Video: Cộng sản sup đổ năm 2015 chậm lắm nam 2016

QLVNCH và Bộ Đội, ai ăn thịt chó, ai không ??? Nếu QLVNCH không ăn thịt chó thì làm saoăn thịt người được như CSVN nhồi sọ ????

QLVNCH và Bộ Đội, ai ăn thịt chó, ai không ??? Nếu QLVNCH không ăn thịt chó thì làm saoăn thịt người được như CSVN nhồi sọ ????

https://www.youtube.com/watch?v=GBcZ-MsLLLU&sns=fb

6 comments on “Video: Cộng sản sup đổ năm 2015 chậm lắm nam 2016

 1. Gỏ vào Google dòng chữ:German-proxy.de.
  Trang hiện ra.
  Click chuột vào dòng thứ 2:
  Điền http://Chauxuannguyenblog.wordpress.com vào ô hình chữ nhật.
  Tiếp tục như mọi lần mở blog CXN.
  Lưu ý muốn mở xem cho mản nhãn,phải click vào đường link trên Video…
  Có gì trục trặc anh cứ hỏi,sẽ có người giải thích.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s