HRW: Đối thoại Nhân quyền phải đem lại những bước tiến cụ thể

312db-ho2bchi2bminh2bla2bnguoi2bdai2bloan_clip_image002

RFA-07-05-2015

Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, trụ sở tại New York, hôm nay lên tiếng về cuộc đối thoại nhân quyền Việt Nam- Hoa Kỳ lần thứ 19 diễn ra tại Hà Nội trong ngày 7 tháng 5.

Ông Phil Robertson, phó giám đốc phân vụ Châu Á của Human Rights Watch nêu rõ không nên nhầm lẫn việc tổ chức một vòng đối thoại ngoại giao khác như vừa nêu có nghĩa Việt Nam đã cam kết thực hiện những bước đi thực sự nhằm cải thiện thành tích nhân quyền bị cho là ‘khủng khiếp’ của Hà Nội.

Theo ông Phil Robertson thì Việt Nam vô cùng vui vẻ khi tham gia đối thoại nhân quyền khi mà kết quả cuối cùng thường là một ‘sự thỏa thuận bất đồng’, hơn là những cải tổ có ý nghĩa như trả tự do cho các tù nhân chính trị hoặc bãi bỏ những qui định hà khắc trong luật cho hình sự hóa các quyền tự do chính trị và dân sự.

Đại diện của Human Rights Watch đề nghị Hoa Kỳ cần phải nói với Việt Nam cách thức duy nhất mà Hà Nội có thể được xem như là một đối tác trong đàm phán Hiệp Định Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương là tiến hành những cải cách thực sự nhằm chấm dứt biện pháp hình sự hóa quyền tự do ngôn luận, cho phép thành lập công đoàn độc lập, tập trung công khai ôn hòa, cũng như cho quyền tự do tôn giáo, và thả hết tù chính trị ra.

Danh sách các tù chính trị mà Human Rights Watch đưa ra yêu cầu Hà Nội cần phải trả tự do ngay bắt đầu từ Trần Huỳnh Duy Thức, Tạ Phong Tần, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Đặng Xuân Diệu, Hồ thị Bích Khương và rồi nhiều tù nhân chính trị khác nữa.

Những điều trong Bộ Luật hình sự của Việt Nam lâu nay hình sự hóa các quyền tự do ngôn luận, hội họp và quyền tự do tôn giáo như các điều 79,87 và 258 cần phải được bãi bỏ.

Phó giám đốc Châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson, còn cho rằng kế hoạch mà ông này gọi là chơi trò đổi số bằng cách thay đổi số thứ tự của những điều khoản vi phạm như thế trong dự thảo luật hình sự sửa đổi chỉ là một mưu mẹo thâm độc mà thôi.

One comment on “HRW: Đối thoại Nhân quyền phải đem lại những bước tiến cụ thể

 1. Thực tế về nhân quyền tại Việt Nam (RFA/Nguyễn Đan Quế)

  BS Nguyễn Đan Quế :
  Tóm lại, giữa những thực tế đang diễn ra và những gì họ tuyên bố, đặc biệt trên lĩnh vực nhân quyền hoàn toàn chưa có một dấu hiệu gì là cởi mở đối với những yêu cầu của những người hoạt động muốn nhà cầm quyền phải biết lắng nghe ý dân, phải tôn trọng quyền được nhận thông tin từ các nguồn như Internet… ; họ phải được phát biểu trên các phương tiện đại chúng kể cả phương tiện của Nhà nước nữa. Điều đó là đúng nhưng hiện nay chưa có chuyện đó. Ngay như viết trên facebook, hay Internet họ cũng tìm cách phá hoặc trả thù.
  Theo tôi, họ đang ‘mua thời gian’, nhưng chỉ đến một lúc nào đó mà thôi ; khi mà so sánh về vận tốc phát triển đối với các nước trong vùng, đặc biệt Khối ASEAN vào ngay cuối năm nay ; đồng thời cùng với những áp lực của thế giới ví dụ qua chuyện buôn bán và hội nhập quốc tế, đương nhiên ách độc tài sẽ đi xuống ; trong khi đó chúng tôi cực lực mang hết sức ra để đẩy phong trào dân chủ lên : đòi quyền tự do thông tin, quyền tự do phát biểu, đòi phải trả hết tù nhân lương tâm ra, đòi phải tôn trọng tự do tôn giáo…
  Khi có những yếu tố này thì sức mạnh quần chúng lên. Dựa trên những điều này chúng tôi sẽ đấu tranh đòi hủy điều 4 Hiến pháp, xong rồi sẽ tiến đến chuyện bầu cử tự do, dân chủ, đa đảng, đa nguyên.

  http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=16474:th-c-t-v-nhan-quy-n-t-i-vi-t-nam-rfa-nguy-n-dan-qu&catid=65&Itemid=301

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s