CXN_022215_8196_”Kẻ thù trực tiếp mà nguy hiểm của dân tộc VN chính là thằng cs Pắc bó:dòi trong xương dòi ra. Chính cs Pắc bó mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm cho đất nước nầy tanh bành,dân tộc VN lầm than,lòng người Bắc Nam chia rẽ ly tán,đất đai của tiền nhân gầy dựng lần lượt rơi vào tay tàu cộng…từ khi chó hồ rước cái chũ nghĩa quái thai khốn nạn mang về VN…. Vậy thì:mỗi người dân VN chúng ta hãy chung tay tiêu diệt kẻ thù trực tiếp của dân tộc VN,đó là tụi cs Pắc bó.” (TCvs)

2 comments on “CXN_021115_8086_”Thắng chó Tàu nó có tội gì mà chống nó hè?????????” (GPCXN,MMDT,TCvsCSVN)”

 1. Tàu là kẻ thù truyền kiếp,nhưng lại là người dưng…không phải bàn cãi.
  Kẻ thù trực tiếp mà nguy hiểm của dân tộc VN chính là thằng cs Pắc bó:dòi trong xương dòi ra.
  Chính cs Pắc bó mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm cho đất nước nầy tanh bành,dân tộc VN lầm than,lòng người Bắc Nam chia rẽ ly tán,đất đai của tiền nhân gầy dựng lần lượt rơi vào tay tàu cộng…từ khi chó hồ rước cái chũ nghĩa quái thai khốn nạn mang về VN….
  Vậy thì:mỗi người dân VN chúng ta hãy chung tay tiêu diệt kẻ thù trực tiếp của dân tộc VN,đó là tụi cs Pắc bó.

  Like

 2. Có tôi chứ ,tội của nó lớn nữa là đằng khác tội cuả nó là bảo kê cho cộng sản Việt nam,bao che cho cộng sản việt nam.Thử hỏi nếu không có thằng giặc chó này đứng sau lưng bảo kê cho bọn ác thú thì làm gì cộng sản xâm lược được miền nam Việt nam?Làm gì bè lủ quái thú còn tồn tại tới ngày nay?

By chauxuannguyenblog Posted in CXN Tagged

One comment on “CXN_022215_8196_”Kẻ thù trực tiếp mà nguy hiểm của dân tộc VN chính là thằng cs Pắc bó:dòi trong xương dòi ra. Chính cs Pắc bó mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm cho đất nước nầy tanh bành,dân tộc VN lầm than,lòng người Bắc Nam chia rẽ ly tán,đất đai của tiền nhân gầy dựng lần lượt rơi vào tay tàu cộng…từ khi chó hồ rước cái chũ nghĩa quái thai khốn nạn mang về VN…. Vậy thì:mỗi người dân VN chúng ta hãy chung tay tiêu diệt kẻ thù trực tiếp của dân tộc VN,đó là tụi cs Pắc bó.” (TCvs)

 1. Kẻ thù nguy hiểm trực tiếp của nhân dân VN duy nhất là bọn cs pacpo . Dù phải hy sinh xương máu để tiêu diệt lủ quỉ dử pacpo , nhân dân Vn cũng sẳn sàng .

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s