QLVNCH: Cuộc di tản của Quân Đoàn I và II tháng 3 -1975

tháng 4.1975 đồng bào khăn gói quả mướp chạy giặc CSBV từ Kontum Pleiku theo QLVNCH xuống Phú Yên kiếm QLVNCH mà theo hết rồi .Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại ĐN để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy hằng ngàn, hàng chục ngàn người dân này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

tháng 4.1975 đồng bào khăn gói quả mướp chạy giặc CSBV từ Kontum Pleiku theo QLVNCH xuống Phú Yên kiếm QLVNCH mà theo hết rồi .Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại ĐN để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy hằng ngàn, hàng chục ngàn người dân này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

https://www.facebook.com/son.cao.10/posts/794462720637352

Bình Loạn !

Đọc các bài viết của một số Sĩ Quan và Tướng lãnh VNCH viết về cuộc di tản của Quân Đoàn I và II tháng 3 -1975 . Ai cũng bùi ngùi thương tiếc cho một VNCH hùng mạnh nhưng tại sao lại bị thua nhanh như thế ? .
Loại bỏ sự việc đồng minh Mỹ chơi bẩn bỏ VNCH đơn côi không viện trợ vũ khí và đạn dược như tinh thần Hiệp Định Ba Lê là một đổi một .
Đặt câu hỏi vì sao VNCH chỉ trong 2 tháng mà thua như thế, những người không hiểu thì trách móc một số tướng lãnh như Tướng Phú, TT Thiệu . Thật ra quyết định di tản theo đường 7B là một quyết định sáng suốt, bất ngờ có ghi trong binh pháp từ ngàn xưa . Nếu áp dụng đúng sẽ thành công rất lớn .
Nhưng Quân Lực VNCH lấy chữ Nhân làm gốc đi dân nhớ, ở dân thương . Và tiếng tăm CSBV gian ác chôn sống người hồi Tết Mậu Thân tại Huế còn sờ sờ ra đó, và một điều chắc chắn rằng không ai muốn ở lại làm dân với loài quỷ đỏ khát máu CSVN nên họ dù chết cũng phải chạy theo quân đội VNCH để cùng di tản .
Và QL/VNCH là một quân đội lấy chữ NHÂN làm đầu nên hy sinh bảo vệ cả mấy trăm ngàn dân chúng tháo chạy nên đường sá bị tắt nghẽn, Lính lo bảo vệ đồng bào khỏi bị những tên du kịch Thượng Công theo bắn sẻ .
Cuộc lui binh đầy bi thảm khi di chuyển quá chậm làm yếu tố bất ngờ không có nên phải nhận lấy thất bại đau thương .
Các trang sử viết lại để con cháu đời sau thấy được cái nhân nghĩa của VNCH và sự Vô nhân tính của CSBV đối với đồng bào mình .
Đó là mục đích của tôi đưa những bài viết trên chứ không lấy Thành Bại Để luận Anh Hùng .
CSBV thắng được do không có chữ Nhân , cái thắng này giờ đất nước phải trả giá . Con cháu đời sau coi lại trang sử này chắc đau lòng lắm vì VNCH đã bị mất để CSBV gây thảm họa tang tóc cho dân tộc VN đến ngày nay

One comment on “QLVNCH: Cuộc di tản của Quân Đoàn I và II tháng 3 -1975

  1. Ai mà muốn sống với ác quỷ CS,chẳng qua không còn lựa chọn khác nên đành chấp nhận,mỗi ngày tôi thức dậy là chuẩn bị cho một ngày tối tăm với nhiều trăn trở cho chính mình và cho quê hương bi thương dập nát cả thể xác lẫn tâm hồn.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s