Các giám mục Venezuela lên án sự áp đặt của chủ nghĩa xã hội độc tài cộng sản


Protesters_are_met_by_riot_police_on_Feb_15_2014_in_Altamira_Caracas_Venezuela__Credit_andresAzp_via_Flickr_CC_BY_ND_20_CNA_2_21_14VRNs (14.01.2015) – Sài Gòn- Venezuela ngày 13.01.2015 – CNA- cho hay Hội nghị Giám mục (GM) Venezuela đã đưa ra lời kêu gọi mục vụ hôm thứ Hai (12.01.2015) kêu gọi chính quyền và người dân canh tân đạo đức và tinh thần để đi ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội mà hiện nay đang phải đối mặt với các quốc gia.

Bức thư hôm 12.01.2015 cảnh báo rằng: ” Chủ nghiã xã hội Mac-xít là con đường sai lầm, và do đó không nên áp dụng.”
Các GM bắt đầu bức thư bằng cách nhắc lại những sự kiện diễn ra vào đầu năm 2014, khi chính trị biến động dẫn đến 43 người chết và hàng trăm người bị thương.
” Điều đó cho thấy cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về nhu cầu đối thoại giữa các nhà lãnh đạo chính phủ, phe đối lập, và các nhóm tổ chức xã hội khác. Nhờ những lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô và sự tham gia  Đức TGM Aldo Giordano, bên cạnh những lời kêu gọi khác từ nhiều tổ chức, cuộc đối thoại đã được đưa ra mà không bao giờ tiếp tục triển khai ngoài những cuộc họp đầu tiên”.
Trong những tháng gần đây, tình hình càng trở nên tồi tệ, do cuộc khủng hoảng kinh tế gia tăng, bắt nguồn từ món nợ nước ngoài khổng lồ, không kiểm soát được lạm phát, sự mất giá của đồng tiền và sự thiếu hụt các nhu cầu cơ bản, các ngài giải thích như thế.
Nạn tham nhũng lan tràn rộng rãi, sự sụt giảm giá dầu, và sự điều hành kém hiệu quả của chính phủ, các vấn đề chính và nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này là do “hệ thống  kinh tế, chính trị có tính chất xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác hay cộng sản” .
” Hệ thống xã hội chủ nghĩa cộng sản độc tài và toàn trị , nó thiết lập nên dưới sự kiểm soát của nhà nước đối với các khía cạnh của cuộc sống của các công dân và các tổ chức công cộng và tư nhân. Nó cũng đe dọa tự do và các quyền của con người và các hiệp hội, dẫn đến sự áp bức và đổ nát ở mọi quốc gia nơi mà nó đang cố cầm giữ.
Việc đối phó với tình hình này cần được ” đối thoại chân thành và có hiệu quả nhằm mang lại những thay đổi và thỏa thuận vì lợi ích của tất cả mọi người và trong đó “quốc hội phải đi đầu”.
” Việc tái lập quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Hoa kỳ sau 53 năm đối đầu mang lại thông qua sự trung gian của ĐTC Phanxicô, cho thấy vị trí khoan nhượng và cực đoan là không có kết quả và cuối cùng phải nhường đường cho gặp gỡ và đối thoại.”
Các GM đã khuyến khích chính phủ và các nhà lãnh đạo phải ghánh vác trách nhiệm của họ trong việc phải giải quyết các vấn đề của đất nước: ” Hãy nhớ rằng Thiên Chúa và tổ quốc- quê hương sẽ phán xét và trừng phạt những người phạm bất kỳ sự bất công và vi phạm lời thề của mình đó là phải hành động đúng đắn”.
” Việc thành lập quân đội phải hành động bằng sự vô tư được quy định theo Hiến pháp. Các thế lực chính trị và nhân dân Venezuela nói chung phải loại bỏ tất cả hình thức bạo lực, chúng ta có thể xây dựng lại một xã hội hòa bình, hiến pháp trật tự và hòa bình hệ tại đường lối Cộng Hòa.
Mặt khác, các ngài lưu ý,” hệ thống kinh tế được áp dụng của chính phủ rõ ràng là không hiệu quả”. Chính phủ phải ” đặt ý thức hệ cứng nhắc sang một bên, không thành công, đừng mong muốn kiểm soát hết mọi thứ, thực hiện những cải cách để phá vỡ bế tắc trong sản xuất, ngăn chặn lạm phát và giải quyết tình trạng thiếu các mặt hàng cơ bản” .
Gốc rễ của tất cả các đổi mới này là sự thống nhất của các gia đình, các GM đã nhấn mạnh: ” gia đình là hạt nhân cơ bản của xã hội.”
Pv. VRNs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s