Ngắm những dòng sông không ‘hòa hợp’ trên thế giới


Ngắm những dòng sông không ‘hòa hợp’ trên thế giới

Thứ tư, 23 Tháng 4 2014 08:00:00

Sông Green và sông Colorado khi gặp nhau ở ngã ba sông để đổ về một sông khác đều giữ nguyên màu nước của mình.

Những dòng sông không ‘hòa hợp’ trên thế giới

Hợp lưu của sông Rhone và Arve ở Geneva, Thụy Sỹ.

Những dòng sông không ‘hòa hợp’ trên thế giới

 Hợp lưu của ba con sông Ilz, Danube và Inn ở Passau, Đức.

Những dòng sông không ‘hòa hợp’ trên thế giới

 Hợp lưu của sông Ohio và Mississippi ở bang Illinois, Mỹ. Bức ảnh này được chụp bởi NASA.

Những dòng sông không ‘hòa hợp’ trên thế giới

 Hợp lưu của sông Gia Lăng và Dương Tử ở Trùng Khánh, Trung Quốc.

Những dòng sông không ‘hòa hợp’ trên thế giới

 Hợp lưu của sông Rio Negro và Rio Solimoes, gần Manaus, Brazil.

Những dòng sông không ‘hòa hợp’ trên thế giới

 Hợp lưu của sông Green và Colorado ở công viên quốc gia Canyonlands, Utah, Mỹ.

Những dòng sông không ‘hòa hợp’ trên thế giới

 Hợp lưu của sông Thompson và Fraser ở Lytton, BC, Canada.

Những dòng sông không ‘hòa hợp’ trên thế giới

 Hợp lưu của sông Alaknanda và Bhagirathi ở Devprayag, Ấn Độ.

Những dòng sông không ‘hòa hợp’ trên thế giới

 Hợp lưu của sông Mosel và sông Rhine ở Koblenz, Đức.

Những dòng sông không ‘hòa hợp’ trên thế giới

 Hợp lưu của sông Drava và sông Danuve, gần Osijek, Croatia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s