CXN_122814_7641_Không biết Cụ NV Thiệu có quen biết gì với Nguyễn Xuân Phúc hay Trần Văn Truyền hay không nhỉ ????

Đây là nhận định của Cụ Thiệu về 2 tay này…:”Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”

 

2 comments on “CXN_122814_7641_Không biết Cụ NV Thiệu có quen biết gì với Nguyễn Xuân Phúc hay Trần Văn Truyền hay không nhỉ ????

  1. Rỏ ràng là cái đám giòi bọ như Nguyễn xuân Phúc hay Trần văn Truyền nếu hồi cụ Thiệu còn sống , chúng có quỳ lạy , van xin để được bưng bô , hầu hạ cho cụ , cụ cũng chẳng quan tâm , nói chi đến quen biết .
    Nếu có quen biết thì cụ Thiệu có quen biết một thằng , đó là thằng Hồ chí Minh và đám đàn em của nó . Nói quen biết cũng không đúng vì thằng Hồ và đám đàn em có tư cách gì mà gọi là quen biết với cụ Thiệu , chẳng qua cụ Thiệu quá rỏ về chúng , đi guốc vào đầu chúng nên cụ mới có câu nói để đời đến hôm nay mà bất cứ thằng cộng sản nào cũng biết . Đó là :
    ” Đừng nghe những gì cộng sản nói , mà hảy nhìn kỷ những gì cộng sản làm “.

    Like

  2. Hai con đỉa cs gộc hút máu dân k tanh này chém gió ghê thật. Lũ chúng mày tưởng dân mù k biết sao mà bốc phét thế. Cs chúng mày k đớp cứt của dân thì lấy gì mà mua nhà biệt thự bên Mỹ hả Phúc hói.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s