CXN_042815_8744_Video: GHPGVNTN- Thích Đôn Hậu 1- Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài Mậu Thân 1968. Ngày nay CSVN đàn áp GHPGVNTN có đáng thương hay không ??? Ngày hôm nay Võ Văn Ái và vợ là Như Ý lên RFA than phiền là GHPGVNTN bị CS đàn áp, Thích Đôn Hậu bị “bắt cóc” bởi CS tại Huế. Thử hỏi tín đồ PG Huế có can đảm ngậm máu phun người vào HT Thích Đôn Hậu hay không ??? Có lợi ich gì cho họ để họ vu cáo bậy ??? (monks)

https://www.youtube.com/watch?v=BHEp61j3Ehc

CXN_042815_8743_Ý Lan, Võ Văn Ái dự định học và dùng chiêu lừa bịp của CSVN để bóp méo sự thật là Thích Đôn Hậu hoạt động cho CSVN từ hồi 1965, 66 tại Huế và sau khi hợp tác với CSBV, bị đàn áp sau 1975, một bài học đáng đời cho những kẻ hợp tác với CSVN, như con đường Liên Minh Dân Chủ của Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đang đi (travelling in a very dangerous course): Cuộc đàn áp quy mô Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau 30/4

CXN_042815_8743_Ý Lan, Võ Văn Ái dự định học và dùng chiêu lừa bịp của CSVN để bóp méo sự thật là Thích Đôn Hậu hoạt động cho CSVN từ hồi 1965, 66 tại Huế và sau khi hợp tác với CSBV, bị đàn áp sau 1975, một bài học đáng đời cho những kẻ hợp tác với CSVN, như con đường Liên Minh Dân Chủ của Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đang đi (travelling in a very dangerous course): Cuộc đàn áp quy mô Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau 30/4

Trích bài 8743 ngày 28.4.15:”

Đây là một trong muôn vàn kinh nghiệm hợp tác với CSBV, CSVN trong Hòa Giải Hòa Hợp, Thành Phần thứ Ba, MTGPMN, lịch sử và những câu chuyện thương tâm còn đó mà Liên Minh Dân Chủ của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải và Lê Phát Minh vẫn cố tình HHHG với CSVN.Xuôi ngược trên diễn đàn ngôn luận Re. Ngô Thanh Hải và Nguyễn Đình Thắng

Trích bài Xuôi Ngược:”Theo các nhà chính trị, kinh tế, thì trong mười lăm năm nữa, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chúng ta sẽ đứng vào hàng thứ tư trên thế giới. Trung Quốc đứng hàng thứ năm sau ta. Vì thế nó ghen tức, đang âm mưu dùng quân sự chống lại ta. Các anh là những chiến sĩ cũ, rất can đảm và gan dạ. Các anh hãy đoàn kết chặt chẽ với Đảng và nhân dân để đánh bại bọn xâm lược Bắc Kinh…[Câu nói này đã được Lê Phát Minh, cánh tay phải của Chủ Tịch Đảng LMDC Ngô Thanh Hải dỏng dạc lập lại  lời tuyên bố của cán bộ VC như câu chuyện đọc được phổ biến dưới đây ] “(HT)

CXN_091614_6316_Hình ảnh Thích Đôn Hậu (một giuộc với Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất) dâng miền Nam VN cho CS, đồng bào đừng giúp Thích Không ký kiến nghị gì sất, cứ để CSVN cưỡng chiếm Chùa Liên Trì để chúng nó học thêm 1 bài học ở ngoài đường vì hợp tác với điệp viên 2 mang Phạm Chí Dũng và Hội Đồng Liền Tồn, Nồn và Tiền, XHDS, HNBĐL, Việt Tân, Phong trào rân chủ rởm….

Dưới đây có phải hình ảnh của Thích Đôn Hậu bị “bắt cóc” bởi CSBV như Võ Văn Ái và Ý Lan cố tình lừa bịp dư luận khi cơm không lành canh không ngọt, CS cho đi tù và giết hại tất cả những thằng, con dâng miền Nam cho nó, đáng một đời làm ác với 17 triệu dân miền Nam. Trích bài Ý Lan gửi cho BBC dưới đây:”Tình trạng đàn áp có chủ trương và chính sách này, không ai lên tiếng rõ hơn Đức cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu. Năm Mậu Thân 68, ngài bị cộng sản bắt đưa lên rừng rồi đưa ra Hà Nội áp lực tuyên truyền cho chế độ, nhằm đánh lừa dư luận quốc tế là Phật giáo ủng hộ Bắc Việt. Thế nhưng, trở về lại miền Nam, ngài từ nhiệm tất cả các chức vụ mà Hà Nội gán cho, lại còn tố cáo đàn áp Phật giáo và thảm sát cố Hoà thượng Thích Thiện Minh. Sau đây là tiếng Ngài qua một băng thu âm, được đăng tải trên tạp chí Quê Mẹ tại Paris :”(HT)

https://www.youtube.com/watch?v=BHEp61j3Ehc

CXN_042815_8743_Ý Lan, Võ Văn Ái dự định học và dùng chiêu lừa bịp của CSVN để bóp méo sự thật là Thích Đôn Hậu hoạt động cho CSVN từ hồi 1965, 66 tại Huế và sau khi hợp tác với CSBV, bị đàn áp sau 1975, một bài học đáng đời cho những kẻ hợp tác với CSVN, như con đường Liên Minh Dân Chủ của Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đang đi (travelling in a very dangerous course): Cuộc đàn áp quy mô Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau 30/4
=
Phản biện bài viết về 30 tháng Tư trên BBC của Võ Văn Ái

===========
CXN_091614_6319_Không chỉ Phật Giáo Ấn Quang mà còn có cả Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của Thích Quảng Độ cùng Thích Không Tánh (tách ra khỏi TQ Độ vì tiền và đô la của Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo Hải Ngoại): Tôi xin đồng bào trong nước,quốc tế hãy dĩ độc trị độc:để cho tụi nó thanh toán nhau trắng đen rõ ràng,để nó biết cái tội ủng hộ tụi cs khát máu,để tự thân nó vận động,để biết quả báo là gì,để nó nhớ đến tội lỗi mà chính lũ PGAQ đã tiếp tay giết chết VNCH.

==
CXN_091614_6317_Tôi kêu gọi đồng bào đừng bảo vệ đám sư hổ mang Chùa Liên Trì, Thích Không Tánh là đám sư sãi cùng Giáo Hội VN Thống Nhất của Thích Đôn Hậu, Thích Quảng Độ những người chính thức trong hàng ngũ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, dâng Miền Nam cho Cộng Sản, hãy để CS lấy lại chùa, ác giả ác báo, đám sư sãi hổ mang này phải biết hơn ai hết, đừng kêu gọi lòng từ tâm của đồng bào VN nữa

===
CXN_091614_6316_Hình ảnh Thích Đôn Hậu (một giuộc với Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất) dâng miền Nam VN cho CS, đồng bào đừng giúp Thích Không ký kiến nghị gì sất, cứ để CSVN cưỡng chiếm Chùa Liên Trì để chúng nó học thêm 1 bài học ở ngoài đường vì hợp tác với điệp viên 2 mang Phạm Chí Dũng và Hội Đồng Liền Tồn, Nồn và Tiền, XHDS, HNBĐL, Việt Tân, Phong trào rân chủ rởm….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s