Nga kỷ niệm chiến thắng Thế chiến thứ hai với cuộc duyệt binh qui mô lớn

http://www.voatiengviet.com/content/nga-ky-niem-chien-thang-the-chien-2-voi-cuoc-duyet-binh-quy-mo-lon/2761111.html
09/05/2015

Binh sĩ Nga diễu hành dọc theo Quảng trường Đỏ trong cuộc duyệt binh đánh dấu 70 năm chiến thắng Đức Quốc Xã trong Thế chiến thứ hai, tại Moscow, 9/5/2015.

Binh sĩ Nga diễu hành dọc theo Quảng trường Đỏ trong cuộc duyệt binh đánh dấu 70 năm chiến thắng Đức Quốc Xã trong Thế chiến thứ hai, tại Moscow, 9/5/2015 Continue reading

QLVNCH: ( Chiến Ðấu Ðến Cùng ) Phần 2


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1651404391762062&set=a.1380594875509683.1073741830.100006775504551&type=1

Tri Nguyen

( Chiến Ðấu Ðến Cùng ) Phần 2>

Vai Trò Của Lữ Ðoàn 3 Kỵ Binh Và Lực Lượng Xung Kích Quân Ðoàn III

2. Lữ Ðoàn 3 Kỵ Binh và Lực Lượng Xung Kích Quân Ðoàn III Trong 5 Ngày Cuối Cùng Của Cuộc Chiến Tranh Việt Nam Continue reading

QLVNCH: ( Chiến Ðấu Ðến Cùng ) Phần 1


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1650461121856389&set=a.1380594875509683.1073741830.100006775504551&type=1

Tri Nguyen

( Chiến Ðấu Ðến Cùng ) Phần 1 >

Vai Trò Của Lữ Ðoàn 3 Kỵ Binh Và Lực Lượng Xung Kích Quân Ðoàn III
Trong Những Ngày Cuối Của Cuộc Chiến Tranh Việt Nam
1. Lữ Ðoàn 3 Kỵ Binh và Lực Lượng Xung Kích Quân Ðoàn III Continue reading