CXN_021015_8076_Nhận thấy lòng căm thù của đồng bào đối với chế độ thối nát do bọn chúng gây ra…nên chúng bèn bán cái,chuyển mục tiêu căm thù của đồng bào sang mẹ tàu của chúng,hòng né đạn… (TCvsCSVN,MMDT)

 • Đồng bào mình hãy cảnh giác,đừng mắc mưu tụi cs Pắc bó.
  Năm xưa,Hồ chó đã rước mẹ Tàu,cha Nga về gây cảnh nồi da,xáo thịt mà đồng bào miền Bắc phải gánh chịu,đó là:

  Cải cách ruộng đất với hơn 200.000 người bị chúng giết.
  Nhân văn Giai phẩm với tầng lớp Văn nghệ sĩ,trí thức tinh hoa dân tộc… bị chúng đọa đày,tù tội….
  Rồi hôm nay ,cũng chính bọn chúng,trước nguy cơ sụp đổ chế độ vì Kinh tế nát bét,tham nhũng thối nát,nợ nước ngoài ngập sặc mủi,nội bộ đấu đá để tranh giành quyền,tiền….
  Nhận thấy lòng căm thù của đồng bào đối với chế độ thối nát do bọn chúng gây ra…nên chúng bèn bán cái,chuyển mục tiêu căm thù của đồng bào sang mẹ tàu của chúng,hòng né đạn…
  Muốn thoát giặc đói,muốn giành lại tự do,dân chủ,muốn thoát giặc ngoại xâm…không cách nào khác…đồng bào ta hãy kiên định lập trường,tiêu diệt lũ cs Pắc bó,đừng nghe tuyên truyền bịp bợm của chúng mà xa rời mục tiêu:cs Pắc bó chính là kẻ thù của dân tộc VN.

 

By chauxuannguyenblog Posted in CXN Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s