CXN_112814_7327_Tình trạng bội chi, thâm thủng ngân sách như thế này sẽ diễn ra cho tới khi CSVN vỡ nợ hay đồng bào xuống đường biểu tình mà chúng lên máy bay thoát chạy thôi, không có kế sách để chống lại bội chi và thâm thủng: 11 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 97,1% dự toán

Châu Xuân Nguyễn
————
CXN_050514_4943_Ko cần biết an toàn hay không, chỉ cần nhớ 4 con số cho năm 2014, tổng thu thuế 800 ngàn tỉ, trả nợ vay 200 ngàn tỉ, bội chi ngân sách 224 ngàn tỉ, vay thêm 400 ngàn tỉ: Nợ công Việt Nam: “Khả năng trả nợ rất khó khăn


CXN_090114_6138_Vỡ nợ đang tiến hành theo lời kêu gọi của 3D: CS giở trò điếm đàng, láu cá láu tôm trong con số trái phiếu nè….: KBNN: Điều chỉnh tăng KH phát hành TPCP năm 2014 thêm 22.000 tỷ đồng
—–
CXN_111514_7206_Còn 1 tháng rưỡi nữa hết năm, nhu cầu trái phiếu là 400 ngàn tỉ mà chỉ bán dc 188 ngàn tỉ thì chắc bọn này in tiền 200 ngàn tỉ rồi: Kho bạc Nhà nước huy động 3.910 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
———–
CXN_101614_6775_Năm 2015 bội chi sẽ là 250 ngàn tỉ trong tổng số thu 1 triệu tỉ, nhu cầu trái phiếu sẽ là 510 ngàn tỉ và chỉ bán dc 200 ngàn tỉ, thâm thủng NS sẽ là 310 ngàn tỉ năm 2015 sau khi thâm thủng 200 ngàn tỉ năm 2014: Dự chi 150.000 tỷ đồng trả nợ và viện trợ trong năm tới
———–
CXN_100914_6720_Bài báo này xác nhận CP chỉ bán được 200 ngàn tỉ trái phiếu trong nhu cầu 400 ngàn tỉ, NS không đủ trang trải (âm 200 ngàn tỉ): Chi ngân sách vượt 1,5 lần mức thu
————
CXN_102414_6906_Tôi thì tính ra là phải mỗi năm 540 ngàn tỉ tăng nợ công, tổng thu thuế + dầu thô 2014 là 800 ngàn tỉ: Nợ công mỗi năm tăng 350 nghìn tỷ – Tiền đâu ra để trả nợ?
——
Tất cả theo đúng lịch trình vở nợ của bọn CSVN này rồi, 6 năm tranh đấu thì cũng sắp tới đích rồi, bà con hãy ngưng đóng thuế, đóng cửa DNNVV, đốt cháy, uy hiếp CS và xuống đường biểu tình nhiều từ đây đến hết 2015 là chúng sẽ lên máy bay mà dzot như Ukrainia thôi
——
Melbourne
28.11.14
Châu Xuân Nguyễn
+++++++++++++++

http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/11-thang-thu-ngan-sach-nha-nuoc-dat-971-du-toan-2014112716420471016ca33.chn
A+ A-Thứ 5, 27/11/2014, 21:27
11 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 97,1% dự toán

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục thống kê, tổng thu ngân sách Nhà
nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2014 ước đạt 759,7 nghìn tỷ đồng;
bằng 97,1% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 513,2 nghìn tỷ đồng; bằng 95,2%; thu từ dầu
thô đạt  91,5 nghìn tỷ đồng; bằng 107,3%; thu cân đối ngân sách từ
hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 151,1 nghìn tỷ đồng; bằng 98,1%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước là 174,5 nghìn
tỷ đồng; bằng 94,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài (không kể dầu thô) là 108,7 nghìn tỷ đồng; bằng 97,4%.

Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt  99,3 nghìn
tỷ đồng; bằng 92,6%; thuế thu nhập cá nhân 42,3 nghìn tỷ đồng; bằng
89,3%; thuế bảo vệ môi trường 10,3nghìn tỷ đồng; bằng 81,3%; thu phí,
lệ phí 9,7 nghìn tỷ đồng; bằng 94%.

Đồng thời, cũng theo Tổng cục thống kê, tổng chi ngân sách Nhà nước từ
đầu năm đến thời điểm 15/11/2014 ước đạt 894,2 nghìn tỷ đồng; bằng
88,8% dự toán năm.

Trong đó chi đầu tư phát triển là 145,3 nghìn tỷ đồng; bằng 89,1%
(riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 140,8 nghìn tỷ đồng; bằng 89,1%);
chi phát triển sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản
lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể là 629,5 nghìn tỷ đồng; bằng 89,5%; chi
trả nợ và viện trợ 119,4 nghìn tỷ đồng; bằng 99,5%.

>>>Thu ngân sách Hà Nội gần chạm mốc 100 nghìn tỷ đồng trong 10 tháng

Nguyệt Quế

Theo Trí Thức Trẻ/Tổng cục thống kê

By chauxuannguyenblog Posted in CXN Tagged

2 comments on “CXN_112814_7327_Tình trạng bội chi, thâm thủng ngân sách như thế này sẽ diễn ra cho tới khi CSVN vỡ nợ hay đồng bào xuống đường biểu tình mà chúng lên máy bay thoát chạy thôi, không có kế sách để chống lại bội chi và thâm thủng: 11 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 97,1% dự toán

  1. CHÍN MƯƠI BẢY PHẢY 1 PHẦN TRĂM (97,1%) ….Đ Ạ T. Là con số cs “bùa ói ra … 50% biết có đủ hong? Chết tới mủi còn xạo.
    …. …..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s