CXN_041215_8625_”A Châu không kêu gào TD NQ DC chung chung như bọn cò mồi dân chủ trong nước . A Châu ngoài việc nêu tôi ác của bọn csvn trong quá khứ , ca ngợi QL VNCH anh hùng , hy sinh cao cả . A Châu còn đánh thẳng vào từng tội ác to lớn của bọn cs ngày nay qua các chánh sách sách man ri m ọi rợ của chúng như anh vạch trần tính chất hút máu dân qua xăng điện , hay vấn nạn rất th ời thượng là côn an đố cướp tiền dân giửa ban ngày ban mặt . A châu chỉ rỏ cái ngu của bọ n csvn qua sự điều hành KTVM của chúng , nhưng cài hay của a Châu là nói lên được chúng ngu mà l ại rất gian , tham ác . Dân không thù cs nếu chúng chỉ ngu , Dân căm thù csvn vì chúng tàn ác đến mười và căm thù do chúng ngu chắc chỉ một thôi . cách đấu tranh của a Châu khác xa bọn dâm ch ủ trong nước thực tế sát sườn hơn nên chánh nghĩa chánh đáng hơn , tạo được niềm tin to l ớn , xoá ngờ vực trong lòng dân chúng vn hiện nay .” (MMDT, GPCXN, TPP, protest, LĐV, 27 Hội Đoàn, century to change VC)

Châu Xuân Nguyễn

ly-quang-dieu-t_14091933766403 comments on “CXN_031315_8326_Cùng một Hành Pháp của Obama (Administration) nhưng John Kerry khác 180 độ với Hillary Clinton, Ted Osius khác với David Shear. Cuộc chiến giựt sập CS là của 93 triệu dân VN, không phải của Mỹ, Úc, Anh, Euro, LHQ, UPR, ASEAN hay bất kỳ ai. Chiến tranh VN còn là của QLVNCH thì huống hồ gì nhân quyền, Tự Do, Dân Chủ v.v…. (TCvs)”

 1. Враги в доме

  Khi nào máu đồ nhà tan, khi nào toàn thể dân Việt bất tuân dân sự, dân tình luôn xuống đường thường xuyên, biểu tình phản đối rầm rộ về mọi chính sách man rợ không hợp lòng dân, thì khi đó Phương Tây và Mỹ mới vào cuộc và hổ trợ toàn diện… vì vậy hãy tự mình hành động, hành động, hành động, đả đảo mãnh liệt, không nhân nhịn bất kỳ trường hợp nào…

  Nói chung tất cả đều gói gém trong mục đích lật đổ CP csvn sớm giờ nào càng mang lại sớm tự do, dân chủ, tam quyền phân lập cho nước nhà không cs ngày ấy

  Like

 2. bị là cháu thằng hồ

  Dân VN phải tự cứu mình trước thì thế giới mới can dự được . Hảy biểu tình thường xuyên và đông đảo vì csvn đã tạo rất nhiều oan ức bất công trên đầu trên cổ dân 70 năm nay rồi . Có 1001 lý do chánh đáng để biểu tình lận . Vd ; như dân Saigon Chợ lớn mất chợ đầu mối Cầu ông Lảnh với chợ lớn vì chúng di dới chợ vào vùng đất mới của chúng , ảnh hường đời sống hàng triệu người buôn bán mấy đời ở hai chợ này . Rồi dân bị cướp đất , phụ huynh học sinh thì bị bọn mafia giáo dục trấn lột tiền bằng đủ cách như xây dựng trường , quỉ lớp , đồng phục , sách giáo khoa mất day mà in vô tội vạ rồi bắt phụ huynh phải mua , xang điện nước tăng vô tôi vạ , , . sinh viên ra trường không việc làm vì chổ ngon chúng chiếm hết cả rồi để cho con cháu chúng nếu dư thì bán giá cao , bọn phường xã và côn an thì ra mặt cướp nhà cướp tiền trắng trợn hơn nửa qua khẩu hiệu qui hoạch , môi trường v.v. Nói chung chánh sách của bọn csvn về bản chất rất độc ác , nên dựa vào chính sách mà biểu tình thì sẽ có đám đông ủng hộ vì nhân dân vn hiện nay đều là nạn nhân của mọi loại chánh sach của cs cả .

  Like

 3. bị là cháu thằng hồ

  Tôi thích trang CXN vì tính thực tế của nó . A Châu không kêu gào TD NQ DC chung chung như bọn cò mồi dân chủ trong nước . A Châu ngoài việc nêu tôi ác của bọn csvn trong quá khứ , ca ngợi QL VNCH anh hùng , hy sinh cao cả . A Châu còn đánh thẳng vào từng tội ác to lớn của bọn cs ngày nay qua các chánh sách sách man ri mọi rợ của chúng như anh vạch trần tính chất hút máu dân qua xăng điện , hay vấn nạn rất thời thượng là côn an đố cướp tiền dân giửa ban ngày ban mặt .
  A châu chỉ rỏ cái ngu của bọn csvn qua sự điều hành KTVM của chúng , nhưng cài hay của a Châu là nói lên được chúng ngu mà lại rất gian , tham ác . Dân không thù cs nếu chúng chỉ ngu , Dân căm thù csvn vì chúng tàn ác đến mười và căm thù do chúng ngu chắc chỉ một thôi . cách đấu tranh của a Châu khác xa bọn dâm chủ trong nước thực tế sát sườn hơn nên chánh nghĩa chánh đáng hơn , tạo được niềm tin to lớn , xoá ngờ vực trong lòng dân chúng vn hiện nay .

One comment on “CXN_041215_8625_”A Châu không kêu gào TD NQ DC chung chung như bọn cò mồi dân chủ trong nước . A Châu ngoài việc nêu tôi ác của bọn csvn trong quá khứ , ca ngợi QL VNCH anh hùng , hy sinh cao cả . A Châu còn đánh thẳng vào từng tội ác to lớn của bọn cs ngày nay qua các chánh sách sách man ri m ọi rợ của chúng như anh vạch trần tính chất hút máu dân qua xăng điện , hay vấn nạn rất th ời thượng là côn an đố cướp tiền dân giửa ban ngày ban mặt . A châu chỉ rỏ cái ngu của bọ n csvn qua sự điều hành KTVM của chúng , nhưng cài hay của a Châu là nói lên được chúng ngu mà l ại rất gian , tham ác . Dân không thù cs nếu chúng chỉ ngu , Dân căm thù csvn vì chúng tàn ác đến mười và căm thù do chúng ngu chắc chỉ một thôi . cách đấu tranh của a Châu khác xa bọn dâm ch ủ trong nước thực tế sát sườn hơn nên chánh nghĩa chánh đáng hơn , tạo được niềm tin to l ớn , xoá ngờ vực trong lòng dân chúng vn hiện nay .” (MMDT, GPCXN, TPP, protest, LĐV, 27 Hội Đoàn, century to change VC)

 1. Tôi cũng là người may mắn khi được biết vào đọc trang web của Anh Châu, tôi nghĩ đó là duyên may, nhưng tôi quyết định đứng về phía anh, về phía những người dân đó là sự lựa chọn định mệnh.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s