CXN*_041114_4606_Obama nói cho 300 triệu người tin, Tony Abbot cho 22 triệu, Cameron cho 85 triệu và tương lai CXN cho 90 triệu thì làm sao bây bây giờ CXN nói láo như Phạm Chí Dũng được ????

TS Nguyễn Mạnh Tường, Tú Tài 2 năm 16 tuổi, 2 bằng TS Pháp năm 22 tuổi, Luật và Văn Chương nhưng bị CS dụ dỗ về nước, cuối đời phải đẩy xe bò kiếm bánh mì vụn qua cơn đói ở Hà Nội http://chauxuannguyen.org/2013/07/03/nguyen-manh-tuong-mot-nha-dai-tri-thuc/

TS Nguyễn Mạnh Tường, Tú Tài 2 năm 16 tuổi, 2 bằng TS Pháp năm 22 tuổi, Luật và Văn Chương nhưng bị CS dụ dỗ về nước, cuối đời phải đẩy xe bò kiếm bánh mì vụn qua cơn đói ở Hà Nội http://chauxuannguyen.org/2013/07/03/nguyen-manh-tuong-mot-nha-dai-tri-thuc/

Đăng lần đầu: 11.4.2014

Châu Xuân Nguyễn

—————-

Sống ở Úc, Mỹ, đời sống hằng ngày cũng ko nói láo với những ng xung quanh, bạn đồng nghiệp, hàng xóm, bọn vợ, con…và khi làm chính trị mà trí trá gian xảo thì Chính Trị Úc hay Mỹ không bao giờ, tuyệt đối ko bao bao giờ nói ông đó lanh trí, hùng biện, biết ứng xử tình thế v.v…nhưng họ nói thằng đó là “a liar and a cheat” là một thằng xạo và lừa bịp, như Nguễn Lân Thắng từng trí trá việc nó nói gài bẫy tôi.

Mình cũng vậy. Mẫy năm nay chỉ theo dõi trang của anh Châu, có thêm ttxva, danlambao để tham khảo. Chưa thấy hối hận chuý nào vì đã tin tưởng anh Châu! Chúc anh mạnh khoẻ, sớm về Việt Nam lãnh đạo đất nước, khi tổ quốc đã sạch bóng bọn tà quyền cộng sản.

Người trẻ VN bây giờ coi phim Mỹ nhiều nhiều lắm và tất cả phim Mỹ đều phản ảnh cuộc sống hiện thực của Mỹ là “Truth and Justice the American way” tức là “sự thật và công lý lối Mỹ” nên họ khinh bỉ Phạm Chí Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Phạm Thị Đoan Trang và ngược lại họ nhìn thấy chỉ có CXN là hành xử như trong movies của Mỹ (vì đó là giá trị chân lý Úc và Mỹ cùng quan điểm gần 300 năm nay rồi).

Đó là lý do khi những thằng láo xạo này đụng với CXN thì chúng sẽ lả người thiệt hại mà CXN lại ngày càng mạnh thêm, càng nhiều người vào ủng hộ… Chính Trị VN bây giờ là chinh trị Tây Âu rồi, ko còn dối trá, lừa bịp, đạo đức giả như VN nữa đâu, thằng nào con nào học điều này sớm thì tồn tại, theo lối mòn CS thì chôn thây…nhìn CHHV với chuyện tuyệt thực dởm thì sẽ rút ra một bài học, bây giờ là cháy tiêu luôn rồi…

Melbourne

11.04.14

Châu Xuân Nguyễn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s