‘Cách tính GDP ở VN rất lơ mơ’

12 tháng 3 2015

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng quan ngại về con số thống kê kinh tế “không chính xác” và rằng không nên “giao hết để Thủ tướng quyết”.

Ông Nguyễn Sinh Hùng đang là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

Ông Hùng được báo truyền thông nhà nước dẫn lời nói GDP là con số thống kê quan trọng nhất của đất nước nhưng cách tính hiện nay lại “rất lơ mơ, không chính xác, không biết thế nào mà lần”.

Bình luận của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam được đưa ra hôm 11/3 khi Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật thống kê sửa đổi.

Ông Hùng được truyền thông trong nước dẫn lời đánh giá luật này không minh bạch và nguyên nhân do điều ông gọi là “gần 100% điều khoản giao cho Thủ tướng và Chính phủ quy định.”

“Vậy người công bố chỉ tiêu quốc gia là ai? Ngay ví dụ như cách tính GDP của ta rất lơ mơ, không biết thế nào mà lần. GDP là con số thống kê quan trọng nhất của đất nước nhưng cũng không chính xác. Vậy Luật lần này khắc phục thế nào? Vì chỉ tiêu không minh bạch mới dẫn đến tính không chính xác.

“Chỉ tiêu không chính xác thì sao lãnh đạo đất nước được? Phải công khai minh bạch chỉ tiêu quốc gia. Luật phải quy định chỉ tiêu quốc gia vào thẳng trong Luật, quy định từ chỉ tiêu cho đến cách tính cho rõ ràng, và chịu trách nhiệm rõ ràng chứ không phải giao hết cho Thủ tướng, Chính phủ quy định” – Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh được dẫn lời nói rằng để cơ quan thống kê thuộc Chính phủ hay Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng không khác gì nhau, bởi Chính phủ cũng là nơi hoạch định kinh tế – xã hội trên cơ sở các số liệu thống kê được cung cấp, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu.

Trong khi đó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý tỏ ra quan ngại về tính độc lập của cơ quan thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa xây dựng kế hoạch, tham mưu kế hoạch, rồi lại công bố kết quả thực hiện. Vậy thì để cơ quan này thuộc bộ có độc lập được hay không?”

Cũng có ý kiến đề nghị quy định cơ quan thống kê Trung ương do Quốc hội thành lập hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, phản ánh.

One comment on “‘Cách tính GDP ở VN rất lơ mơ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s