CXN_041015_8604_Bức tường không sụp (khi còn là TNS) để chận đứng chiếc xe TPP của CSVN, c hỉ cần duy nhất một phiếu chống thì Dự Luật TPP cho VN không bao giờ được thông qua, ngày nào TNS còn đương nhiệm (Như TNS John Kerry từng một một mình phủ quyết tất cả dự luật trừng ph ạt CSVN ngay sau khi chiến tranh chấm dứt 30.4.1975): Senator Janet Nguyen Appointed Vice Chair of the Joint Asi an and Pacific Islander Legislative Caucus. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được bổ nhiệm làm Phó Chủ T ịch Nhóm Lập Pháp Hỗn Hợp Về Người Châu Á và Thái Bình Dương

https://www.youtube.com/watch?v=wozNGv56bkE

Châu Xuân Nguyễn
==================

p1x1.gif&c=677b1600-7dd6-11e3-aceb-d4ae527547e4&ch=68347af0-7dd6-11e3-ad70-d4ae527547e4

60f0f6a5-9587-40fd-a6cd-cc40a75f2fa8.jpg

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được bổ nhiệm làm Phó Chủ Tịch Nhóm Lập Pháp Hỗn Hợp Về Người Châu Á và
Thái Bình Dương

(Santa Ana) Chiều Thứ Tư vừa qua, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được bổ nhiệm làm Phó Chủ Tịch Nhóm Lập Pháp Hỗn Hợp Về Người Châu Á và Thái Bình Dương. Nhóm này được thành lập năm 2001 với mục đích đại diện và vận động cho quyền lợi của cộng đồng người Châu Á và Thái Bình Dương. Như vậy, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn là nhà lập pháp Cộng Hòa đầu tiên giữ chức vụ này.

“Là một người Mỹ gốc Việt, và là dân cử đại diện cho một địa hạt có hai cộng đồng Việt Nam và Nam Hàn rất lớn, tôi mong đợi được đóng góp và phục vụ các cử tri, qua vai trò phó chủ tịch Nhóm Lập Pháp Hỗn Hợp Về Người Châu Á và Thái Bình Dương,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, đại diện Địa Hạt 34 của Thượng Viện California, nói.
d4329425-4c8c-4493-9897-1d244208d41d.png

Tiểu Bang California có 16% cư dân là người Mỹ gốc Châu Á và Thái Bình Dương, tương đương một phần ba sắc dân này của toàn quốc Hoa Kỳ.

__._,_.___

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s