VIDEO: Ký sự đường dài – Những cuộc viếng thăm quý TPB VNCH (Tập 1-6)


Ký sự đường dài – Những cuộc viếng thăm quý TPB VNCH (Tập 1), ngày 03.04.2015

https://youtu.be/Li6oiDexNZ0

Ký sự đường dài – Những cuộc viếng thăm quý TPB VNCH (Tập 2)

https://youtu.be/UVO8Qvrpsu8


Ký sự đường dài – Những cuộc viếng thăm quý TPB VNCH (Tập 3), ngày 11.04.2015

https://youtu.be/bW6fR59WQCw


Ký sự đường dài – Những cuộc viếng thăm quý TPB VNCH (Tập 4), ngày 14.04.2015

https://youtu.be/HVoV1D9MfgI


Ký sự đường dài – Những cuộc viếng thăm quý TPB VNCH (Tập 5)

https://youtu.be/a3N9lWm8wEE


Ký sự đường dài – Những cuộc viếng thăm quý TPB VNCH (Tập 6)

https://youtu.be/rEpWzPvvFEA


One comment on “VIDEO: Ký sự đường dài – Những cuộc viếng thăm quý TPB VNCH (Tập 1-6)

  1. kính gởi các nt và chiến hữu hãi ngoại.
    việc làm của các nt và chiến hữu là đáng trân trọng,những băng ghi hình cần đễ làm tài liệu,các nt và chiến hữu giúp họ mà đưa video lên báo,hóa ra giúp họ ít mà hại họ nhiều hơn,vài lời cùng các nt và chiến hữu,mong đừng vì thành tích làm cho các chiến hữu thương phế binh trong nước gặp khó khăn với tà quyền csvn.
    cựu quân tđ 3 – tđ 16 -sđ 9bb

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s