CXN*_042014_4787_Ông dùng tài năng và đức độ để thu phục lòng người có nghĩa là đưa khả năng của ông ra để mọi người nhìn thấy rồi tin tưởng không phải như những nhóm khác dùng nhửng từ ngữ hoa mỹ để lừa bịp lòng tin của dân chúng (GPCXN)

Đăng ần đầu: 20.4.14

Trong tất cả các nhóm, hội đoàn phong trào yêu nước tui chỉ thấy có nhóm CXN là đúng đắn nhất:
– Ông CXN đứng ra tranh cử chức TT là để đấu tranh giành quyền lợi cho dân ,cho nước.( Ông dùng tài năng và đức độ để thu phục lòng người có nghĩa là đưa khả năng của ông ra để mọi người nhìn thấy rồi tin tưởng không phải như những nhóm khác dùng nhửng từ ngữ hoa mỹ để lừa bịp lòng tin của dân chúng).
-Trong trường hợp ông thành công thì những chương trình làm việc của ổng cũng hết sức rõ ràng minh bạch.
-Với bao nhiêu năm kinh nghiệm sống và làm việc ở ngoài ổng sẽ dễ dàng đối thoại với phương tây hơn là những “tiến sĩ” trong nước.
….

Cám ơn bạn,
Theo email thì hình như bạn sống ở Canada
AC

One comment on “CXN*_042014_4787_Ông dùng tài năng và đức độ để thu phục lòng người có nghĩa là đưa khả năng của ông ra để mọi người nhìn thấy rồi tin tưởng không phải như những nhóm khác dùng nhửng từ ngữ hoa mỹ để lừa bịp lòng tin của dân chúng (GPCXN)

  1. Chúc mừng anh Châu vì anh được nhiều người khâm phục,họ khâm phục anh vì cho đến nay chỉ có anh và nhóm NVVDV là đấu tranh loại bỏ CS tuyệt đối,còn các hội đoàn dân chủ kia nửa vời nức nở quá,lòi cái mưu phục vụ cho CS đổi hướng cai trị nên bị tẩy chay là đúng.
    Nếu để CS thay màu sắc cai trị thì 85 triệu dân VN nhảy xuống biển chết còn sướng hơn.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s