CXN_111514_7204_”Tất cả những tên tự xưng là dân chủ cả loại đã xuất ra hải ngoại lẫn loại đang …hoạt động trong nước đều bắt đầu …thành tích dân chủ của mình bằng cách la lối trên …mạng rằng bị đánh đập , cản trở đi lại , làm việc ….rồi …xin tiền hải ngoại .”

5 comments on “NGUYỄN VĨNH LONG HỒ – Điếu Cày & KHỔ NHỤC KẾ?”

 1. Thêm 1 tên bộ đội Hồ Tặc bị lật tẩy , uổng công bọn cs đã huấn luyện điệp viên 2 mang. Với chế đọ cs chúng kiên trì thí Tốt rất giỏi. Mục tiêu là để đánh phá, chuyển hướng đấu tranh của NVHN.

  Like

 2. tất cả những tên tự xưng là dân chủ cả loại đã xuất ra hải ngoại lẫn loại đang …hoạt động trong nước đều bắt đầu …thành tích dân chủ của mình bằng cách la lối trên …mạng rằng bị đánh đập , cản trở đi lại , làm việc ….rồi …xin tiền hải ngoại . tôi xin khẳng định một lần nữa , ở Việt Nam nếu bọn an ninh cộng sản có chứng cứ hoạt động chống đối kể cả bằng lời nói thì chúng cho nhập kho …không vết tích chứ không thèm đánh ngoài đường đâu mà la lối . Vô kho rồi thì xin lỗi , vô thăm còn không được lấy gì tin tức lọt ra ngoài . tất cả những trò la lối từ trại giam cũa bọn này đều là trò giả mạo xin tiền bá tánh và xin giải nhân quyền phục vụ cho mưu kế luồn sâu. Cứ điểm lại từ Nguyễn Thanh Giang cho tới Trần Khải Thanh Thủy , Cù Vũ , Nguyễn Văn Lý, Trần Huỳnh Duy Thức , Phạm Chí Dũng , Lã Việt Dũng , Điếu Cày….đều có lý lịch bịa như vậy . Tôi thử hỏi ai biết Việt Khang đang ở đâu??? Không ai cả .Thế mà mấy thằng cò thì tin gì cũng ra mạng được .

  Like

 3. Bài viết của tác gia NVLH thì khỏi chê…
  Nghỉ về tụi cs…cách nghỉ của tôi rất giống của anhtusg.
  Hãy nhìn nhung74 con người như Trương văn Sương…chỉ có chết với tụi cs,làm gì có chuyện ở tù như thằng già Đoàn viết Hoạt viết bài gửi ra nước ngoài hoặc thư nhét đầy áo như thằng đéo cày…mà không bị phát hiện.
  Đầu cha mấy thằng viết láo mà cũng có người tin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s