Cựu sĩ quan Quân lực Việt-Nam Cộng-Hòa trả lời ông Nguyễn-đình-Thắng: “Tôi sẳn sàng ra tòa để bảo vệ ngày Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa 19/06”

Nguyễn Đình Thắng
Xin chuyển tiếp và thỉnh cầu quý đại diện hội đoàn, tổ chức, đảng phái chính trị, tập thể chiến sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa lên tiếng phản đối trước sự kiện ông Nguyễn-đình-Thắng giám đốc BPSOS mượn cớ tổ chức Ngày Quân Lực 19-06 để làm kinh tàicho tổ chức riêng.
Quân-Sử Việt-Nam không bao giờ chấp nhận hình thức kinh doanh tử-sĩ VNCH như thế này!
Quân-Sử Việt-Nam (15-04-2015)
***
Cựu sĩ quan Quân lực Việt-Nam Cộng-Hòa trả lời ông Nguyễn-đình-Thắng: “Tôi sẳn sàng ra tòa để bảo vệ ngày Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa 19/06”

http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-6171_15-2/
ủy ban truy tố tội ác đảng cộng sản việt nam

ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG

P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834

Điện thoại: 626-257-1057

Email: ubtttadcsvn.vg

Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam

Kính gởi:

– Đồng bào Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại

– Quý vị Tướng Lãnh Quân Lực VNCH

– Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

– Quý vị Chủ Tịch hội đoàn Dân, Quân, Cán, Chính VNCH tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu

– Quý Ông Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, và Úc Châu

– Quý Ông Đỗ Văn Phúc, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

– Quý Chiến hữu Quân Lực VNCH

– Quý Chiến hữu Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa

– Quý Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí

– Trang Web Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận

– Trang Web Quân Sử Việt Nam

Thông báo:

– Ông Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc BPSOS, tổ chức chương trình ngày 19/6 “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta”

– Luật sư của ông Nguyễn Đình Thắng, Luật sư Edward Trivette

Về việc:

Ông Nguyễn Đình Thắng, qua Luật sư đại diện Edward Trivette, đòi hỏi cựu sĩ quan Quân Lực VNCH Liên Thành phải công khai xin lỗi trong vòng bảy ngày và dọa kiện ra tòa. Cựu sĩ quan Quân Lực VNCH Liên Thành bác bỏ đòi hỏi trên và sẵn sàng ra tòa để bảo vệ Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6, đồng thời xin chỉ thị và ý kiến của toàn thể quý vị đọc thư này

2 comments on “Cựu sĩ quan Quân lực Việt-Nam Cộng-Hòa trả lời ông Nguyễn-đình-Thắng: “Tôi sẳn sàng ra tòa để bảo vệ ngày Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa 19/06”

  1. Đầu cha thằng tiến sĩ láu cá nguyễn đình thắng.Tội lợi dụng 120.000 chữ ký của vụ Việt Khang là đủ đánh giá bản chất láu cá,gian dối,lươn lẹo có máu VC của mầy rồi.Con nít mà bày đặt kiện cha chú mầy hửm?VC xúi dục mầy hở thằng có đôi mắt bị bồ lệch ăn.

    Like

  2. không ai có quyền lợi dụng danh nghĩa ngày quân lực vnch 19/6 đễ trục lợi,ai làm việc này là vi phạm đến anh linh tử sĩ vnch,và xúc phạm đến danh dự của người lính vnch còn hiện hữu,
    trung ngôn nghịch nhĩ,ai đang sống ở hãi ngoại cầm cu cho csvn kiếm ăn là kẽ đâm sau lưng chiến vnch người chết lẩn người sống, đều là tội đồ của quân lực vncn./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s