CXN_040315_8542_Cách tính GDP theo tấn dầu thô hay theo tỉ usd, nếu tính theo tấn như TCThongKe tính thì GDP tăng nhưng nhập siêu là phải rồi…: GDP tăng cao nhất trong 5 năm (GDP formula)

ly-quang-dieu-t_1409193376640

Châu Xuân Nguyễn
——————-

GDP đâu phải tính ra anh sản xuất được bao nhiêu mà tính bằng cách anh bán ra thành phẩm và thu vào usd. Như dầu thô đâu phải sản xuất . Nếu bạn bán bánh mì, sản xuất 1000 ổ, 100 ổ đầu bán cái rẹt 10 đồng, 900 ổ sau bị ế, bán sale 1 đồng thì tổng thu của bạn là 1,900 chứ đâu phải là 10.000 đồng. GDP là tổng sản lượng tính bằng usd, giá bán hay giá xuất khẩu thành phẩm. Nếu tính như TCTK thì chỉ cần sản xuất mỗi ngày 10 ngàn ổ, bán đc 100 ổ rồi liệng hết thì tổng thu là 100 ngàn đồng hay sao ????? Những thằng ngố mà cũng tính thống kê mà ko biết mình tính cái chó gì nữa, con số vậy mà dám nói là thống kê phải thực.Trích bài báo ngày 1.4.2015:”Cụ thể, khai thác dầu thô trong quý I năm nay đạt khoảng 373.000 tấn, tương đương với tăng khoảng 9,8%. “Theo tính toán, dầu thô tăng 1 triệu tấn/năm thì GDP sẽ tăng khoảng 1,36%. Vì thế, với mức tăng 373.000 tấn chỉ trong một quý đã góp phần đáng kể vào mức tăng GDP”, ông Lâm lý giải.“(HT)

Càng ép chúng lý giải là thấy ngay cái sai của chúng. 1 triệu tấn 1 năm tăng thì khi giá dầu từ 100 usd/thùng còn 50 usd/thùng thì GDP phải giảm phân nữa tức là 50% chứ làm gì tăng 1,36%.CXN_011515_7765_Dầu thô chạm 44 usd thì bọn này phải ngưng 80% giàn khoan, mất doanh thu khoảng 350 ngàn tỉ, GDP giảm 17 tỉ tức là 10%: Vietsovpetro dừng sản xuất ở một số giàn nếu giá dầu tiếp tục giảm

CXN_010315_7681_Phần lớn doanh thu này là xuất khẩu, vì vậy nhập siêu sẽ trở lại với mức độ 12 tỉ usd/năm: Doanh thu Petro Vietnam có thể sụt 240 nghìn tỷ vì giá dầu (dầu thô)

Trích bài 7681 ngày 3.1.15:”Còn nếu giá dầu chỉ ở mức 60 USD/thùng, doanh thu của Petro Vietnam trong năm 2015 chỉ còn khoảng 515 nghìn tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc, doanh thu của tập đoàn sẽ giảm khoảng 240 nghìn tỷ đồng so với 2014.”(HT)
————

Trích bài 7765 ngày 15.1.15:”Đó là giá dầu 60usd, hiện giờ giá là 44 usd thì không những giá bán giảm mà phải đóng giàn khoan trên 48 usd, tức là giảm sản lượng, mất đứt một phần doanh thu thì GDP giảm, nhập siêu tăng. Ngay cả Venezuela bây giờ đang ở bên bờ vực vỡ nợ vì không đủ tiền trả nợ trái phiếu CP.“(HT)

Vậy mà các BT Vinh, TĐ Bình, PTT Ninh đều chỉ đạo check1 lại cách tính và tất cả đều chặt chẻ, siêu xạo chỉ cười mĩm…CXN chỉ nhìn phớt qua một điều là dầu thô thì thấy một cái sai quá lớn thì cần gì tìm những cái sai khác làm gì nhỉ. Thật rõ là một chiến dịch bơm thổi để lừa bịp dân VN, quốc tế và BCT, BBT, BCHTW, QH, lão thành và ĐV. Nhưng không ai còn ngu khi đọc bài này nữa.

Càng ngày kịch bản kết liễu KT của CSVN càng rõ, đồng bào ngưng đóng thuế (CP HCS sẽ không truy thu thuế), xuống đường biểu tình đột xuất để nhanh chóng lật đổ bọn ăn hại đái nát, bất tài, tham nhũng, quản lý KTVM tồi vì ngu xuẫn và dốt nát để nhanh chóng có một CP mới có tài hơn, trong sạch hơn.

Melbourne

3.4.15

Châu Xuân Nguyễn

———————-

http://www.econport.org/content/handbook/NatIncAccount/CalculatingGDP/Expenditures.html

Expenditures Approach to Calculating GDP

 In this approach GDP is calculated as the sum of four categories of expenditures on output. These are:

Gross Private Consumption Expenditures(C)
Gross Private Investment (I)
Government Purchases (G)
Net Exports (X – M)

GDP = C + I + G +NX

Private Consumption Expenditures (C):

This consists of all goods and service purchased by households. This is broken down even farther into services, nondurable goods, and durable goods.

 • As interest rates increase, people begin to save more and consume less in relation to their spending/saving habits with lower interest rates, so C decreases.
 • When taxes go down, people tend to have more income, so C increases.
 • When income increases, C increases.

This is the largest category and accounts for about two-thirds of the GDP

Investment (I):

Total Investment (I) = Fixed Investment + Inventory Investment + Residential Investment

Eventually all capital begins to wear out because of use or may even become technologically obsolete. This process is called depreciation which is the decrease in the capital’s value. Net private investment is gross private investment minus depreciation. Net private investment is important because it gives economists a clue to a possible increase to a certain capacity that a country can produce.

There are two types of investment: fixed investment and inventory investment. Fixed investment is the purchase of capital goods such as robots, machines, and factories. Raw materials (intermediate goods) are NOT included in investment. Inventory Investment is the change in inventories such as goods awaiting sale on store shelves, or raw materials which have yet to be assembled into final form or sold.

Positive inventory means that inventory is rising, while negative inventory means that inventory is falling.

Residential Investment is the purchase of new residential homes by the household sector.

Government Purchases (G):

This accounts for the total expenditures on new goods and services by the local, state, and federal government. Transfer payments are not included in government purchases, but rather find their way to consumption or investment. These payments include the spending of the government on welfare projects. These are programs and benefits that are awarded to individuals who do not need to work for it.

Net Exports (NX = X – M):

The value of a country’s total exports minus its total imports

X = foreign country’s spending on the country’s goods
M = Country’s spending on foreign goods

If (X – M) is positive, then X > M resulting in a trade surplus
If (X – M) is negative, then X < M resulting in a trade deficit
If (X – M) is zero, then X=M results in a trade balance

View an Example

———

Dịch GOOGLE

Phương pháp tiếp cận chi phí để tính toán GDP

Trong phương pháp này GDP được tính bằng tổng của bốn loại chi tiêu về sản lượng. Đây là những:

Tổng Chi phí tiêu thụ tư nhân (C)
Tổng đầu tư tư nhân (I)
Mua Chính phủ (G)
Xuất khẩu ròng (X – M)

GDP = C + I + G + NX
Chi phí tiêu thụ tư nhân (C):

Điều này bao gồm tất cả các hàng hóa và dịch vụ được mua bởi các hộ gia đình. Điều này được chia nhỏ thậm chí xa hơn vào các dịch vụ, hàng hóa lâu bền như TV, Tủ lạnh, màn, gối v.v.., và hàng hóa tiêu thụ ngay như xăng, dầu, gạo, đường, muối, nước mắm.

Khi lãi suất tăng, người ta bắt đầu tiết kiệm nhiều hơn và tiêu thụ ít liên quan đến chi tiêu của họ / tiết kiệm thói quen với lãi suất thấp hơn, do đó, C giảm.
Khi thuế giảm, người ta có xu hướng để có thêm thu nhập, do đó, C tăng.
Khi thu nhập tăng, C tăng.

Đây là loại lớn nhất và chiếm khoảng hai phần ba của GDP
Đầu tư (I):

Tổng vốn đầu tư (I) = Đầu tư cố định + Đầu tư tồn kho + Đầu tư Khu dân cư

Cuối cùng tất cả vốn bắt đầu để mang ra do sử dụng hoặc thậm chí có thể trở thành công nghệ lỗi thời. Quá trình này được gọi là khấu hao mà là sự giảm giá trị của tài sản. Đầu tư tư nhân ròng là tổng tư khấu hao trừ đi đầu tư. Đầu tư tư nhân thuần là quan trọng bởi vì nó cung cấp cho các nhà kinh tế một đầu mối với khả năng tăng đến một khả năng nào mà một nước có thể sản xuất.

Có hai loại hình đầu tư: đầu tư cố định và đầu tư hàng tồn kho. Cố định đầu tư mua hàng hóa vốn như robot, máy móc, và các nhà máy. Nguyên liệu (hàng hóa trung gian) là không bao gồm trong đầu tư. Đầu tư hàng tồn kho là sự thay đổi trong hàng tồn kho như hàng chờ bán trên các kệ hàng, hoặc nguyên liệu mà chưa được lắp ráp thành hình thức hay bán.

Hàng tồn kho tích cực có nghĩa là hàng tồn kho đang tăng lên, trong khi hàng tồn kho tiêu cực có nghĩa là hàng tồn kho đang giảm.

Đầu tư khu dân cư là việc mua nhà ở mới do các hộ gia đình.
Mua sắm của Chính phủ (G):

Điều này cho thấy tổng chi phí hàng hóa và dịch vụ mới của các địa phương, tiểu bang và chính phủ liên bang. Chuyển khoản thanh toán không bao gồm trong mua sắm chính phủ, mà là tìm cách để tiêu thụ hoặc đầu tư. Các khoản thanh toán bao gồm các chi tiêu của Chính phủ về dự án phúc lợi. Đây là những chương trình và quyền lợi được trao cho những cá nhân không cần phải làm việc cho nó.
Xuất khẩu ròng (NX = X – M):

Giá trị kim ngạch xuất khẩu của một quốc gia trừ đi tổng lượng nhập khẩu

Chi tiêu X = xuất khẩu
Chi M = nhập khẩu

Nếu (X – M) là tích cực, sau đó X> M dẫn đến thặng dư thương mại
Nếu (X – M) là âm, sau đó X <M dẫn đến thâm hụt thương mại
Nếu (X – M) là số không, sau đó X = M kết quả trong cán cân thương mại

Xem một ví dụ

———-

CXN: Khi KT VN Quý 1 chuyển từ zero nhập siêu đến 3 tỉ usd nhập siêu thì chắc chắn rằng GDP phải thấp hơn quý 4, 2014 chứ làm sao hơn được ?????CXN_031915_8372_Điều nhập siêu này thì CXN đã đoán được rồi, hậu quả sẽ là tỷ giá tăng, phá giá đồng tiền VN, tất cả vật giá tính theo nhập khẩu usd sẽ tăng, lạm phát tăng như cuối 2010 và siết chặt tài chính như đầu 2011 bằng cách tăng lãi suất, tất cả trở lại như đầu 2011 nhưng lần này thê thảm hơn vì 650/700 ngàn DN chết, nợ xấu NH 1 triệu tỉ, thâm thủng NS hằng 500 ngàn tỉ mỗi năm khi tổng thu thuế là 900 ngàn tỉ…..: Nhập siêu gần 1 tỷ USD trong tháng 2 (balance of payment)

——————————————

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/kinh-te-xa-hoi/gdp-tang-cao-nhat-trong-5-nam/353142.html

GDP tăng cao nhất trong 5 năm

QĐND – Thứ tư, 01/04/2015 | 23:36 GMT+7

QĐND – Nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Đây là nhận định được nhiều thành viên Chính phủ đồng tình tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2015, ngày 1-4, với sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Điển hình nhất, GDP quý I năm nay ước tăng 6,03%, cao nhất trong vòng 5 năm qua…

Tăng trưởng kinh tế ấn tượng

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 tháng đầu năm 2015, tình hình sản xuất, kinh doanh nhìn chung thuận lợi do giá dầu giảm mạnh nên không chịu nhiều sức ép về chi phí đầu vào. Cùng với đó, nhờ nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế và tái cơ cấu kinh tế, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, tranh thủ và tận dụng mọi cơ hội, nên hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm nay của hầu hết các ngành, lĩnh vực đạt kết quả khả quan.

Cụ thể, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I-2015 ước tính tăng 6,03% so với cùng kỳ năm 2014, đây là mức tăng cao nhất của quý I trong 5 năm qua. Trong mức tăng 6,03% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,14%, đóng góp 0,28 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,35%, đóng góp 2,82 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5,82%, đóng góp 2,36 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,47%, đóng góp 0,57 điểm phần trăm.

Đóng góp ấn tượng nhất vào thành tựu tăng trưởng chung của cả nền kinh tế là khu vực công nghiệp và xây dựng. Trong đó, ngành công nghiệp tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều mức tăng cùng kỳ của một số năm trước. Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng khá cao với 9,51%.

Xét về góc độ sử dụng GDP quý I năm nay, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,67% so với cùng kỳ năm 2014, đóng góp 8,48 điểm phần trăm vào mức tăng chung; tích lũy tài sản tăng 6,7%, đóng góp 1,6 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ làm giảm 4,05 điểm phần trăm của mức tăng trưởng chung.

Xếp hàng hóa lên tàu xuất khẩu ở cảng Đình Vũ (Hải Phòng). Ảnh: VŨ QUANG THÁI.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội 3 tháng đầu năm, đặc biệt là về tăng trưởng GDP. “Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GDP quý I đạt 6,03%. Tôi đã nghe các bộ chức năng báo cáo, khẳng định con số này đã được rà soát, đánh giá kỹ càng, trên cơ sở cách tính khoa học, theo thông lệ quốc tế”, Thủ tướng nói.

Lý giải về sự tăng trưởng mạnh của GDP trong quý I-2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Nguyễn Bích Lâm cho biết, ngoài sức tăng mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến và chế tạo, thì mức tăng của công nghiệp khai khoáng cũng góp phần rất lớn vào tăng trưởng GDP nói chung. Cụ thể, khai thác dầu thô trong quý I năm nay đạt khoảng 373.000 tấn, tương đương với tăng khoảng 9,8%. “Theo tính toán, dầu thô tăng 1 triệu tấn/năm thì GDP sẽ tăng khoảng 1,36%. Vì thế, với mức tăng 373.000 tấn chỉ trong một quý đã góp phần đáng kể vào mức tăng GDP”, ông Lâm lý giải.

Ông Nguyễn Bích Lâm cho biết, con số 6,03% tăng trưởng GDP hiện mới chỉ là ước tính. Số liệu thống kê có 3 con số: ước tính, sơ bộ và chính thức. Con số ước tính trong quý I được công bố ngày 26-3. Sau đó, đến tháng 6, khi có số liệu đầy đủ hơn, Tổng cục Thống kê sẽ công bố con số sơ bộ. Cuối cùng mới là con số chính thức. Con số ước tính được công bố vào ngày 26 hằng tháng là để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu

Tuy bức tranh tổng thể về kinh tế-xã hội trong quý I năm nay có nhiều điểm sáng rõ rệt, nhưng vẫn có những khó khăn được các thành viên Chính phủ quan tâm thảo luận. Đặc biệt là sự sụt giảm về sản lượng xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản và lượng khách du lịch đến Việt Nam.

Các thành viên Chính phủ đánh giá, khách du lịch giảm là do kinh tế một số nước có lượng khách du lịch đến Việt Nam lớn thời gian gần đây tăng tưởng chậm lại, hoặc gặp khó khăn. Tuy nhiên, việc xuất khẩu gạo tăng thấp làm giảm tới hàng trăm triệu USD là vấn đề đáng lo ngại, bởi khu vực nông nghiệp dù chiếm tỷ trọng GDP không lớn, nhưng lại tác động đến đại bộ phận người dân.

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 3 và quý I-2015Lạm phát (CPI) tháng 3 tăng 0,15%, 3 tháng giảm 0,1%. Tín dụng đối với nền kinh tế tăng 1,25% (cùng kỳ năm trước giảm 0,57%). Tổng vốn đầu tư xã hội đạt gần 30,4% GDP (cùng kỳ đạt 28,4%), tăng 9,1% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 3,05 tỷ USD, tăng 7%; vốn ODA giải ngân tăng 10,7%.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên trong phần họp báo được tổ chức ngay sau khi Phiên họp Chính phủ kết thúc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho hay, quý I năm nay ghi nhận sự sụt giảm về xuất khẩu ở một số nhóm hàng nông sản, thủy sản, trong đó có những mặt hàng lớn như: Gạo, cà phê, cao su đều suy giảm trên dưới 30%, làm giảm giá trị xuất khẩu tới khoảng hơn 500 triệu USD. Ngoài ra, do giá dầu thô trên thế giới liên tục giảm mạnh, nên mặc dù tăng sản lượng, xuất khẩu khoáng sản cũng góp phần làm suy giảm giá trị hàng hóa xuất khẩu hơn 1 tỷ USD.

Giải thích về sự sụt giảm trong xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh cho hay, nguyên nhân là do áp lực cân đối cung-cầu trên thị trường thế giới. Một số thị trường nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam áp dụng chính sách cấp hạn ngạch nhập khẩu gạo Việt Nam nhỏ giọt, hoặc chưa có đơn hàng lớn. Trong khi đó, các nước sản xuất nông nghiệp lớn trên thế giới cũng đang tạo sức ép cạnh tranh rất lớn với các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Ông Trần Tuấn Anh cũng cho rằng, do phía Mỹ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá nên hàng thủy sản của Việt Nam gặp nhiều bất lợi khi xuất khẩu vào thị trường này. Cùng với đó, sự mất giá của đồng ơ-rô cũng ảnh hưởng tới việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Tuy thừa nhận tăng trưởng xuất khẩu thực tế trong quý I thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu được Quốc hội giao và nhập siêu trở lại tới 5%, nhưng Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, điều đó hoàn toàn không bất ngờ. Trước đó, Nhà nước đã dự báo tình hình trong quý I-2015 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn. Năng lực sản xuất hàng xuất khẩu của chúng ta đạt ngưỡng cao của những năm 2013-2014, vì vậy, tăng trưởng những năm tiếp theo sẽ khó khăn hơn. Cùng với đó, sự biến động về tỷ giá cũng góp phần khiến cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp gặp khó khăn hơn.

Ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, cần tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung và gia tăng xuất khẩu nói riêng. Việc tích cực đàm phán, gia nhập các hiệp định thương mại tự do chính là giải pháp để tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam. Cùng với đó, cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa như nghị quyết Chính phủ đã chỉ ra, gia tăng các hoạt động xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp liên kết sản xuất để gia tăng chuỗi giá trị, giải quyết có hiệu quả các tranh chấp quốc tế liên quan đến thương mại…

10 chỉ tiêu đạt cao hơn so với báo cáo trước Quốc hộiSo với số liệu đã báo cáo với Quốc hội, năm 2014 có 10 chỉ tiêu đạt cao hơn, trong đó GDP tăng 5,98% (số đã báo cáo là 5,8%); tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu là 13,7% (đã báo cáo là 12,1%); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 30,7% (đã báo cáo là 30,1%); CPI là 1,84% (đã báo cáo khoảng 4,5-4,6%); xuất siêu 1,4% tổng kim ngạch nhập khẩu (đã báo cáo khoảng 1,01%);…

CHIẾN THẮNG

By chauxuannguyenblog Posted in CXN Tagged

6 comments on “CXN_040315_8542_Cách tính GDP theo tấn dầu thô hay theo tỉ usd, nếu tính theo tấn như TCThongKe tính thì GDP tăng nhưng nhập siêu là phải rồi…: GDP tăng cao nhất trong 5 năm (GDP formula)

 1. Lúc trước TN có thằng bạn thân mở shop bán quần áo,mĩ phẩm…ở 1khu chợ thị trấn,khi chiều về hỏi thăm nó ngày này bán được bao nhiêu? Nó nói được 2 triệu!Khá lắm!TN ghé thăm nơi nó bán 1 giờ xem sao,có khách mua nhưng hỏi ra lãi chỉ 2-5ngàn trên 1sản phẩm giá 100 ngàn,nếu ngày đó bán được 2triệu thì lãi có 40-100 ngàn,chi phí cho ăn uống tiêu xài nhà nó ít nhất mỗi ngày phải 100 ngàn chưa kể thuốc men khi cảm sốt,điện nước,xăng xe cộ…vậy là chừng gần 2 năm sau nó dẹp tiệm với số nợ gần 200 triệu,đơn giản vì nó chỉ nhìn thấy tổng số bán chứ không thấy lãi thực nên tiêu xài quá mức lại thêm nghĩ còn kinh doanh còn bù lỗ được khi gặp thời(????).Xem ra GDP mà CS tính cũng chẳng khác gì anh Châu nhỉ.

  Like

 2. Bầy khỉ csvn tính GDP theo cách Forget cái rổ to đùng CPI, có lẻ do mặt bằng cái rổ lổ BỰ – TO quá, lọt sàn hết roài.

  Like

 3. Cái này gọi là biết khổ, lổ nặng, không có kết quả, vẫn cứ cấm đầu vào yêu, mà yêu đơn phương thì có bao giờ hấp dẫn đâu chứ, chỉ tự hại chết mình, thân tàn, ma dại mà thôi, ngu ráng chịu.

  Like

 4. Thằng nào chơi ác thiệt, Quốc Gia đang nợ nần chồng chất khắp nơi không thể trả nổi, vay mượn không ai cho, cắt giảm viện trợ vốn vay liên tục, tiếc kiệm chi tiêu hết mức, tình hình KT rất đìu hiu ngáp ruồi, và KDSX thì quá siêu mạo hiểm,… ĐÙNG MỘT CÁI GDP TĂNG CAO NHẤT TRONG NĂM QUA. Super

  Like

 5. Cách tính GDP của csvn thể hiện bản chất của chúng : Nói láo một cách trơ trẽn! Chưa hết tháng 03 nhưng GDP của quý 1 đã tính xong từ lâu. 3X đi công du xin tiền ko được về tung ra chiêu lừa GDP 6.03%. 3X đã và đang phá nát cái đất nước này rồi. Đám quốc hội, BCT . . . cũng không tin con số này và chính 3X trước đây cũng đã nói cách tính GDP của csvn không giống ai, nhưng hùa với 3X để mị dân mà thôi.

  Like

 6. 3X có thể tạo ra con số 10% cũng được chứ có khó gì đâu,nhưng hắn chỉ sợ bất thường quá mức người ta không tin nên chỉ phù phép 6,03% cho nó hợp lý.Con số này dễ ẹt chứ có khăn gì đâu chỉ cần 3X gọi điện thoại đến các thằng có liên quan đến con số này( Tổng cục thống kê, bộ kế hoạch đầu tư…..)thì bọn nó sẽ làm theo và đóng kịch ngay-bọn chúng là cá bè 1 lứa mà.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s