KHI “NGÀY THÁNG TƯ ĐEN” THÀNH “NGÀY HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TỰ DO”: PHẢI CHĂNG “LIÊN MINH DÂN CHỦ V IỆT NAM “,ĐÃ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG “ĐỨNG CHUNG VỚI VIỆT CỘNG ĐỂ BẢO VỆ TỔ QU ỐC VIỆT NAM”?

ngo-thanh-haiÔng Lê Phát Minh, nguyên chủ tịch Đảng Liên Minh Dân Chủ, dương kim cố vấn Đảng LMDC tuyên bố, đại y’: chúng ta phải đứng chung với họ (Cộng Sản VN) để chống Tàu Cộng.

Nếu lời tuyên bố nói trên của Ông Lê Phát Minh, chỉ là quan điểm cá nhân không phản ánh lập trường chung của Đảng LMDC. Chúng tôi thiễn nghĩ Đảng LMDC nên xác định rỏ, để niềm tin của đồng bào với lòng kính trọng và quy’ mến, ngưỡng mộ ky’ thác vào vị lãnh tụ sáng lập phong trào Quốc Gia Cấp Tiến, Đảng Tân Đại Việt, Liên Minh Dân Chủ, cố Gs Nguyễn Ngọc Huy , một nhà cách mạng chân chính công hiến cả cuộc đời vì tình yêu Tổ Quốc và theo đuổi thực hiện thể chế Tự Do, Dân Chủ bảo vệ nền Độc Lập và tôn trọng Nhân Quyền không bị mai một, thương tổn.

Chúng tôi nghĩ rằng : chống Trung Cộng xâm lược âm mưu thôn tính Việt Nam, đất nước ngàn đời được Tổ Tiên chúng ta dày công gây dựng, phát triễn và bảo vệ là mệnh lệnh chung của toàn dân tộc VN; không ràng buộc vào mệnh đề hợp tác, đứng chung với bọn độc tài Cộng Sản đã và đang đẩy con ngựa Tàu Cộng vào Hà Thành (như câu chuyện cổ sử “con Ngựa thành Troie/ Troy).

Trong trường hợp quy’ vị phô diễn động tác giả kèm theo những lời minh xác chỉ nhằm đánh lừa dư luận; y’ thức công chính sẽ kêu gọi sự phản kháng tương ưng.
pv

Kính mời đọc:

http://www.tinparis.net/thoisu15/2015_04_25_KhiNgayThangTuDentroThanhNgayHanhTrinhDiTimTuDoPhaiChangLMDCVN_KiemAi_CoivaymaKPVay.html

Trân trọng
TinParis.net

KHI “NGÀY THÁNG TƯ ĐEN” THÀNH “NGÀY HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TỰ DO”:
PHẢI CHĂNG “LIÊN MINH DÂN CHỦ VIỆT NAM “,ĐÃ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN
CHỦ TRƯƠNG “ĐỨNG CHUNG VỚI VIỆT CỘNG ĐỂ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM”?

KIÊM ÁI (LÊ VĂN ẤN)

Dẫn nhập: Trả lời phóng viên Thanh Trúc, ông Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải phát biểu như sau:

“Nói xoá bỏ ngày Quốc hận 30 Tháng Tư là điều mà CSVN vẫn dùng vẫn đưa ra, để đánh lạc hướng. Họ vận dụng lý do đó để họ lobby các dân biểu các nghị sĩ chống Dự luật này, tìm cách làm lu mờ ngày 30 tháng Tư đi mà công nhận ngày khác như ngày 27 tháng 7 là ngày liệt sĩ của CSVN, đó là lý do họ làm. Chúng ta không nên mắc mưu vấn đề đó mà nên nghĩ rằng Ngày 30 Tháng Tư chúng ta vẫn có là Ngày 30 Tháng Tư. Đạo luật này công nhận chính thức của Canada là Ngày 30 Tháng Tư. Do đó tôi thấy không nên hấp tấp cho rằng Đạo luật này xóa bỏ Ngày Quốc Hận.”

Đã có nhiều bài viết của nhiều bậc thức giả về chuyện “Ngày Tháng Tư Đen” (Black April Day) thành “Ngày Hành Trình Tìm Tự Do” (Journey To Freedom Day).

Dù biện bạch khéo léo cách nào thì “NGÀY THÁNG TƯ ĐEN” thành “NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO” cũng là CÁCH NÓI NGƯỢC NGẠO – như “NGÀY THÁNG TƯ ĐEN” thành “NGÀY DIỄN HÀNH CHO TỰ DO” (sic!) mà đảng Việt Tân đã làm vào năm 2005.

Không ai hấp tấp cho rằng Đạo luật S-219 xoá bỏ “NGÀY QUỐC HẬN”! Người ta chỉ sợ âm mưu nằm sau việc THAY TÊN, ĐỔI NGHĨA “NGÀY THÁNG TƯ ĐEN” thành “NGÀY HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO”.

Dù sao người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại cũng sẽ GHI CÔNG ĐẦU của các ông Ngô Thanh Hải, Lê Phát Minh, Nguyễn Quốc Nam đã bước đầu thực hiện được việc làm “ĐỨNG CHUNG VỚI VIỆT CỘNG ĐỂ BẢO VỆ VIỆT NAM” mà “Liên Minh Dân Chủ Việt Nam” của các ông đã chủ trương.

Xin đăng tải lại bài viết này để rộng đường dư luận.
*
Trong cuộc hội thảo với đề tài: HIỂM HỌA BẮC PHƯƠNG do Liên Khu Hội Âu Châu LIÊN MINH DÂN CHỦ VIỆT NAM (LMDCVN) tổ chức tại Paris, Pháp Quốc, ngày 7.4.2012, với sự tham dự khoảng 40 người, trong đó có những đại biểu từ Mỹ Châu đến tham dự như các ông Ngô Thanh Hải, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Liên Minh Dân Chủ đến từ Canada, ông Nguyễn Tấn Trí, Phó Chủ Tịch Ủy Ban CHTƯ/LMDCVN, và ông Lê Phát Minh, Cố Vấn LMDCVN đến từ Hoa Kỳ.

Trong cuộc hội thảo này, chỉ có lời phát biểu của ông LÊ PHÁT MINH là thích đáng nhất với đề tài thảo luận “Hiểm Họa Bắc Phương” và được cả hội trường vỗ tay tán thưởng. Chúng tôi xin ghi lại nguyên văn lời phát biểu của ông Lê Phát Minh để các thành viên LMDCVN khắp thế giới không có cơ hội tham dự buổi hội thảo, có nhận định khách quan và xin CÓ THÁI ĐỘ DỨT KHOÁT để đồng hương hải ngoại cũng như đồng bào trong nước biết chủ trương hợp tác với Việt Cộng của Liên Minh này:

(Trích):

“Có phải là người cầm quyền Việt Nam, hay là một cái chư hầu, hay là một thái thú của Trung Cộng? Đó là những cái điều mà làm cho tất cả chúng ta có thái độ thấy rõ là CSVN bán nước.

Tuy nhiên, cuộc thảo luận hôm nay của mình là mình phải hiểu rõ cái HOÀN CẢNH nó như thế nào? Có những cái mình nói ra là anh em không bằng lòng, nhưng mình phải nhìn một cách ngay thẳng trên một số vấn đề thì cái đó chúng ta mới có thể giải quyết được.

Về phương diện chính trị thì đương nhiên chúng ta với Cộng Sản là 2 chiến tuyến rất rõ ràng. Tuy nhiên về bảo vệ tổ quốc đương nhiên là cùng một mục tiêu bởi vì Tổ Quốc là trường tồn, dân tộc Việt Nam là trường tồn, còn thể chế chính trị nó có khéo léo cách mấy nó cũng kéo dài 50 năm, 100 năm, 200 năm nó cũng phải tan, nhưng mà Việt Nam, dân tộc Việt Nam vẫn còn.

Do đó, chúng ta phải có một thái độ dứt khoát rõ ràng Thái độ chính trị thì đương nhiên chúng ta và CSVN là hai cái khác nhau. Chúng ta chủ trương Dân Chủ Tự Do, CSVN chủ trương độc tài, hai cái không thể hòa hợp. Nhưng mà trên phương diện Tổ Quốc, chúng ta không thể nào nói đó là cái chết cho Cộng Sản Việt Nam, nhưng mà đó là cái chết cho dân tộc Việt Nam

Về Chính Trị, chúng ta không không thể nào Hòa Hợp, Hòa Giải với CSVN, nhưng Về phương diện bảo vệ tổ quốc chúng ta phải đứng cùng CSVN.”

(Hết trích).

Mở đầu, ông Lê Phát Minh đã cho rằng chúng ta phải xét cái hoàn cảnh nào mà Việt Cộng trở thành CHƯ HẦU, THÁI THÚ của Trung Cộng? Chúng ta lên án VC là chư hầu, là thái thú của Trung Cộng tất nhiên là bán nước rồi, nhưng chúng ta phải xét cho VC, phải thông cảm cho VC, phải “ngay thẳng” dù nói ra “có anh em không bằng lòng, nhưng phải nói ra mới giải quyết được vấn đề”! Nói cách khác, ông Lê Phát Minh muốn bào chữa cho hành động bán nước của Việt Cộng, dù có nói ra bị nhiều người không bằng lòng, cũng phải binh vực Việt Cộng.

Tiếp theo, ông Lê Phát Minh phân tích về 2 phương diện: Phương diện chính trị thì chúng ta không đứng chung với Việt Cộng. Nhưng về phương diện bảo vệ tổ quốc thì chúng ta phải cùng đứng chung với Việt Cộng để bảo vệ Tổ Quốc.

Những phần còn lại, ông Lê Phát Minh cũng chỉ lặp đi lặp lại với mục tiêu rõ ràng là Liên Minh Dân Chủ Việt Nam phải đứng chung với Việt Cộng để bảo vệ tổ quốc!!!

Tôi chăm chú nhìn ông Lê Phát Minh để xem ông ta có ĐUI không, nhưng ông ta nhìn qua nhìn lại rất linh hoạt, chứng tỏ ông ta không có mù. Tôi cũng để ý xem ông ta có ĐIẾC không, nhưng ông tỏ ra ghi nhận lời nói của kẻ khác một cách nhanh chóng, rõ ràng. Và dĩ nhiên ông ta binh vực Việt Cộng bằng lời nói rổn rảng như giáo sư đứng trên bục giảng thì ông ta không CÂM rồi. Không đui, không điếc, cũng không câm, tại sao ông Lê Phát Minh không thấy, không nghe, không biết là VIỆT CỘNG CHẲNG NHỮNG KHÔNG BẢO VỆ TỔ QUỐC TRƯỚC NẠN XÂM LĂNG CỦA TRUNG CỘNG, mà còn ĐÀN ÁP KHỐC LIỆT những ai chống Trung Cộng, dù đó chỉ là một thái độ ôn hòa? Giải thích thái độ của ông Lê Phát Minh qua lời phát biểu trích dẫn trên đây chỉ có một cách: đó là ông Lê Phát Minh cố ý binh vực thái độ làm chư hầu, thái thú cho Trung Cộng và Liên Minh Dân Chủ phải đứng chung chiến tuyến với Việt Cộng trong vụ việc Trung Cộng xâm chiếm nước ta. Nói cách khác, chúng ta phải hợp tác với Việt Cộng để đàn áp những ai chống Trung Cộng, và mỉa mai, đau khổ và nhục nhã cho Tổ Quốc Việt Nam khi ông Lê Phát Minh gọi đó là để BẢO VỆ TỔ QUỐC. Ông Lê Phát Minh nói như thế khác nào một đứa con đưa chén thuốc độc cho cha nó uống mà nói với anh em nó rằng đây là nước giải nhiệt cha uống đỡ khát.

Tại sao ông Lê Phát Minh không thấy, không biết công an Việt Cộng đã đạp vào mặt (nghĩa đen) người biểu tình chống Trung Cộng? Biết bao nhiêu người chỉ viết một bài báo, chỉ tham gia biểu tình ôn hòa chống Trung Cộng đã bị công an Việt Cộng đánh đập, bỏ tù đi, bỏ tù lại? Biết bao nhiêu người, phần nhiều là giới trẻ đã tỏ thái độ chống Trung Cộng mà bị kết tội “âm mưu lật đổ chính quyền”. Phải viết rất nhiều cuốn sách, phải dùng cả trăm cuốn phim tài liệu để dẫn chứng Việt Cộng đàn áp những người dân trong nước chỉ vì họ tỏ thái độ chống Trung Cộng, thế mà ông Lê Phát Minh không nghe, không thấy, không biết. Đó là một hiện tượng quái đản, chỉ giải thích được một cách: ông Lê Phát Minh đã bưng bợ Việt Cộng bất chấp lý trí.

Tuy nhiên, bài viết này không có mục đích vạch rõ cái đui, cái điếc của ông Lê Phát Minh để ông ấy nghe, thấy mà trở về với lý trí. Vì ngay sau khi ông Lê Phát Minh dứt lời, ông Trần Nghĩa Hiệp đã phản bác:
(Trích) “Ông (Lê Phát Minh – chú thích của Kiêm Ái) nói rằng về chính trị chúng ta khác biệt CSVN, cái đó đương nhiên rồi. Nhưng về phương diện Tổ Quốc chúng ta phải đứng chung với chúng. Tôi thấy rằng thằng Cộng Sản Việt Nam có bao giờ bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ dân chúng đâu mà ông nói để bảo vệ Tổ Quốc chúng ta phải đứng chung với với chúng nó được? Thành thử chúng tôi thấy rằng trước khi mà bảo vệ Tổ Quốc, chúng ta phải, CSVN phải dẹp đi chúng ta mới bảo vệ Tổ Quốc được, chứ thằng CSVN còn ở đó chúng ta không bao giờ bảo vệ được. Bởi chúng nó đã bán nước VN cho Trung Quốc rồi. Thành ra chúng ta không thể đứng chung với CSVN để bảo vệ Tổ Quốc được”. (Hết trích).

Ông Đỗ Bình cũng phát biểu tương tự. Nhưng rất đáng tiếc, khi ông Lê Phát Minh phát biểu xong thì hội trường vỗ tay, còn khi hai ông Hiệp và Bình dứt lời thì cả hội trường im phăng phắc. Chính thái độ tiêu cực của Chủ Tọa Đoàn cũng như cử tọa là mục đích chính của bài viết này.

Gần một tháng sau, ngày 02 tháng 5 năm 2013, Ban Chấp Hành Trung Ương Liên Minh Dân Chủ Việt Nam mới ra một “Bản Lên Tiếng về lập trường của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam.”, do Chủ Tịch Ngô Thanh Hải ký. Nội dung Bản Lên Tiếng nói gì?

Bản lên tiếng:
1) Liên Minh không đối thoại và hòa hợp hòa giải với Việt Cộng (ông Lê Phát Minh cũng nói như vậy). 2) Yêu cầu Cộng Sản Việt Nam đối thoại để đi đến hòa giải và hòa hợp với các cá nhân, đoàn thể, và tôn giáo trong nước. Liên Minh luôn hỗ trợ các phong trào dân chủ trong nước. 3) Liên Minh lên án những ai đi ngược lại tự do, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Ông Chủ Tịch Ngô Thanh Hải hay là cả LMDCVN tránh né về lời hô hào đứng chung với Việt Cộng để “bảo vệ Tổ Quốc”. Không đề cập đến một lập trường đã được phát biểu trong cuộc hội thảo có nghĩa là chấp nhận lập trường đó của ông Lê Phát Minh, các thành viên, các khu bộ khác của Liên Minh cũng không thấy có phản ứng gì sau lời Tuyên Bố của ông Lê Phát Minh và cả Bản Lên Tiếng của Liên Minh Trung Ương.

Những ai tham dự buổi hội thảo cũng như những ai xem được buổi hội thảo trên Internet cũng phải công nhận, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam và ông Lê Phát Minh đều ngồi xổm trên sự thật để hô hào các thành viên trong Liên Minh Dân Chủ Việt Nam nói riêng và đồng hương nói chung, phải đứng chung với Cộng Sản Việt Nam về cách đối phó với Trung Cộng.

Nhưng cách “bảo vệ Tổ Quốc” của Việt Cộng là gì?

– Để mặc cho Trung Cộng xâm phạm lãnh hải và lãnh thổ Việt Nam, bắn giết, cướp thuyền đánh cá, bắt ngư dân đòi tiền chuộc, cấm ngư dân đánh cá dù là trong lãnh hải Việt Nam.
– Đàn áp dã man những ai phản đối Trung Cộng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, ghép tội họ vào điều 88 là tội lật đổ chế độ Cộng Sản Việt Nam.

Một đoàn thể do Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, một nhà cách mạng chống Cộng lập ra mà chẳng những chấp nhận những việc làm phản bội Tổ Quốc trắng trợn như đã nêu trên mà còn “đứng chung chiến tuyến” với Việt Cộng, có phải Liên Minh Dân Chủ Việt Nam đã trở cờ, đã phản bội chủ trương của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy hay không?

Chúng tôi tố cáo hành động phản bội Tổ Quốc Việt Nam, phản bội lý tưởng Nguyễn Ngọc Huy của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam và tên Lê Phát Minh. Chúng tôi yêu cầu tất cả những ai là thành viên của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, phải có thái độ đối với ông Ngô Thanh Hải, Chủ Tịch BCH LMDCVN và ông Lê Phát Minh nếu quý vị còn ý chí chống Cộng theo tinh thần Nguyễn Ngọc Huy!!!

Trong phạm vi Bắc California, chúng tôi yêu cầu 2 thành viên kỳ cựu của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam là cựu dân biểu VNCH Trần Minh Nhựt và giáo sư Trần Minh Xuân xác định rõ hai vị có cùng lập trường đứng chung với Việt Cộng để “bảo vệ Tổ Quốc” kiểu Việt Cộng tức là dâng giang sơn VN cho Tàu Cộng. Có phải chăng quý vị là những cố vấn cho Liên Đoàn Cử Tri tại San Jose và quý vị hiện là 1 trong 3 lực lượng có chủ trương hợp tác với Việt Cộng là:
– Việt Tân (mà nhiều lần tôi gọi là em Việt Cộng),
– Phong Trào Quốc dân Việt Nam Hành Động của Hoàng Duy Hùng
– Và 2 vị là Liên Minh Dân Chủ Việt Nam.

Ba lực lượng này nằm trong Liên Đoàn Cử Tri gây bao nhiêu chia rẽ, phá hoại Cộng Đồng Việt Nam Bắc California. Qua sự kiện này, chúng tôi cũng yêu cầu những người trong LĐCT phải có thái độ đối với những phần tử có thái độ và hành động xé Ban Đại Diện Cộng Đồng thành 2 như Thomas Nguyễn, Vũ Huynh Trưởng và những thành phần khác. Việc trước mắt là nếu 2 ông Trần Minh Nhựt và Trần Minh Xuân không có thái độ dứt khoát về lập trường của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, đòi hỏi LĐCT phải có thái độ dứt khoát: hoặc là yêu cầu 2 ông Xuân và Nhựt phải có thái độ đối với LMDCVN, hoặc là phải khai trừ 2 ông này ra khỏi Ban Cố Vấn Liên Đoàn Cử Tri. Đây là giải pháp không thể trốn chạy, nếu không, LĐCT cũng cá mè một lứa với LMDCVN và Việt Tân. Chúng tôi đang chờ phản hồi của quý vị.

KIÊM ÁI (LÊ VĂN ẤN)
tieng-dan-weekly.blogspot.com

2 comments on “KHI “NGÀY THÁNG TƯ ĐEN” THÀNH “NGÀY HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TỰ DO”: PHẢI CHĂNG “LIÊN MINH DÂN CHỦ V IỆT NAM “,ĐÃ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG “ĐỨNG CHUNG VỚI VIỆT CỘNG ĐỂ BẢO VỆ TỔ QU ỐC VIỆT NAM”?

 1. Mệt quá,mơ hồ quá,đi đây loanh quoanh cho đời mỏi mệt,kêu gọi toàn dân kháng chiến đi quí vị,TC cái con mẹ gì,không cần chống nó cũng tiêu,để dân nó xử nó,việc nhà ai nấy lo,quí vị con dân VN hãy chung tay diệt đảng CSVN mới phải lẽ,quí vị lót ổ cho CS nó đẻ ra MTGPMN 2là không được đâu,nó biến đổi gien là hết thuốc trị,hãy suy nghĩ kĩ đi nếu có lòng yêu nước thương nòi,nghĩ đến hiện tại mà lo tương lai nhé quí vị,bẫy CS đã giăng,biết thì đừng mắc.

  Like

 2. Cái loại bình luận mà cải nhau như mổ bò là thằng Lê Phát Minh.
  Thằng nầy thuộc loại ngu lâu dốt bền,trừ phi chính nó là thằng VC.
  Dân trong nước biểu tình chống Tàu xâm lược bị tụi cs đàn áp.Bộ nó đui sao không thấy,điếc sao không nghe còn há mồm ra liên minh với VC để chống tàu bảo vệ tổ quốc!?
  Qua nhiều lần xem Video bình luận của hắn,tôi nhận định thằng nầy chẳng qua rảnh rỗi,nhận thấy Chính trị là lĩnh vực bõ ngõ vì NVHN đa số bận tâm với vấn đề Kinh tế nên hắn ta nhận ra đây là chổ béo bở để kinh doanh.
  Thằng nầy chả có Tổ quốc nào ngoài háo danh,trục lợi.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s