CXN_010815_7716_Nổi dậy chống cướp đất và CA giết người: Dân oan biểu tình đông nghịt bờ hồ Hoàn kiếm Hà nội (MTGPMN)

 

Thứ Tư, ngày 07 tháng 1 năm 2015

Hàng trăm dân oan khắp các miền đang biểu tình tại Bờ Hồ Hà nội.Hiện thời tiết đang rất  lạnh, tuy nhiên không khí tại bờ hồ rất nóng, băng rôn biểu ngữ của bà con bằng áo, váy… rất ấn tượng.

Bộ mặt của chính quyền VN cũng rất ấn tượng với du khách Quốc tế.

One comment on “CXN_010815_7716_Nổi dậy chống cướp đất và CA giết người: Dân oan biểu tình đông nghịt bờ hồ Hoàn kiếm Hà nội (MTGPMN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s