Sức công phá khủng khiếp của tên lửa Tomahawk Mỹ vừa bắn thử

http://laodong.com.vn/vu-khi/suc-cong-pha-khung-khiep-cua-ten-lua-tomahawk-my-vua-ban-thu-295598.bld <========Bấm vào đây để xem hình di động

(LĐO) HOÀNG ĐIỆP – 1:0 PM, 08/02/2015

Hải quân Mỹ đã thử nghiệm khả năng tấn công các mục tiêu di động của tên lửa hành trình Tomahawk. Với sức công phá lớn, tầm bắn rộng và độ chính xác cao, Tomahawk được coi là con át chủ bài trong các đòn tấn công phủ đầu của quân đội Mỹ tại nhiều chiến dịch.

1 / 15
Việc bắn thử này đã chứng minh khả năng dẫn đường của tên lửa này khi đang bay bị thay đổi hướng đến các mục tiêu di động, sau khi thông tin về mục tiêu được cập nhật từ máy bay do thám. Cùng khám phá loại tên lửa này.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s