Người dân tạo tường lửa, tiếp tục chặn quốc lộ 1A


Người dân tạo tường lửa, tiếp tục chặn quốc lộ 1A

https://youtu.be/ObFR9qFlZi0

2 comments on “Người dân tạo tường lửa, tiếp tục chặn quốc lộ 1A

  1. Đồng bào đừng bao giờ tin lời bọn DN&bọn tà quyền cs hứa.Chúng liên kết với nhau và đã ngồi trên đầu người dân VN suốt 70 năm qua.
    Tài nguyên,khoáng sản chúng bán rẻ như cho tụi tàu cẩu,mỗi đứa bỏ túi một ít.Chúng ăn trên đầu dân tộc VN.Chúng xem dân VN không bằng đứa trẻ con.
    Tụi tàu cẩu chỉ cần dúi phong bì là bọn cs lại rước công nghệ lạc hậu của tụi tàu,bất chấp ô nhiểm môi trường gây ảnh hưởng đến tính mạng bà con.
    Phải làm tới tới,không nhân nhượng.Không nghe lời hứa hảo của chúng.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s