CXN_041815_8691_”Mấy chục năm rồi bị cs lừa mãi mà cũng k mở mắt ra cứ bị cs tung hỏa mù mãi, hay là DLB cũng là của cs lập ra để lừa dân. Việt. Đang lúc nước sôi lửa bỏng NS ki ệt quệ , đcs hết veo tiền ( nhở. CXN mới có đươc) XH rối loạn, nếu thực sự DLB, đảng VT mu ốn đánh cs thì phải tập trung kêu gọi ng dân BT lật cs chứ ,đằng này toàn hô hào miệng HHHG, rồi phong trào chúng tôi muốn biết để dịu lòng dân quên đi cơn đói kém kiệt quệ của đcs để từ từ đcs sẽ khỏi phục và sống mãi.” (TPP, protest, LĐV, 27 Hội Đoàn, highest bidder, begging, century to change VC)

ly-quang-dieu-t_1409193376640

2 comments on “CXN_1019814_6799_Đôi khi tôi do dự không biết Phong Trào Dân Chủ, Dân Làm Báo, Việt Tân, Phạm Thanh Nghiêm, Nữ Hoàng giả mạo bài viết Nguyễn Thị Phương Uyên này là một lũ ngu hay chỉ là một lũ ham hố diễn kịch để móc túi đồng bào hải ngoại hay cả hai ?????”

  1. Dân hải phòng
    19.10.2014 @ 1:52 Chiều Sửa
    Một bài phân tích rất chính xác của. CXN. Đúng vậy nếu nói HNTĐ thì phải đưa ra được bằng chứng cụ thể như công hàm bán nước PVĐ chứ, đằng này cứ nói vu vơ bậy bạ ai tin.Mấy chục năm rồi bị cs lừa mãi mà cũng k mở mắt ra cứ bị cs tung hỏa mù mãi, hay là DLB cũng là của cs lập ra để lừa dân. Việt. Đang lúc nước sôi lửa bỏng NS kiệt quệ , đcs hết veo tiền ( nhở. CXN mới có đươc) XH rối loạn, nếu thực sự DLB, đảng VT muốn đánh cs thì phải tập trung kêu gọi ng dân BT lật cs chứ ,đằng này toàn hô hào miệng HHHG, rồi phong trào chúng tôi muốn biết để dịu lòng dân quên đi cơn đói kém kiệt quệ của đcs để từ từ đcs sẽ khỏi phục và sống mãi.Mục tiêu của dân Việt giờ này là tiêu diệt đcs VN. Khi đcs sụp đổ thì mọi vấn đề phụ thuộc Tàu như hiện nay sẽ chấm dứt. Riêng cái khoản không phải ăn chất độc hai của. Tàu là đã cực sướng rồi. Ủng hộ CXN , ủng hộ việc đánh csVN là số 1 .gọiLikeTrả lời

2 comments on “CXN_041815_8691_”Mấy chục năm rồi bị cs lừa mãi mà cũng k mở mắt ra cứ bị cs tung hỏa mù mãi, hay là DLB cũng là của cs lập ra để lừa dân. Việt. Đang lúc nước sôi lửa bỏng NS ki ệt quệ , đcs hết veo tiền ( nhở. CXN mới có đươc) XH rối loạn, nếu thực sự DLB, đảng VT mu ốn đánh cs thì phải tập trung kêu gọi ng dân BT lật cs chứ ,đằng này toàn hô hào miệng HHHG, rồi phong trào chúng tôi muốn biết để dịu lòng dân quên đi cơn đói kém kiệt quệ của đcs để từ từ đcs sẽ khỏi phục và sống mãi.” (TPP, protest, LĐV, 27 Hội Đoàn, highest bidder, begging, century to change VC)

  1. Anh Châu là người duy nhất được 90 triệu dân Việt chọn trong cuộc xóa bỏ đảng cs qủy đỏ tiến đến một xã hội dân chủ, tự do. Còn tất cả những hội đoàn khác thì dân HỔNG DÁM TIN ĐÂU, vì trong cơn hoạn nạn dân đã hiểu thấu các vị mồm mép tép nhảy sáo rỗng. Thật là trăm voi không được bát nước sáo.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s