Hành trình tìm kiếm hài cốt tử sĩ VNCH (Đức Mẹ TV)

Hành trình tìm kiếm hài cốt tử sĩ VNCH

Đức Mẹ TV

Published on Dec 31, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=P8omkuvs3M8

Chúng tôi xin chuyển đến Quý Vị một video clip mới nhất, qua chương trình truyền hình “Cà Phê Tối” với xướng ngôn viên Anna Huyền Trang, của Dòng Chúa Cứu Thế, Saigon, có tên: “Hành Trình Kiếm Tìm Hài Cốt Tử Sĩ VNCH”, phát hình vào ngày cuối năm 31-12-2014…

Thật vô cùng cảm dộng đến ứa nứơc mắt, khi nhìn thấy nhửng hình ảnh của các thiện nguyên viên đã cải táng 474 hài cốt của các Tử Sĩ QLVNCH nằm rải rác trong vùng Bình Tuy, Bình Thuận… Nhất là khi nghe những lời nói và những giọt nứơc mắt thương cảm của Soeur Thanh Mai, và thiện nguyện viên anh Phêrô Nguyễn Văn Phượng… Để thấy rằng dù gần 40 năm qua, người dân Việt Nam Cộng Hòa vẫn nhớ ơn và tưởng nhớ đến những người Chiến Sĩ và Tử Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân..

Chân thành tri ân tấm lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp của Qúy Linh Mục, Quý Soeur, Quý Thiện nguyện viên.. Xin Thiên Chúa nhân từ ban nhiều hồng ân cho Qúy Vị và Gia đình.

Xin kính chào tưởng niệm Tử Sĩ QLVNCH.

Vui mừng vì từ nay các Niên trưởng / Chiến hữu của chúng tôi đã có một mộ phần, hương khói, để đời đời yên nghĩ……

BMH amsfv@aol.com
Washington, D.C

Xin mời Qúy Vị theo dỏi video clip để tường và tiếp tay phổ biến rộng rãi..

VIDEO : Đức Mẹ TV

Hành trình tìm kiếm hài cốt tử sĩ VNCH

https://www.youtube.com/watch?v=P8omkuvs3M8…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s