CXN_021115_8079_Bạn Lâm Sơn chửi Trọng Lú rất chuẩn, TL đi ngược lại nguyên tắc lãnh đạo Tây Âu là “without fear or favour” tức là phải công bình, không sợ hãi cũng như không thiên vị (TCvsCSVN,MMDT)

Châu Xuân Nguyễn

——————————-
One comment on “CXN_021015_8071_Nơi tôi sinh sống, TT chỉ xót xa khi thấy cảnh con người hay con vật phải chịu hành hạ, còn khi nghe về tham nhũng thì không được xiot1 xa mà phải ra lệnh điều tra, nếu không thì chính Thủ Tướng sẽ bị đuổi việc: Tổng bí thư: Nghe chuyện chạy chức xót cả ruột”

Lâm sơn

Con mẹ thằng não teo Trọng lú này luôn tự sướng trong nội bộ đảng chúng nó, nào là KT tăng trưởng nhất khoá, nào là TQ sợ rút giàn khoan. Vấn đề chạy chức chạy quyền liên quan đến con người, tâm tư, tình cảm,… mả mẹ mày làm lãnh đạo mà cứ lo sợ hết điều này đến điều khác thì mày chỉ dung túng cho đàn em của mày phá hoại đất nước này thôi. Thằng TBT này đúng là nó mù và điếc nặng rồi, cái gì nó cũng nhận xét là tốt hết k có sai phạm. Trong đầu nó chứa toàn phân ng nên nhận xét như con củ c..c

——————–

CXN: Là lãnh đạo thì 93 triệu người chú ý hành xử của mình xem có công bằng, chính trực hay không trong tất cả mọi việc công. Khi làm việc công mà sợ sệt thì hết tính công bằng, trở thành bao che cho đàn em. Còn thiên vị người thân thì 92,999,999 ng còn lại mất lòng. Nếu thiên vị mà giấu là không thành thật.

Các bạn theo dõi anh Châu 6 năm nay thì luôn luôn khi CXN đánh ai thì không sợ, không kiêng nể…như đám PTDC thần kinh, XHDS, DLB, QLB, Bauxite, Việt Tân, Vũ Đông Hà, Hội Đồng Liên Tôn vì chúng a dua theo thằng dc CSVN cài cắm trong PTDC để thâu tóm thành kế hoạch ve sầu thoát xác.

Và những người trong CLB CXN cũng không dc thiên vị hơn người ngoài, họ chỉ dc sắp xếp công việc thích hợp với khả năng họ vì ơn nghĩa họ theo CXN, tranh đấu giúp CXN rất hữu hiệu trg trận đánh CSVN nên họ phải dc đền bù xứng công với họ chứ không có chuyện hoạn heo lên làm Bộ Trưởng.
Sống ở Úc 40 năm, CXN rất ý thức dc về phong cách hành xử công bằng với 93 triệu người, không thiên vị mà cũng không run sợ, không tình cảm riêng tư cũng không tư thù cá nhân, chỉ có việc chung mà thôi.
Dưới đây là vài thí dụ về “without fear or favour”

http://en.wikipedia.org/wiki/Oath_of_Allegiance_%28United_Kingdom%29 (lời thề trung thành với Nữ Hoàng Anh Quốc)

  • The original judicial oath as set out in the 1868 Oaths Act:
I, (Insert full name), do swear that I will well and truly serve our Sovereign Lady Queen Victoria in the office of (Insert judicial office of), and I will do right to all manner of people after the laws and usages of this realm, without fear or favour, affection or illwill. So help me God.
================
Dịch Google
Lời thề công dân nguyên thủy như quy định trong Đạo luật 1868 lời thề:Tôi, (Điền vào tên đầy đủ), tuyên thệ rằng tôi thực sự phục vụ tận tình và tốt cho Sovereign Lady Nữ hoàng Victoria trong văn phòng của (Điền vào văn phòng tuyên thệ), và tôi sẽ làm đúng tất cả các cách thức của người dân trước pháp luật pháp tập quán này, mà không sợ hãi hay thiên vị, tình cảm hay ác tâm. Vì vậy, xin Chúa giúp tôi.
—————-

Lời tuyên thệ của Cảnh Sát HongKong

http://en.wikipedia.org/wiki/Police_oath
English version according to Chapter 232, schedule 1, Laws of Hong KongI, .. <Officer’s Name> .. (swear by Almighty God/ do solemnly and sincerely declare) that I will well and faithfully serve the Government of Hong Kong Special Administrative Region according to law as a police officer, that I will obey uphold and maintain the laws of the Hong Kong Special Administrative Region that I will execute the powers and duties of my office honestly, faithfully and diligently without fear of or favour to any person and with malice or ill-will toward none, and that I will obey without question all lawful orders of those set in authority over me.
Dịch Google

Hồng KôngPhiên bản tiếng Anh theo chương 232, tiến trình 1, Luật pháp của Hồng KôngI, .. <Tên CSat> .. (tuyên thệ trước Thiên Chúa Toàn Năng / long trọng và chân thành tuyên thệ) tôi sẽ phục vụ trung thành và tốt cho Chính phủ Hồng Kông đặc khu hành chính theo quy định của pháp luật là một sĩ quan cảnh sát, tôi sẽ tuân thủ và giữ vững, duy trì luật pháp của đặc khu hành chính Hồng Kông mà tôi sẽ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của tôi một cách trung thực, trung thành siêng năng mà không sợ hãi hay thiên vị bất kỳ người nào và hoàn toàn không có ác ý hay thù oán với bất kỳ ai, và rằng tôi sẽ vâng lời không nghi ngờ tất cả những chỉ đạo hợp pháp của cấp trên

Đó là phong cách của Tây Âu, Trọng Lú không biết điều sơ đảng đó mà lại tuyên bố trước quần chúng về những mối lo sợ, tình cảm khi hành động chống tham nhũng mua quan bán tước. Nếu một người lãnh đạo nói ngược lại với tất cả nguyên tắc hành xử bình đẳng và công minh thì làm sao diệt được tham nhũng ???

Chắc chắn một điều, khi CXN làm TT thì tình hình tham nhũng sẽ ko còn nữa vì CXN sẽ act without fear and favour là vậy, vì CXN sống với Tây Âu 40 năm và chỉ biết duy nhất một lối làm việc như thế, anh chịu ko nổi thì từ chức để người khác vào phục vụ CP CXN.


Càng ngày kịch bản kết liễu KT của CSVN càng rõ, đồng bào ngưng đóng thuế (CP HCS sẽ không truy thu thuế), xuống đường biểu tình đột xuất để nhanh chóng lật đổ bọn ăn hại đái nát, bất tài, tham nhũng, quản lý KTVM tồi vì ngu xuẫn và dốt nát để nhanh chóng có một CP mới có tài hơn, trong sạch hơn.

Melbourne
11.02.15
Châu Xuân Nguyễn
By chauxuannguyenblog Posted in CXN Tagged

One comment on “CXN_021115_8079_Bạn Lâm Sơn chửi Trọng Lú rất chuẩn, TL đi ngược lại nguyên tắc lãnh đạo Tây Âu là “without fear or favour” tức là phải công bình, không sợ hãi cũng như không thiên vị (TCvsCSVN,MMDT)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s