CXN_111614_7216_CS bây giờ giấu số liệu của Ngân sách rồi, chúng sợ CXN biết quá nhiều, đăng bài thì ĐBQH và Đảng Viên, BBT, BCT, UV BCHTW lo sợ: Quốc hội yêu cầu hạn chế tối đa chi cho dự án mới

Châu Xuân Nguyễn
————–

Ngay cả chỉ thu và chi mà chúng cũng không dám viết rõ…Trích bài báo dưới đây…“Tổng số thu cân đối ngân sách trung ương: 589.807 tỷ đồng; Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 331.293 tỷ đồng; Số chi cân đối ngân sách trung ương là 815.807 tỷ đồng, gồm cả 229.221 tỷ đồng số thu cân đối, thu có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho địa phương.”(HT)
————–
Chúng chỉ tuyên bố tổng thu là 859,807+331,293= 921,100 ngàn tỉ, nhưng tổng chi chúng chỉ cho biết chi TW nhưng không cho tổng chi nên chúng giấu nhẹm con số bội chi=tổng chi – tổng thu. Từ đó chúng khỏi tiết lộ con số tiền cần bán trái phiếu là bao nhiêu (năm trước là 400 ngàn tỉ, năm nay là 510 ngàn tỉ, nợ công tăng thêm là 540 ngàn tỉ theo CXN tính toán. Nhưng trước đó có một bài báo CXN vớ dc nên có con số tổng chi và bội chi tại đây….CXN_111214_7163_Cứ nhớ 2 con số của Ngân Sách 2015 (CSVN nó chưa cho biết sẽ bán bao nhiêu tiền trái phiếu, CXN bổ sung sau) là thu 920 ngàn tỉ đồng và bội chi là 226 ngàn tỉ đồng. Năm 2013 bội chi 200 ngàn tỉ, 2014 bội chi 224 ngàn tỉ, 2015 BC là 226 ngàn tỉ, tức là chí ít mỗi năm tăng thêm nợ công ngần ấy tiền cộng thêm trả nợ, và đầu tư công để ngoài NS). Làm sao sau 2016 giảm nợ công xuống được, có phải lừa bịp hay không ????
—–
Trích bài 7163 ngày 12.11.2014:”Trích bài báo dưới đây:”Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 là 911.100 tỉ đồng (tính cả 10.000 tỉ đồng thu chuyển nguồn từ năm 2014 sang thì tổng số thu là 921.100 tỉ đồng); tổng chi cân đối ngân sách nhà nước 1.147.100 tỉ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 226.000 tỉ đồng, tương đương 5% GDP.”(HT)
———–

Theo bài 6775 ngày 16.10.2014, CXN chỉ ước tính, bây giờ có con số dc QH thông qua, con số cũng không khác nhau là mấy……..Trích bài 5775 ngày 16.10.14:”Và cứ cho là 2015, tổng thu thuế là 1 triệu tỉ, tổng chi là 1,25 triệu tỉ, bội chi 250 ngàn tỉ, vay bù đắp bội chi là 250 ngàn tỉ (tăng 50 ngàn tỉ đồng), phát hành trái phiếu đầu tư như 2014 là 100 ngàn tỉ, đảo nợ không là 70 ngàn tỉ như 2014 mà 2015 phải là 130 ngàn tỉ đồng (tăng 60 ngàn tỉ đồng), trả nợ và viện trợ như cũ là 159.683 ngàn tỉ như 2014. Vậy nhu cầu trái phiếu 2015 sẽ bằng nhu cầu trái phiếu 2014 là 400 ngàn cộng thêm 50 ngàn tăng bội chi và tăng 60 ngàn tỉ đảo nợ (tổng cộng tăng là 110 ngàn tỉ). Nhu cầu trái phiếu 2015 sẽ là 400+110 = 510 ngàn tỉ.” (HT).
——–

Đoạn này sẽ dc chỉnh sửa theo số liệu QH thông qua theo bài báo dưới đây là…””NS 2015, tổng thu thuế là 921,100 tỉ, tổng chi là 1,147,100 tỉ, bội chi 226 ngàn tỉ, vay bù đắp bội chi là 226 ngàn tỉ (tăng 50 ngàn tỉ đồng), phát hành trái phiếu đầu tư như 2014 là 100 ngàn tỉ, đảo nợ không là 70 ngàn tỉ như 2014 mà 2015 phải là 130 ngàn tỉ đồng (tăng 60 ngàn tỉ đồng), trả nợ và viện trợ như cũ là 159.683 ngàn tỉ như 2014. Vậy nhu cầu trái phiếu 2015 sẽ bằng nhu cầu trái phiếu 2014 là 400 ngàn tỉ cộng thêm 26 ngàn tăng bội chi và tăng 60 ngàn tỉ đảo nợ (tổng cộng tăng là 86 ngàn tỉ). Nhu cầu trái phiếu 2015 sẽ là 400+86 = 486 ngàn tỉ.”
————-

Đó là con số NS của 2015, năm 2016 thì bội chi sẽ tăng vì lương đầu 2015 sẽ tăng 40 ngàn tỉ nữa và chi sẽ tăng theo lạm phát, vậy 2017 sẽ ra sao ??? Làm sao nói là giảm được ????
———

Càng ngày bọn CSVN này càng nợ nhiều thêm, mỗi năm khoảng 540 ngàn tỉ thì sống sót dc bao lâu khi tổng thu NS cộng dầu thô chỉ khoảng 900 ngàn tỉ, hơn phân nữa NS thu là tăng thêm nợ thì bao giờ NS làm ăn khấm khá trả nợ đây ??? Chắc là sẽ vỡ nợ như 3D nói thôi“(HT)

——–
QH bây giờ như bài báo dưới đây là hạn chế tối đa chi cho dự án mới tức là đầu tư công hạn chế tối đa vì nợ quá nhiều, không bán trái phiếu kịp, chúng nó đang thoi thóp từng ngày đây.
——–
Đồng bào hãy xuống đường biểu tình để nhanh chóng giựt sập bọn cùi hủi này.
——
Melbourne
16.11.2014
Châu Xuân Nguyễn

One comment on “CXN_111614_7216_CS bây giờ giấu số liệu của Ngân sách rồi, chúng sợ CXN biết quá nhiều, đăng bài thì ĐBQH và Đảng Viên, BBT, BCT, UV BCHTW lo sợ: Quốc hội yêu cầu hạn chế tối đa chi cho dự án mới

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s