CXN_050815_8793_”Nhưng ở các địa phương, nhất là cấp xã, huyện, thành phố trực thuộc t ỉnh thì bọn ăn hại này đói nheo nhóc, mốc meo, tiền lương tháng bị chậm, hụt là chuyện thư ờng ngày ở huyện”

https://www.youtube.com/watch?v=BHEp61j3Ehc

CXN_042815_8743_Ý Lan, Võ Văn Ái dự định học và dùng chiêu lừa bịp của CSVN để bóp méo sự thật là Thích Đôn Hậu hoạt động cho CSVN từ hồi 1965, 66 tại Huế và sau khi hợp tác với CSBV, bị đàn áp sau 1975, một bài học đáng đời cho những kẻ hợp tác với CSVN, như con đường Liên Minh Dân Chủ của Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đang đi (travelling in a very dangerous course): Cuộc đàn áp quy mô Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau 30/4
Châu Xuân Nguyễn

  1. Dmcongsan
    08.05.2015 @ 4:11 PM Edit
    Bọn công chức, viên chức ở thành phố lớn như hà nội, sài gòn còn được hưởng lương cao và tương đối đầy đủ ( vẫn chưa bị nợ lương ), nên chúng vẫn còn phè phỡn, ăn chơi, coi như không có ngày mai. Nhưng ở các địa phương, nhất là cấp xã, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh thì bọn ăn hại này đói nheo nhóc, mốc meo, tiền lương tháng bị chậm, hụt là chuyện thường ngày ở huyện. Chúng có muốn ăn của doanh nghiệp, người dân thì cũng không có cửa vì các đối tượng này cũng đang húp cháo cầm hơi. Thời mạt sản nên tất cả đều loạn!

One comment on “CXN_050815_8793_”Nhưng ở các địa phương, nhất là cấp xã, huyện, thành phố trực thuộc t ỉnh thì bọn ăn hại này đói nheo nhóc, mốc meo, tiền lương tháng bị chậm, hụt là chuyện thư ờng ngày ở huyện”

  1. Cái bọn lòng tong này mà đói hả,nó thịt chết mịa mấy con cá lớn ngay chớ xem thường,bọn này cũng dễ gió thổi bên nào đổ bên ấy,dân nổi dậy chúng hùa theo ngay chỉ để lấy công chuộc mạng vì nó không đủ khả năng đào tẩu như bọn CS gộc.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s