One comment on “Xem những hình ảnh không nên có của Đảng Việt Tân tại VN

  1. Nhìn bọn Vịt tân ăn chơi hành lạc…đủ biết chúng yêu nước hay yêu gì?
    Tụi này nếu bị dân VN tẩy chay,chúng sẽ còn nghề ca-ve để sống.
    Nhìn ổ ca-ve Hồng Thựn,Trẹm ham quá đi,he he…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s