CXN_050315_8764_Nghe LM Phan Văn Lợi trong video Hội Luận công kích trí thức 72, 42, 61 chỉ ăn l ương ĐCSVN và tối ngày cứ kiến nghị kiến nghị và kiến nghị thay vì huy động sức mạnh củ a dân (điều mà CXN nói hằng 5 năm nay) để giải thể chế độ CS (27 Hội Đoàn, VC agent, century to change VC)


Châu Xuân Nguyễn
====

Video từ phút [1.45.23] đến phút [1.51.00] trong đó LM Phan Văn Lợi nói đại ý là: Trí thức 72 kiến nghị HP 2013 bị cho vào sọt rác, từ 72 còn lại 42, nhiều nhiều kiến nghị, kiến nghị và kiến nghị góp ý về tình hình đất nước, họ không đấu tranh thẳng thắn. Thậm chí 30 người không dám ký vào tuyên bố 40 năm. LM kêu gọi họ ngưng kiến nghị, hãy góp ý cho nhân dân xuống đường, đấu tranh XHDS, biểu tình để dân noi gương.

LM chỉ trích họ đấu tranh để ĐCS sửa lại có thêm Dân Chủ, LM Lợi, CS không thể nào sửa trở thành dân chủ được, trí thức 72 đang cố tình sửa bộ mặt CS để đẹp mặt CS…CS ko bao giờ nghe các ông đâu. Các ông hãy khơi dậy sức mạnh nhân dân. LL Trí thức không có giá trị gì trong cuộc đấu tranh này (lời Lạc Việt), trí thức bị vô hiệu.

https://www.youtube.com/watch?v=62Z4yT28l_Y

CXN_050215_8757_Bây giờ Khối 8406 bắt đầu nghe lời CXN vì thấy CXN nói đúng trong việc huy động lòng dân từ 2011 đóng cửa DNNVV, ngưng đóng thuế, đốt cháy, uy hiếp CA v.v…..K 8406 không còn chống Trung Cộng nhiều như trước nữa, tất cả 27 Hội Đoàn, muốn được lòng dân thì phả i làm đúng theo ý nguyện của 93 triệu dân chứ ko phải làm theo ý nguyện của ĐCSVN hay của Đản g Việt Tân với 80% CS cài cắm: Sao không thúc đẩy quyền lực của nhân dân ??? (27 Hội Đoàn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s