Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành: Kêu gọi bỏ án tử hình và yêu cầu “hãy chấm dứt ngay những hành động uy hiếp sự sống!”

http://www.chuacuuthe.com/2014/12/cha-vinhson-pham-trung-thanh-keu-goi-bo-an-tu-hinh-va-yeu-cau-hay-cham-dut-ngay-nhung-hanh-dong-uy-hiep-su-song/


VRNs (28.12.2014) – Sài Gòn – Thánh lễ cầu cho công lý và hòa bình cuối tháng Mười Hai tối nay tại Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn do cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT chủ sự và giảng lễ. Trong bài giảng, cha Vinhsơn nhấn mạnh đến sự sống là quà tặng Thiên Chúa ban cho con người và “không ai có quyền lấy đi sự sống của người khác” và ngài kêu gọi bỏ án tử hình.

Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành: "Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi chấm dứt án tử hình. Chúng tôi kêu gọi suy xét lại các án tử hình, nhất là các vụ án có dấu hiệu oan sai"

“Hỡi những ai ủng hộ sự chết, hỡi những ai chủ trương sử dụng sự chết, nhân danh bất kỳ một lợi ích nào, hãy biết: phương tiện xấu không thể mang lại sự tốt. Hãy chấm dứt ngay những hành động uy hiếp sự sống! Hãy dừng tay lại, đừng tiến hành bất cứ một hành động nào gây ra cái chết, cho dù nhân danh bất cứ điều gì. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi chấm dứt án tử hình. Chúng tôi kêu gọi suy xét lại các án tử hình, nhất là các vụ án có dấu hiệu oan sai, đặc biệt là vụ án Hồ Duy Hải  và Nguyễn Văn Chưởng. Xem xét lại cẩn thận và công minh. Chúng ta không mất gì cả, nhưng nếu quả thật là oan sai, chúng ta cứu được mạng người; mà sự sống thì vô giá, không ai gầy tạo được sự sống”.

Mời quý vị lắng nghe bài giảng của cha Vinhsơn.

One comment on “Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành: Kêu gọi bỏ án tử hình và yêu cầu “hãy chấm dứt ngay những hành động uy hiếp sự sống!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s