Hà Nội đang lo sợ: Diễn tập đàn áp biểu tình, tái diễn sự kiện Thiên An Môn

https://www.youtube.com/watch?v=MYWBCNT7N6o

3 comments on “Hà Nội đang lo sợ: Diễn tập đàn áp biểu tình, tái diễn sự kiện Thiên An Môn

  1. nếu chúng nó dùng bạo lực với người dân thì đồng bào chúng ta sẽ không ôn hòa nhân nhượng với chúng nữa, đối với kẻ dùng bạo lực thì chỉ có cách dùng bạo lực bật lại chúng chứ không gì khác . khi đồng bào ta biểu tình mà chúng huy động lực lượng chống khủng bố ( theo ngôn ngữ riêng của chúng ) thì nhất định chúng ta phải đánh lại chúng bằng sức mạnh đoàn kết tập thể, bằng bom xăng , dao, liềm , cuốc , xẻng…bằng tất cả những gì ta có. chúng là kẻ thù của dân, là thế lực đen tối, là xấu xa tội ác mà chúng ta phải nhất định tiêu diệt loại trừ ra để giải thoát chúng ta

    Like

  2. Một chính quyền gì mà ngày tháng chỉ lo diễn tập để đàn áp người Dân yêu Nước,không lo đánh giặc Trung quốc xâm lược ngoài kia kìa csvn chỉ lo làm chuyện ruồi,không có nước nào mà ngu ác như csvn bán Đất Nước không chút xót đau

    Like

  3. Các thành phố lớn đều lo sợ là “giao thừa” Ất Mùi sẽ có biến. CSVN lo sợ vì chúng làm cho kinh tế nát nhừ, chúng siêu giàu còn dân thì siêu nghèo; mà bất công quá lớn thì sinh biến thôi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s