2 comments on “Mặt Kia của Chiến Tranh

  1. Chà chà cái bọn Vnch và đế quốc Mỹ này sao bọn chúng .”khát máu.” thế chứ?Hành động .”khát máu.” của chúng làm cho ta mới cảm động làm sao?

    Like

  2. những hình ảnh trên cho thấy người lính Mỹ họ rất nhân hậu , những hành động của họ đã vạch trần, tố cáo sự lừa láo bịp bợm dối trá của hệ thống ban tuyên láo đảng cướp đảng cộng sản việt gian, và hệ thống sách giáo khoa từ tiểu học tới đại học của chúng. hãy đốt mẹ hết cái thứ sách rẻ rách của cộng sản đi các em các cháu học sinh à

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s