự thật rõ ràng là điều cần thiết. Thực tế Việt Nam Cộng hòa không còn tồn tại 20 năm rồi . Thực thể quân đội Cộng hòa không còn tồn tại 20 năm rồi…” (Bùi Tín, MMTK,316).

Góp ý với Bùi Tín : – Thưa ông, không ai nhìn sự thật ở thể tĩnh mà ở thể động. Nhìn lá cờ Đỏ đang bay và nhìn ánh mắt căm hờn của người dân Việt Nam đang nhìn lá cờ đó, người thông thái sẽ thấy được tương lai lá cờ nào sẽ tung bay trên trời Việt Nam.

Quan điểm của những người mang cờ Vàng 

Thưa ông Bùi Tín, chúng tôi rất trọng ông. Chúng tôi cám ơn về việc làm chứng về những tội ác của tập đoàn lãnh đạo CSVN.  Nhưng xin ông đừng vì những cám ơn đó mà cố công lái chúng tôi về một nẻo khác.

Quốc gia Việt Nam Cọng hòa được dựng lên, quân đội Việt Nam Cọng hòa được dựng lên là để chống lại Cọng sản hầu bảo vệ cho cuộc sống hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. 

Chúng tôi tụ tập nhau dưới lá cờ Vàng là lá cờ mang ý nghĩa của tinh thần chống cộng.  Từ xa xưa chúng tôi dựng lá cờ đó lên để thề quyết không thể nào để cho Cọng sản quốc tế áp đặt chế độ Cọng sản lên trên sinh mạng của dân tộc Việt Nam.

Và thực tế của dòng đời chứng minh rằng chúng tôi đi đúng hướng;  ngày nay chế độ Cọng sản đã được chứng minh là sai lầm tệ hại thì tại sao chúng tôi không tiếp tục hướng đi đúng của mình mà lại nghe theo lời ông bỏ cờ Vàng xuống và nhặt cờ Đỏ lên?

Quan điểm của Điếu Cày

“Ở đây lá cờ Vàng mà tôi biết có từ những thời nhà Nguyễn, đó là một cờ của tổ quốc và nó cũng đại diện cho quyền tự do dân chủ. Còn lá cờ Đỏ sao vàng là biểu hiện của một chế độ độc tài và chính là chế độ độc tài đó đã cắt đi những tiếng nói của người dân Việt Nam.

“Và nếu có một lá cờ nào đại diện cho những quyền tự do dân chủ, quyền lợi của dân tộc, của tổ quốc thì tôi sẵn sàng đứng dưới lá cờ đó để đấu tranh cho tất cả lợi ích của dân tộc, của tổ quốc.”

So với Bùi Tín thì quan điểm của ông Điếu Cày rất rạch ròi. Nhưng sự thiếu hiểu biết về cờ Vàng khiến cho người ta phải đặt dấu hỏi về những nhân vật tham mưu đang vây quanh ông.  Ít ra họ cũng phải cho ông biết cờ Vàng là cờ “Quốc gia Việt Nam”, thay thế cho lá cờ “Đế chế Việt Nam” của nhà Nguyễn.  Lúc đó Bảo Đại không còn là “Hoàng đế” nữa, mà là “Quốc trưởng”, là một công dân của nước Việt Nam độc lập.

Có thể đây là một sơ xuất tai hại của những người tham mưu cho Điếu Cày.  Điển hình là luật sư Đổ Phủ của đài SPTN, ông này không rành cờ Vàng mà cũng chẳng rành về cờ Đỏ.  Ông phát biểu : “Hai lá cờ, lá cờ Đỏ sao vàng hay cờ Vàng ba sọc đỏ đã có những người tin tưởng vào hai lá cờ đó và đã chết cho lá cờ đó rồi…”  Ông ta không phân biệt được thế nào là “được chết” và thế nào là “bị chết”.

Hằng triệu thanh niên Miền Bắc đã bị chết cho cuồng vọng làm chủ Miền Nam của tập đoàn Hồ Chí Minh, Lê Duẩn… Hằng chục vạn thanh niên Việt Nam đã phải chết cho cuồng vọng làm chủ Campuchia của tập đoàn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ…Hằng chục vạn thanh niên Việt Nam bị chết do Tập đoàn Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng… phải trả giá cho bài học phản lại quan thầy Trung Quốc.

Tất cả “bị chết” cho lá cờ Đỏ sao vàng chứ họ hoàn toàn không muốn.  Thế nhưng ông Đỗ Phủ coi chết cho cờ Đỏ cũng ngang như chết cho cờ Vàng (!?).

Dĩ nhiên là mỗi người có một quan điểm riêng, không ai dám phê phán ông Đỗ Phủ nếu như ông ta không đứng ké bên Điếu Cày để lên tiếng tranh đấu giải thoát cho 90 triệu nạn nhân của lá cờ Đỏ ở trong nước (sic).  Ngoài mặt thì hô hào giải thoát cho nạn nhân của lá cờ Đỏ nhưng trong lòng lại “tôn trọng cờ Đỏ”; vậy thì phải hiểu những lời hô hào của Đỗ Phủ như thế nào đây ?

BÙI ANH TRINH

11 comments on “Bùi Anh Trinh – BÙI TÍN THEO CỜ ĐỎ, ĐIẾU CÀY THEO CỜ NÀO ?

 1. Sự phản tỉnh của cs không thể nào bù lấp tội ác quá lớn của chúng được . Chưa nói phản tỉnh cuội gạt người . Hai tên này , thái độ nó với cờ vàng chứng tỏ nó xấc láo vô cùng , NVHN sao tin chúng chớ .

  Like

 2. Đừng nghe những gì cộng sản nói , đừng tin những gì cộng sản làm . hảy làm những gì cộng sản sợ .

  Like

 3. Hai thằng này thích cờ trắng,cờ đầu hàng trước công lý và sự thật,ngày bỏ cờ máu kéo cờ trắng cũng sắp đến rồi.

  Like

 4. Mới đây Điếu Cày cho rằng cờ Vàng là cờ của nhà Nguyễn…(!?). Thế là hằng trăm trang mạng trong nước loa lên rằng Điếu Cày tuyên bố cờ Vàng là cờ bán nước của con cháu Gia Long.???
  gia long bán nước hihihi đúng là bọn cs bị tâm thần,nếu không có gia long lấy đâu ra mn cho csbv cướp đoạt,gia long bán nước cho ai?địa danh nào???nhưng với csbv việc bán nước là có thật nhe,
  -bán hoàng sa và biển đông,ải nam quan,thác bản giốc,đất rừng và tài nguyên khoáng sản của tổ quốc cho tàu cộng là chuyện có thật.
  so ra triều đại gia long có cộng mỡ rộng lãnh thổ vn.còn csbv thì hèn với giặc ác với dân,bán nước cầu vinh csbv chính là tội đồ của dân tộc vn./.

  Like

 5. Cái thứ trong đầu mấy thằng cựu cộng sản này luôn là cái khố đỏ lòm mà thằng hồ tặc mang về từ bên tàu chệt cho chúng nó dùng làm cờ của chúng nó. Thằng bùi tín, thằng hải điếu cày dù sao cũng là bọn “bộ đội cụ hồ”, dù có đánh chết chúng nó, chúng vẫn tự hào được làm kẻ nô dịch cho thằng lưu manh ngoại bang hồ quang/hồ tập chương/hồ chó minh. Đối với bọn cộng sản vong nô này, chúng chỉ tôn thờ chủ nghĩa tam vô của cộng sản, Dân Tộc- Tổ Quốc- Nhân Dân đối với chúng chỉ là món hàng để chúng đổi chác, kiếm lời. Chừng nào còn cộng sản, chừng đó đất nước còn tang thương!

  Like

 6. Những tên cs chính hiệu nầy có cái đầu chứa toàn óc bã đậu-óc trâu bò- súc sinh…….không phân biệt được ý nghĩa của Cờ Vàng 3 sọc đỏ và phi nghĩa của Cờ máu sao vàng, vậy mà chạy qua Nước TBCN tị nạn làm gì? sao không biết nhục vậy ?

  Like

 7. Thằng Bùi Tín cũng là 1 con chó CSVN nó sống ở hải ngoại nên phải lừa bịp bà con thỉnh thoảng phản đối bọn CSVN thôi chứ thực tế nó vẫn bảo vệ đàn chó CSVN và hoạt động ngầm cho bọn chó CSVN đấy. Bất cứ kẻ nào sống mà đu dây đi hai hàng thì không thể tin tưởng được. Thằng Bùi Tín là loại nửa nạc nữa mỡ bà con ạ. Tôi muốn gào lên nói với nhân dân ta rằng: đừng có tin và hy vọng bất cứ thằng CSVN nào cả, chúng là những con virut độc hại rồi thì làm sao trở thành virut không có hại được. Hơn 80 năm kiểm nghiệm bọn CSVN và bọn CSTG rồi mà nhân dân vẫn u mê nửa tin nửa ngờ bọn CSVN thì quả là dốt quá. Bọn CSVN thì chỉ có diệt chúng mà thôi, không hòa hợp hòa giải gì hết. Bọn cướp CSVN không có 1 tư cách gì để bàn thảo với nhân dân cả, chỉ có diệt chúng mà thôi.

  Like

 8. Hồ và lá cờ đỏ sao vàng là hai thứ độc hại nhất đối với dân tộc Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến nay. Để Dân chủ thành công, nhất thiết phải hạ gục, triệt sạch hai thứ đó trong đầu dân (bắc) Việt.

  Những người CS phản tỉnh (như ông Bùi Tín) đa số vẫn chưa nhìn thấy đảng CS tội lỗi mà chỉ sai lầm (có thể sửa!), nên chưa nhìn thấy đó cũng là vấn đề hình tượng Hồ và là cờ đỏ là cốt lõi và phải xóa bỏ. Việc đó có lẽ là không thể, vì đó là vô thức của họ rồi. Vì thế chỉ cần họ phản tỉnh và đứng trung lập trong cuộc cách mạng dân chủ sắp tới thôi, không nên hy vọng họ tham gia được…

  Một cách bản năng, không ai có thể tự phá thành quả cả đời của mình (mà đây là mấy đời rồi) dù biết nó là sai, là xấu. Hộ chỉ có thể đứng nhìn và để yên cho người khác phá chế độ CS đi và xây chế độ Dân chủ mới trên đó, là tốt rồi…

  Vấn đề là, số CS phản tỉnh như ông Bùi Tín, Điếu Cầy còn quá ít (và hy vọng họ không phải đang đi “biệt phái”…)

  Trung

  Like

 9. Trí thức gì như thằng chó Bùi Tin mà không hiểu về lịch sử lá cờ nền vàng của ông cha ta có từ thời 2 bà Trưng. Thằng Bùi Tín không biết lịch sử về lá cờ vàng thì chỉ rơi vào 2 loại:

  1/ Là con chó ngu dốt nhưng tự vỗ ngực là nhà báo, là dân chủ, là phản tỉnh

  2/Là con chó cướp đang tinh vi bảo vệ đảng chó CSVN, lập lờ đánh lận con đen, giả vờ ngây ngô để bảo vệ đảng chó của nó mà thôi.

  Những thằng chó như Bùi Tín tôi không bao giờ tin và bắt tay với nó nhưng tôi để mặc nó phá nát bọn chó CSVN được tí nào thì hay tí đó.
  Trong gia đình và họ hàng nhà tôi bất cứ ai lấy tư cách đảng viên nói chuyện với tôi đều bị tôi nói ra những điều đểu cáng thối nát, khốn nạn của CSVN vào mặt.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s